Marc Husquinet Marc Husquinet is redacteur van Data News.

Met de opkomst van cloud, big data, mobiliteit en sociale netwerken blijft it-consultancy een van de snelst groeiende it-sectoren. Alleen vormt het tekort aan vaardigheden een heuse uitdaging.

Volgens Gartner zal de wereldwijde markt voor it-diensten in 2014 naar verwachting goed zijn voor 964 miljard dollar; een stijging van 4,6 % ten opzichte van 2013 op een totale it-markt die geraamd wordt op 3.777 miljard. Deze groei is groter dan die van de andere marktsegmenten: devices (+ 4,4 %), datacenter-infrastructuur (+ 2,3 %) en telecomdiensten (+ 1,3 %). In feite zou alleen de markt voor bedrijfssoftware naar verwachting sneller groeien (met 6,9 %) op een totale it-markt, die een stijging van 3,1 % zal kennen.

GROEIMARKT

Nog volgens het onderzoeksbureau zouden de investeringen in it-diensten verschuiven van consultancy (geplande projecten) naar implementatie (projecten die volop in uitvoering zijn). Maar analisten hebben vertrouwen in de verdere groei van dit segment als de economie zich herstelt. Vooral omdat de smac-golf (social media, mobile, analytics en cloud) nog zal versterken.

Research & Markets schat de markt voor it-consultancy alleen al op 434 miljard dollar, een markt die tegen 2017 een jaarlijkse cumulatieve groei van 5,2 % zou moeten kennen. Het bureau gelooft ook dat de it-consultancysector een boost krijgt van de cloud- en SaaS-technologie (Software-as-a-Service) op het gebied van transport, energie en bouw, naast de integratie van bestaande platformen. Het analistenbureau meldt eveneens dat erp (business process management), scm (supply chain management) en crm (customer relationship management) de vraag naar consultants in de financiële en productiesector en in de distributie aanzwengelen.

Consultant Forrester tot slot is van mening dat de markt voor software, consultancy en integratie in 2014 het snelst groeiende segment van de it zal zijn, met een groei die voor dit jaar geschat wordt op 7,8 % en voor 2015 op 11,4 %.

BELGIË

Volgens het Franse onderzoeksbureau Pierre Audoin Consultants vormen cloud computing, softwarepakketten in kmo’s, fusies/overnames, mobiliteit en global sourcing allemaal groeisegmenten op de markt voor it-diensten in België. Vooral in grote ondernemingen worden heel wat systeemintegrators en adviesbureaus in beslag genomen door de ontplooiing van private clouds. Het bewijs hiervan is het groeiende aantal datacenters en de grootte van de bestaande datacenters. Telecomoperators nemen het voortouw in deze investeringen. Bovendien zijn ze ook de sterkste stuwende kracht van cloud computing in België. De kmo’s vormen trouwens de belangrijkste groeimotor dankzij hun projecten voor harmonisatie, standaardisatie en consolidatie van bestaande it-infrastructuur. Daarnaast zullen bedrijfsapplicaties het belangrijkste concurrerende segment in de toekomst zijn, vooral omdat bedrijven proberen profijt te halen uit nieuwe functies (op sociaal en samenwerkingsvlak, selfservice, BI en analytics), maar ook van de nieuwe architecturen (SaaS), terwijl het gebruik van de bestaande software opnieuw onder de loep wordt genomen.

Anderzijds zullen er, omdat de economische context nog niet het minste teken van herstel vertoont, nog volop fusies/ overnames plaatsvinden in de grote bedrijven en kmo’s. Tegelijkertijd zien we ook dat bedrijven hun activiteiten onderbrengen in allerlei dochtermaatschappijen. In beide gevallen moeten er ‘post-fusie’ integratieprocessen worden opgezet, waarbij it een belangrijke rol zal spelen. Tot slot kent mobiliteit een toenemend succes, dat wordt aangezwengeld door de doorbraak van smartphones en tablets. Deze mobiliteit van werknemers en klanten zal leiden tot nieuwe implementatie- en integratieprojecten, vooral dan van de application layer.

Het bureau merkt ook op dat het gebruik van buitenlandse arbeidskrachten steeds meer aanvaard wordt door de Belgische eindgebruikers van allerlei omvang. Hierbij spelen 2 dwingende factoren een grote rol: de noodzaak om ‘meer te doen met minder’ en het ernstige tekort aan informatici op de lokale markt.

TALENTENOORLOG

The Boston Consulting Group is gespecialiseerd in strategisch advies en profileert zich als bevoorrechte gesprekspartner van de cxo inzake transformatiebeheer door middel van technologie. De consultants van BCG helpen bedrijfsleiders waarde te creëren door middel van strategische voorstellen op het vlak van efficiëntie, organisatie, sourcing en transformatie. BCG legt altijd de nadruk op de aanpassing op maat van de te implementeren oplossing, maar zonder het zuiver operationele aspect aan te pakken. De groep kan echter rekenen op haar dochterondernemingen om te beschikken over specialisten in architectuur, infrastructuur, digital of big data. BCG lanceerde begin dit jaar trouwens de entiteit Digital Ventures, die gespecialiseerd is in innovatie, productontwikkeling en de verkoop van digitale platformen. “Dit stelt ons in staat om een proof of concept te doen op het vlak van cloud, mobiliteit, sociale netwerken en big data bij de klant en zo de gebruikerservaring te verbeteren. Wij ondersteunen de klant bij het op de markt brengen van digitale oplossingen en de klant kan vervolgens zelf de invoering van de voorgestelde oplossing beheren. Hiervoor kan een joint venture worden opgericht”, legt Wim De Bruyne, principal bij BCG, uit. Volgens hem kunnen de sterke punten van BCG ten opzichte van de concurrentie worden samengevat in 4 hoofdpijlers: hoogstaande strategische consultancy en integratie van de grote business- en technologische oriënteringen door teams in te schakelen die de beste expertise combineren; bijstand bij de uitvoering van de strategie en de ontplooiing van technologische projecten, met een bijzondere aandacht voor de overdracht van vaardigheden op het vlak van programmabeheer en change management; beheersing van de technologie, die steeds meer de kern van de strategie van ondernemingen vormt en niet langer beperkt blijft tot slechts een hulpmiddel; en methodes en benaderingen die zijn aangepast aan de specifieke eigenschappen van elke klantcontext.

Wim De Bruyne benadrukt ook dat BCG zich onafhankelijk en neutraal opstelt in het strategische besluitvormingsproces. “Wij geven neutraal advies voordat de implementatie en de it-ontwikkelingen plaatsvinden. Deze strategische oriëntering vormt onze core business, terwijl het voor andere actoren vaak enkel gaat om een toegangspoort. We blijven onze klanten helpen bij het beheer van de implementatiefase, maar we zijn niet gebonden aan keuzes van leveranciers van tools of it-diensten”, voegt hij eraan toe.

Nog volgens Wim De Bruyne bestaat een van de grote uitdagingen van BCG erin om het beste talent op een gespannen markt aan te trekken. Daarom hecht de groep zoveel belang aan de opleiding van haar werknemers (door middel van coaching, on-site training en e-learning), en aan het delen van kennis tussen de consultants. De Bruyne gelooft ook dat “BCG een ideale springplank vormt in de carrière van een jong afgestudeerde” en hij voegt eraan toe dat “BCG in de top-3 staat van ‘best companies to work for’ van Fortune”.

Marc Husquinet

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content