Groot was mijn verrassing toen ik las dat men op zoek was naar de “echte cio”. Met aandacht heb ik dan ook de job description doorgenomen die op verschillende punten vragen bij me opriep.

Ik moet vaststellen dat men het zelfs op zeer hoog niveau niet altijd eens is over de missie en de vele verantwoordelijkheden van de cio. Misschien verklaart dit de opkomst van nieuwe cxo-terminologie, zoals cdo, cto, enz. Laten we proberen om een korte toelichting te geven, zonder al te veel in te gaan op de kronkels van de terminologie, want daar is deze rubriek niet echt de geschikte plek voor. Ten eerste willen we bij de lezers even rechtzetten dat de cio zich niet beperkt tot het installeren van enkele versies van Microsoft Windows 8, het aansluiten van iPads op het bedrijfsnetwerk of het verspreiden van de allernieuwste smartphone. Gelukkig beschikt de cio nog steeds over een technische verantwoordelijkheid in verband met welke technologie dan ook. Met de komst van het probleem van ‘bring your own device’ en de consumerization van de technologie mag deze verantwoordelijkheid niet worden onderschat; integendeel, dit vraagt een strikte omkadering.

Tegenwoordig, en al sinds enkele jaren trouwens, vormt de afstemming tussen business en it een van de grootste zorgen van de cio. It kan immers verschillende rollen spelen in de onderneming, die vaak van uiteenlopende aard zijn en wisselen gedurende het bestaan van een bedrijf. In functie van het profiel van de onderneming kan it een enabler zijn door elke vernieuwing die mogelijk gemaakt wordt door nieuwe technologieën naar voren te brengen. In een andere context zal it een onontbeerlijke speler zijn bij het ondersteunen van de groei of ontwikkeling van het bedrijf. Vaak zien we dat de rol van it wisselt tussen deze polen om een gepast antwoord te bieden op de specifieke behoeften van de onderneming.

Technologieën evolueren en de cio ook! Wij hebben het vaak over de “razendsnelle” evolutie van de nieuwe technologieën, maar we moeten vaststellen dat we die evolutie niet altijd kunnen verteren. Dit wordt ook weerspiegeld in de it-afdelingen. De vereiste vaardigheden moeten worden verworven, terwijl gebruik gemaakt wordt van de reeds aanwezige kennis waar we niet van de ene dag op de andere van kunnen afstappen omdat ze zo diep is doorgedrongen in de werking van het bedrijf. Ik ben blij te zien dat it-afdelingen daar heel goed in slagen en zichzelf opnieuw uitvinden. De functies van analist maken het vandaag bijvoorbeeld mogelijk om een aanzet aan te reiken tot een oplossing voor het ontbreken van een gemeenschappelijke taal tussen deze twee werelden die nu gedwongen worden om nauw samen te werken. Al deze technologieën zouden niet echt van groot nut zijn zonder de onmisbare harmonie met de bedrijfsprocessen waarvoor de cio uiteraard borg moet staan. De cio moet zich tegenwoordig meer richten op het evenwicht tussen technologie en de essentiële behoeften van de onderneming.

En de taak van de cio vormt hier geen uitzondering op. Ze wordt uitgebreid met deze allerlei nieuwigheden: sociale netwerken, big data, cloud computing en alles wat erbij komt kijken, enz. Al deze nieuwe ontwikkelingen die mogelijk gemaakt worden door de technologie, hebben een niet te verwaarlozen impact op de it van de onderneming en daarom duikt de volgende legitieme vraag op: zou het te veel werk zijn voor één man? Ik denk van niet! Zouden we voordat we de dood van de functie van cio aankondigen niet eerst de inhoud ervan analyseren en de technologische vernieuwing optrekken naar het niveau van de cio om de strategische relevantie ervan voor het bedrijf te beoordelen?

Ik denk daarom niet dat de functies van cxo onverenigbaar zijn met die van de cio, integendeel: laten we ons eerder afvragen of het wel van belang is om een bijkomende strategische functie te creëren in een complexe digitale wereld die voortdurend verandert. We moeten de rollen van de technologie en informatie in de onderneming beter identificeren zodat de it er de onmisbare meerwaarde aan kan toevoegen die de onderneming vereist. Het is de taak van de cio om hierbij op te treden als woordvoerder.

Tot slot denk ik niet dat het plaatje er zo slecht uitziet als werd beschreven, maar ik stel wel vast dat het werk op het vlak van communicatie en toenadering tussen it en business nog lang niet klaar is. Ik ben er trouwens sterk van overtuigd dat dit nooit het geval zal zijn, gezien de aard van ons beroep en de mens in essentie de intrinsieke wens voelt om zijn omgeving te beïnvloeden in een steeds veranderende wereld. Succesvolle bedrijven zijn zich ervan bewust dat de cio een verenigende functie heeft die een belangrijke bijdrage levert bij het implementeren van de bedrijfsstrategie, steunend op technologische vernieuwing en aanverwante technologieën.

ZOUDEN WE VOORDAT WE DE DOOD VAN DE FUNCTIE VAN CIO AANKONDIGEN NIET EERST DE INHOUD ERVAN ANALYSEREN?

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content