Gezien de schaarste aan nieuwkomers, vormt het een uitdaging voor bedrijven om hun huidige ict’ers ‘bruikbaar’ te houden. Hoe kunnen ze bijblijven met de nieuwe ontwikkelingen op ict-gebied, en de nieuwe eisen van het bedrijf wat zakendoen betreft. Nieuwe producten, diensten, verkoopkanalen, relatievormen met klanten en leveranciers moeten immers op een andere – gewoonlijk snellere en goedkopere – wijze door ict’ers worden ondersteund met een veelheid aan nieuwe ict-middelen.

Opmerkelijk daarbij is dat ook de nieuwkomers op de ict-arbeidsmarkt nog overwegend hoger onderwijs van het korte type hebben gevolgd. Dat geldt trouwens voor 41 tot 50 procent van alle ict’ers (afhankelijk van hun aantal jaren ervaring). Opleidingen van het lange type scoren 39 procent (met een hoogste score voor de ict’ers met ‘3 à 5 jaar’ ervaring). Gezien de ontwikkelingen in de ict-wereld blijft dat een hypotheek leggen op hun toekomst, als ze zich niet met stevige inzet continu bijscholen. Immers, als hun job niet door een computer wordt overgenomen, blijft er steeds het fenomeen van outsourcing (wat bij 71 procent van de ict’ers het geval was, in de voorbije 12 maanden).

Mentorprogramma’s zoals vermeld tijdens de ronde tafel-discussie – zie verderop in dit dossier – zijn hierbij zeker van belang. Maar nieuwe ontwikkelingen als mobiel, big data en IoT – om slechts de luidste buzz-words te vernoemen – zitten tjokvol nieuwe technologieën, toepassingen en uitdagingen, die ronduit nieuwe expertises, inzichten en attitudes vereisen, naast meer inzicht in de nieuwe wijzen van zaken doen.

Het is dan ook hallucinant dat in het voorbije jaar 32 procent van de respondenten geen dag opleiding genoot. De industriesector scoorde met 37 procent ‘geen dag’ nog erger, terwijl de openbare sector/overheid met 21 procent ‘geen dag’ nog het beste scoorde. Circa 40 procent van de ict’ers volgde ‘1 tot 5’ dagen cursus (50 procent in de non-profit), naast 15 à 20 procent ‘6 à 10 dagen (24 procent in de openbare diensten/overheid).

Zoals steeds zijn de verwachtingen voor dit jaar al weer hooggespannen, met slechts 16 procent ict’ers die geen enkele dag opleiding verwacht – een verwachting die allicht ook nu weer al te optimistisch zal blijken. Circa 38 procent verwacht ‘1 à 5 dagen’ en 26 procent ‘6 à 10’ dagen. Men mag hopen dat een en ander toch goed meevalt, want 57 procent van de ict’ers hebben het nu al ‘moeilijk’ om de evolutie van ict bij te benen, naast 5 procent die daar niet meer in slagen.

Partner Content