“Digitalisering is al goed ingeburgerd, meer bepaald voor archivering, post of facturatie, legt Hervé Bouvet, medeoprichter van Evidencecube, uit. Daarnaast wil hij andere manieren onderzoeken door zich te richten op de juridische waarde van de elektronische uitwisseling en op de traceerbaarheid en veiligheid ervan. Vandaar de idee om een elektronische tegenhanger van de aangetekende brief te lanceren, die de authenticiteit van de identiteit van de partijen waarborgt, alsook de vertrouwelijkheid van begin tot eind, meer bepaald door een versleuteling aan de bron, en de volledige traceerbaarheid van de uitwisselingen (met bewijs van verzending, ontvangst, aanvaarding of afwijzing, enz.). Een ander sterk punt van het aanbod: de juridische waarde van de documenten. “Wij zijn de elektronische tegenhanger van de aangetekende brief”, aldus Hervé Bouvet. Zo heeft het bewijs een “intrinsieke” waarde en kan het buiten de applicatie worden opgevraagd. Op het vlak van certificering laat het product verschillende tools toe, zoals eID, tokens, Digipass, enz. Er is ook een versleutelde elektronische kluis gekoppeld aan de oplossing, waardoor documenten en hun handtekeningen kunnen worden neergelegd (eventueel met aggregatie van handtekeningen). De oplossing wordt aangeboden in de vorm van SaaS of een verzegelde softwarebox, afhankelijk van de volumetrie van de klant.

Hervé Bouvet is van mening dat veel gebieden baat kunnen hebben bij de Evidencecube-oplossing, telkens wanneer de authenticiteit, vertrouwelijkheid en niet-verwerping moeten worden gewaarborgd. “We richten ons op de juridische waarde van de inhoud”, voegt hij eraan toe, en hij denkt dan bijvoorbeeld aan fiduciaires, verzekeringen, enz., maar ook aan uitwisselingen met een raad van bestuur van een onderneming. Een ander mogelijk toepassingsgebied is de administratieve vereenvoudiging of de uitwisseling van elektronische gegevens tussen de burger en de overheid (bijvoorbeeld een bouwvergunning, met toegang tot authentieke bronnen, via een portal). Hij benadrukt dat Evidencecube enkel bedoeld is voor b2b, en dat de oplossing even eenvoudig te gebruiken is als een webmail.

Het heeft enkele jaren geduurd eer de idee was ingeburgerd, maar Bouvet zegt dat “de klanten ons voortaan weten te vinden.” Bij de commerciële prospectie kreeg het bedrijf hulp van Bull (waarmee een pilot werd gestart) en Inventive Designers (dat de IntelliStamp-oplossing eraan koppelt). Onder de eerste prospecten zien we de operators van klassieke koerierdiensten.

In de toekomst is Evidencecube van plan om zijn aanbod uit te breiden met extra dematerialisatiediensten en wil het zelfs samenwerkingstools integreren. Het bedrijf wil in essentie een enabler voor elektronische archivering zijn. Er zouden bovendien al contacten in Frankrijk en Nederland zijn.

[MH]

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content