Marc Husquinet Marc Husquinet is redacteur van Data News.

In de nieuwe fabriek van Audi in Vorst, waar deze dagen de nieuwe A1 wordt voorgesteld aan de concessiehouders, is informatica alom aanwezig en niet meer weg te denken. Maar het is ook een factor voor vernieuwing. Een ontmoeting met Bernward Wenninger, Head of Organisation and Information Management (cio) bij Audi Brussels.

Wat waren de grote stappen bij de overname door Audi van de informatica van VW in 2007?

BERNWARD WENNINGER: De uitdaging bestond erin om een bestaande fabriek over te nemen en aan te passen aan de nieuwe omgeving van de Audi groep. In feite had 80% van de projecten waar de informatica-afdeling momenteel mee bezig is, betrekking op de invoering van de processen van Audi AG in de site van Brussel.

Welke infrastructuur is er aanwezig?

BERNWARD WENNINGER: It bedient een duizendtal klanten en een duizendtal mobiele telefoonposten. De infrastructuur bevat ongeveer 200 servers die plaats bieden aan een vijftigtal lokale applicaties. Maar de meeste gebruikte applicaties, en dat zijn er enkele honderden, zijn afkomstig van de groep Audi en Volkswagen.

Bovendien beheren we een duizendtal klanten die ondergebracht zijn in de ateliers. We kunnen dus wel zeggen dat it sterk is doorgedrongen in de fabricageomgeving en in de auto’s zelf en de assemblage ervan. In feite worden de plc’s (programmable logic controller) steeds vaker vervangen door pc’s en de Bustechnologieën maken plaats voor industrial Ethernet. De pc’s werken voortaan onder Windows, terwijl vroeger Linux gebruikt werd. De servers draaien dan weer onder Windows en Unix, vooral HP/UX en Aix.

Welke it-projecten werden onlangs uitgevoerd?

BERNWARD WENNINGER: Alle inspanningen van de laatste tijd waren gericht op de aanpassing van de informatica aan de productie van de nieuwe Audi A1, zowel op het vlak van applicaties, servers, klanten, netwerk, enz. In totaal moest een veertigtal nieuwe applicaties worden uitgewerkt, vooral voor de fabricage, montage, enzovoort, en niet te vergeten de reportingtools die geïnstalleerd worden in de auto’s en in de productieketen. Deze applicaties werden deels op maat geschreven voor onze specifieke behoeften binnen de groep of werden off the shelf gekocht en aangepast. In de mate van het mogelijke maken we gebruik van commerciële applicaties.

Ook met het oog op de lancering van de Audi A1 worden verschillende sap-modules volop geoptimaliseerd. Sap is immers een van de grote normen van de Audi-groep. We gebruiken meer bepaald de modules PM/MM, FI-CO, PS en HR. En in de toekomst gaan we srm en eam integreren.

Ook nog dit jaar installeren we Windows 7 op de desktop pc’s en laptops. Door de applicaties die we gebruiken, zijn thin clients niet aan de orde binnen de onderneming. Het investeringsrendement is trouwens niet aangetoond.

En in de toekomst?

BERNWARD WENNINGER: Voor zover ik weet zal Audi als eerste onderneming in België de nieuwe applicatie om de arbeidstijd van de arbeiders te berekenen in gebruik nemen in het kader van het akkoord inzake overuren. Deze applicatie is gebaseerd op sap hr, waaraan we een nieuwe module toevoegen om de gepresteerde werkuren te berekenen. Dit project wordt uitgevoerd in partnerschap met Logica voor het ontwerp en met Flexo voor de implementatie, en met interne teams van de groep.

Daarnaast gaan we twee grote legacy applicaties migreren. Hierbij wordt niet alleen de code herschreven, maar worden de processen opnieuw geëvalueerd. We gaan ook onze telefonie-infrastructuur migreren naar ip.

Hoe ziet uw sourcingstrategie eruit?

BERNWARD WENNINGER: We passen een zogenaamde ‘selective outtasking’-strategie toe met verschillende partners. Het gaat vooral om T-Systems, een strategische partner voor de hele groep, en om Osiatis voor de it-diensten. In totaal hebben we 6 belangrijke partners in België, met name dus T-Systems en Osiatis, maar ook Trasys, Flexo, Siemens en Jumps. Deze partners worden lokaal gekozen, maar in coördinatie met de hoofdzetel.

We streven naar een partnerschap op lange termijn met onze leveranciers, ook al hebben we de gewoonte om onze contracten zowat om de 3 jaar te herzien om te kunnen overschakelen indien nodig. Dit geldt trouwens ook voor het management, waar we een zekere roulatie willen bij het kaderpersoneel. Zo willen we de beste oplossing vinden voor de beste prijs.

Er is dus geen sprake van volledige outsourcing?

BERNWARD WENNINGER: Dit onderwerp zal steeds op tafel liggen zo lang it bestaat. Momenteel denken we er echter niet aan om een stap verder te gaan. We proberen het beheer van it en van de contracten intern te houden, net als de belangrijkste vaardigheden. Bovendien kunnen we een beroep doen op de middelen en vaardigheden van de groep en haar partners, bijvoorbeeld voor de ontwikkeling van de beheermodule voor overuren die ik hierboven noemde.

Hoe zijn uw teams gestructureerd?

BERNWARD WENNINGER: Het team bevat 20 interne werknemers, waar een dertigtal externe medewerkers aan moet worden toegevoegd. De interne teams staan vooral in voor de coördinatie van de servicecontracten met de partners, voor projectbeheer, enz. Ons team is nog niet helemaal volledig en we zijn momenteel op zoek naar 3 informatici inzake projectbeheer en organisatorische consultancy.

Hoe zit het met de budgetten?

BERNWARD WENNINGER: Het informaticabudget stemt overeen met ongeveer 1% van de omzet, zowel voor de hele groep als voor Audi Brussels. Dit budget is wel kleiner dan bij bepaalde concurrenten of in de financiële wereld, maar het stelt ons in staat om de projecten die we opstellen met de business in goede banen te leiden.

Naast uw functie als cio bent u sinds kort ook belast met organisatorisch design. Waaruit bestaat deze functie precies?

BERNWARD WENNINGER: Ik ben inderdaad ook verantwoordelijk voor organisatorisch design, zoals het geval is voor Audi Duitsland, met als titel ‘head of organisation and information management’. Deze functie dekt de organisatorische consultancy, de invoering, aanpassing en optimalisering van de organisatiestructuur in de fabriek, de structurering van het managementteam, consultancy bij processen en de link tussen it en sap hr. Ik moet zeggen dat het een combinatie is die niet vaak voorkomt in België.

Bent u ook lid van het directiecomité?

BERNWARD WENNINGER: Sinds anderhalf jaar ben ik lid van het directiecomité. Volgens mij is het belangrijk om rechtstreeks in contact te staan met alle managementniveaus en een zicht te hebben op de lopende projecten. Ik heb ook het voordeel dat ik een gemengde opleiding it en business heb genoten. Volgens mij is het van vitaal belang dat de cio een goede feeling heeft met de activiteitenprocessen, maar ook een goed begrip van it. Daarbij komt dat 70% van de tijd gaat naar people management, de motivatie van de teams, de bepaling van de doelstellingen, de methodologie, networking met de klanten, enz. Informatica is alom aanwezig in de onderneming, zelfs aan de lopende band, iets wat men niet altijd beseft. Maar it zou niets voorstellen zonder business. Vandaag de dag is het onmogelijk voor te stellen dat een fabriek ooit zonder informatica kon werken.

It moet ook een factor voor vernieuwing zijn, zoals bijvoorbeeld internettoegang in de auto bewijst. Vernieuwing is natuurlijk afkomstig van de it-afdeling en business zou nergens staan zonder it.

Marc Husquinet

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content