Elektronisch patiëntendossier lonkt naar cloud

Het elektronisch patiëntendossier van UZ Leuven is uitgegroeid tot een belangrijke SaaS-oplossing voor de Vlaamse ziekenhuizen. Nexuzhealth, een joint venture van Cegeka en UZ Leuven, wil het klinisch werkstation nu verder uitrollen richting eerstelijnszorg, via een combinatie van cloud en open source.

Het elektronisch patiëntendossier (EPD) bundelt de medische gegevens van patiënten op een digitaal platform. Het bevat alle medische informatie – van behandelingen over opnames tot medicijnengebruik – die zorgverleners over een patiënt moeten kunnen raadplegen en maakt ze meteen beschikbaar voor alle aangesloten ziekenhuizen. Iedere patiënt heeft op die manier maar één dossier, over de verschillende ziekenhuizen en types zorgverleners heen. De patiënt kan daarin inzage krijgen via een beveiligd online portaal.

Een dertigtal ziekenhuizen maakt intussen gebruik van het elektronisch patiëntendossier van Nexuzhealth, wat goed is voor ongeveer de helft van de Vlaamse voorzieningen. Die ziekenhuizen hoeven zich niet om systeemondersteuning, beveiliging en upgrades te bekommeren; ze gebruiken Nexuzhealth de facto binnen een private cloud.

Coffee break rule

Het succes van Nexuzhealth vertaalt zich aan IT-zijde in ongeveer veertien terabyte aan vertrouwelijke online data. “We hadden bij de ontwikkeling van ons elektronisch patiëntendossier vooral eigen gebruik voor ogen”, vertelt Marc Vanaugaarden, hoofd patiëntgerelateerde software bij UZ Leuven, op de Google Cloud Summit in Amsterdam. “De oplossing was niet gericht op de omvang en schaal die ze vandaag heeft. Onze IT-afdeling past nu het klassieke client-servermodel toe, met één grote centrale database, geconnecteerd met ons partnernetwerk door middel van laptops en mobiele applicaties.” De lat ligt hoog voor IT-afdelingen in de zorgsector. Bedrijfszekerheid en veiligheid zijn cruciaal, een zogenaamde maintenance window is er zo goed als nooit. “Downtime van meer dan tien minuten krijg je aan artsen niet verkocht. We noemen het de coffee break rule: onze systemen moeten terug operationeel zijn voor de arts zijn koffiepauze heeft beëindigd. Om dat te realiseren maken we gebruik van warm servers en hot servers. In geval van problemen of onderhoudswerken kunnen we snel naar een andere server schakelen. Onze groei maakt de uitdagingen op het vlak van schaalbaarheid, privacy en veiligheid alleen maar groter. We zochten daarom naar een performante, toekomstgerichte oplossing.”

MOAPR-architectuur

Nexuzhealth dicht zijn nieuwe versie het ambitieuze acroniem MOAPR toe: Mother Of All Patient Records. De oplossing maakt onder meer gebruik van het front-end framework Angular, de open source Remote Procedure Call gRPC van Google en de programmeertaal Go. MOAPR verzamelt alle gegevens in een Cloud Spanner database. Red Hat OpenShift faciliteert via containergebaseerde implementaties een vlotte migratie naar de cloud. “Onze database administrators tekenden aanvankelijk enig voorbehoud aan”, aldus Vanaugaarden. “Hun grote bezorgdheid situeerde zich op het vlak van schaalbaarheid. Ze voerden verschillende tests uit en kwamen tot de conclusie dat Cloud Spanner horizontaal schaalt en gegevens met een korte wachttijd levert. De DBA’s gaven daarop groen licht om de MOAPR-architectuur verder uit te werken. We beschouwen het als een belangrijke schakel binnen onze toekomstvisie en de intensifiëring richting eerstelijnszorg.”

Elektronisch patiëntendossier

Probleem

Het elektronisch patiëntendossier verbreden richting eerstelijnszorg.

Oplossing

Een nieuwe aanpak die niet alleen privacy en veiligheid centraal stelt, maar ook schaalbaarheid, gebaseerd op open source en cloud.

Lessons learned

Respecteer de coffee break rule: in de context van het elektronisch patiëntendossier is hoge beschikbaarheid onmisbaar.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content