Marc Husquinet Marc Husquinet is redacteur van Data News.

Terwijl het elektronisch stemmen ter discussie staat in België, bevestigt een speler dat hij een transparantere en beter beveiligde oplossing kan bieden omdat ze “wiskundig controleerbaar” is: BlueKrypt uit Louvain-la-Neuve met zijn OAdeo-aanbod.

In ons land wordt de laatste hand gelegd aan het dossier van het elektronisch stemmen voor de verkiezingen: de keuze van technologie en partner voor de parlements- en regionale verkiezingen in Vlaanderen, de keuze van de technologie in Wallonië en de selectie van de leverancier is volop bezig. We zien hierbij één constante: er zal een papieren bewijs afgeleverd worden bovenop de elektronische stemming. “Onzin”, zegt Damien Giry, ceo van BlueKrypt, die het OAdeo-product mee ontwikkelde met de Universiteit van Harvard, wetende dat de papieren stemming allesbehalve voor 100% betrouwbaar is, terwijl elektronisch stemmen een totale betrouwbaarheid waarborgt. Tenminste als de nieuwste technologie gebruikt wordt, meer bepaald op het vlak van cryptografie en e-voting. Wat – of wat dacht u – geldt voor OAdeo.

Troeven

Als sterke punten van OAdeo noemt Damien Giry eerst het ontwikkelingsteam dat 4 jaar lang aan het product gewerkt heeft en dat afkomstig is van de UCL Crypto Group (met kopstukken als Olivier Pereira, Jean-Jacques Quisquater of François Koeune), in samenwerking met de Universiteit van Harvard. Daarnaast is er het contact met de academische wereld waardoor een product ontwikkeld kon worden dat los staat van alle technologie en erg vernieuwend is. “Onze crypto maakt het mogelijk om het proces te controleren door zich te baseren op relatief eenvoudige wiskundige principes, gaat Giry verder. En de stemmer kan deze controle zelf doen. De stemmer kan immers zijn stem controleren en blijft dus meester over zijn keuze.” Bovendien verzekert de cryptografie de anonimiteit van de stemming (niemand kan weten wie voor wie gestemd heeft) en de integriteit van het hele proces (iedereen kan controleren of het resultaat van de verkiezing correct is). Bovendien kan het hele stemmingsproces geauditeerd worden. Het beschermende aspect van de stemming wordt verzekerd door digitale enveloppen en door een “zero knowledge” bewijstechniek die wordt toegepast in elke fase van het stemmingsproces. “Wiskundige en cryptografische bewijzen waarborgen de anonimiteit, maar het systeem blijft transparant en de complexiteit ervan blijft verborgen”, voegt account manager Jacques Min daar nog aan toe.

Bovendien beschikt BlueKrypt over een gebruiksvriendelijke en flexibele interface: mogelijkheid om te stemmen via een browser, iPhone, Blackberry, of een ‘dedicated’ systeem, met mogelijke integratie in bestaande stemsystemen. Tot slot werd het OAdeo-product ontwikkeld in open source, waarvan de code geraadpleegd kan worden.

Infrastructuur

In de praktijk stelt BlueKrypt twee producten voor. Om te beginnen de server die instaat voor het verzamelen en tellen van de stemmen (er kan zelfs perfect overwogen worden om te werken volgens de SaaS-methode, een externe partner, en zelfs cloud). Daarnaast is er ook een toepassing die bedoeld is om stembiljetten te maken. Bovendien kan het bedrijf eventueel biljetten verwerken die gemaakt zijn door derden en kan het bedrijf ook zorgen voor de analyse van de wetgevende aspecten en het hele verkiezingsproces invoeren. OAdeo werd reeds gebruikt bij 6 verkiezingen, meer bepaald voor de studentenraden in Louvain-la-Neuve (26.000 stemmers en meer dan 220 kandidaten op 5 lijsten), de verkiezing van de rector van de UCL (24.000 stemmers) en de algemene vergadering van Infopole.

Vertrouwen

“Het is belangrijk om het vertrouwen te winnen van de stemmer, die op elk ogenblik kan vragen om zijn stemming te laten controleren”, benadrukt Damien Giry. De stemmer ‘bouwt’ immers zelf zijn stem, voordat hij ze gecodeerd opstuurt naar de stemserver. En op het eind van de verkiezing wordt er een monster van het resultaat opgemaakt om eender wie te overtuigen van de juistheid van het telproces van de stemmen. Tot slot benadrukt Damien Giry nog dat “het product de voorbije jaren werd beproefd en verfijnd, en het klaar is om op de markt gebracht te worden onder de nieuwe naam OAdeo.” De ambitie bestaat er nu in om de markt te sensibiliseren en te bekeren tot een nieuw type oplossing, wetende dat “we geen echte concurrent inzake controleerbare stemmingen hebben, afgezien van een Spaans bedrijf waarvan de technologie gesloten is. We kunnen het ons niet veroorloven om dezelfde fout te maken als met de elektronische stemming. Er kan geen sprake van zijn dat een zwak punt het hele systeem doet wankelen”, besluit Giry.

Om haar ontwikkeling te verzekeren gaat de onderneming haar kapitaal verhogen “om met de groten te kunnen meespelen”. Zo hoopt ze zich te kunnen positioneren voor de sociale verkiezingen van 2012. Het is trouwens niet uitgesloten dat OAdeo een autonome entiteit wordt, want BlueKrypt is van plan om zich verder toe te spitsen op consultancydiensten inzake veiligheid voor grote groepen, met een bijzondere nadruk op crypto.

Marc Husquinet

Er kan geen sprake van zijn dat één zwak punt het hele systeem doet wankelen.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content