In september vorig jaar stelde Accenture de Belg Jo Deblaere aan als chief operating officer. Het is het voorlopige hoogtepunt in de carrière die Deblaere sinds 1984 bij Accenture heeft uitgebouwd. “Ik heb sinds het begin van mijn loopbaan veel verschillende werkgevers gehad”, zegt hij daarover. “Alleen hadden ze allemaal dezelfde naam.”

De boutade van Jo Deblaere (47) is niet helemaal correct, aangezien het bedrijf waarvoor hij werkt pas in 2001 de naam Accenture aannam. Uiteraard doelt de Waregemnaar met zijn uitspraak op het feit dat hij na zijn studies handelsingenieur beleidsinformatica aan de KULeuven via Accenture met de meest uiteenlopende sectoren en bedrijven in contact kwam: de staalindustrie, de automobielindustrie, de uitgeverswereld, kernenergie, chemie, en noem maar op. In de jaren negentig was hij vooral actief op projecten voor federale en regionale overheden in Europa. Sinds 2006 was hij coo voor de outsourcingactiviteiten van Accenture rond applicaties, infrastructuur en bedrijfsprocessen. Drie jaar later promoveerde hij tot coo van het hele bedrijf.

Waarom koos u als jongeman voor een opleiding in it?

Jo Deblaere: “Ik had altijd al een wiskundige geest. En het is uiteraard leuk iets in elkaar te steken, dat daarna ook echt werkt. Bovendien vond ik het echt fascinerend om it toe te passen op de bedrijfswereld. We hebben het nu over begin de jaren tachtig, het tijdperk waarin it zich langzaam losmaakte van de inner circle. It was lange tijd iets dat zich letterlijk in de kelder afspeelde, onder techneuten. Het was boeiend om dat te doorbreken. We werkten aan beleidssystemen, maar even goed ging het nog altijd over ponskaarten en Cobol. Het was vooral een heel andere tijd. Bij de grote vraagstukken van toen staat vandaag niemand nog stil. Ik herinner mij dat we op de universiteit een uitbreiding van een machine kregen met liefst 10 MB. Dat was toen heel uitzonderlijk.”

Wat was het dat u overtuigde om na uw studies bij Accenture aan de slag te gaan?

Jo Deblaere: “Ik stapte naar Accenture omdat ik er veel kon leren, want het bedrijf is gedreven door meritocratie. Ik heb mijn carrière altijd in fasen van drie tot vijf jaar bekeken: een idee lanceren en dat verder uitbouwen, om dan na een paar jaar naar iets anders over te stappen. Ik vind dat een goed principe. Het verplicht je om grondig na te denken, ook over de duurzaamheid van wat je doet. Want wanneer je de tijd rijp vindt om naar iets nieuws over te stappen, moet de activiteit die je hebt opgestart daarna ook zonder jou verder kunnen.”

In 2005 maakte u zo’n breuk. In de jaren negentig had u zich vooral in de publieke sector gespecialiseerd. In 2005 stapte u over naar de wereld van de business process outsourcing.

Jo Deblaere: “Klopt. Dat was een heel andere ervaring. Voorheen had ik altijd in opdracht van specifieke klanten gewerkt. Nu moest ik een algemene structuur uitbouwen – een delivery center network – waar complete sectoren op zouden aansluiten. Tot dan had ik vooral in de Westerse wereld gewerkt, maar nu kwam ik ook veel in contact met andere culturen, onder meer in Azië en Oost-Europa.”

Later groeide u door tot coo van het Outsourcing Growth Platform dat alle outsourcingactiviteiten van Accenture bundelt. Dat was de laatste opstap naar uw huidige rol. Wanneer u uw professionele traject – sinds 1984 – overloopt, wat is voor u dan de belangrijkste evolutie gebleken op het vlak van it?

Jo Deblaere: “Er zijn een paar duidelijke breuklijnen, maar de grootste blijven ongetwijfeld de komst van de pc en van het internet. Ik weet nog goed dat er in de jaren negentig heel wat mensen van overtuigd waren dat het internet maar een klein fenomeen zou blijven. Als je dan ziet hoe invasief het internet intussen is! Akkoord, er waren ook voorspellingen die het internet een schitterende toekomst beloofden, maar eigenlijk kon niemand toen vermoeden hoezeer het internet vandaag met alles verweven zou zijn. Een heel belangrijk verschil met vroeger is ook de manier waarop de bedrijfswereld met it omgaat. It is tot in de boardroom doorgedrongen. Bedrijven vragen vandaag ook echt naar it-diensten, en niet naar technologie op zich.”

Merkt u dat ook binnen Accenture zelf?

Jo Deblaere: “Natuurlijk. Wij zijn op dat vlak altijd early adopters geweest. We werken vandaag met een compleet geïntegreerde, bijzonder efficiënte it-omgeving. It is heel belangrijk als ondersteuning van onze medewerkers, zowel de consultants als de medewerkers die rond outsourcing actief zijn. We hebben onder meer sterk ingezet op collaboration en de zogenaamde office 2.0. Dat zijn zaken die heel nauw aansluiten bij de leefwereld van de jongste generatie medewerkers. Zij werken met videoconferencing, met allerlei gedeelde documenten, ze hebben een eigen sociaal netwerk, enzovoort. Ook Accenture heeft daar als bedrijf een hele evolutie in doorlopen. We bieden een omgeving waarin de consultant echt always on kan zijn.”

Jo Deblaere: “Ik denk onder meer aan analytics. Bedrijven verzamelen massa’s gegevens. Maar wat daarna? Gebruiken ze die data om hun business bij te stellen? Om it echt toegevoegde waarde te laten leveren, is er duidelijk meer behoefte aan analyse van de data, om ze om te zetten in bruikbare informatie. Ook cloud computing is een belangrijke trend. De grote doorbraak zal nog wat tijd vragen, maar op termijn zal ook de cloud wellicht heel invasieve vormen aannemen. Voor een aantal applicaties werken we trouwens zelf al met een private cloud. Een derde trend is alles wat met mobiliteit te maken heeft. Hier zien we – nog meer dan bij de andere trends – verschillende snelheden per industrie en per land. Client centricity wordt in dat verband trouwens heel belangrijk. Niet iedere klant zal van zijn leverancier dezelfde vorm van mobiliteit verlangen. Wel zal het cruciaal zijn dat het bedrijf de klant centraal stelt. Het zal de juiste platformen in huis moeten hebben om op de wensen van de klant in te spelen. Wat trouwens opvalt is dat de huidige trends allemaal erg ingrijpend zijn. Het gaat niet langer zomaar om de automatisering van een bestaand proces, wat it lange tijd deed. Analytics, cloud computing en mobiliteit stellen de bestaande processen in vraag.”

Accenture was ooit een erg Amerikaans bedrijf. Vandaag is het een echte global company, met een belangrijke poot in Europa. Accenture realiseert ongeveer veertig procent van zijn omzet op het oude continent. Hoe ziet u Europa als markt? Wat zijn de belangrijkste uitdagingen van Europa op het vlak van it?

Jo Deblaere: “De Europese cio’s moeten oog hebben voor twee zaken: innovatie en talent. Het zijn twee thema’s die nauw met elkaar verbonden zijn. Europese bedrijven hebben vandaag een grote behoefte aan medewerkers die positieve wetenschappen hebben gestudeerd. De medewerkers die er zijn moeten de mogelijkheid krijgen om levenslang bij te leren. Alles wat Europa kan doen om daartoe bij te dragen is meegenomen. Tegelijk moeten de Europese cio’s vooral hun sterktes uitspelen. Succes behaal je door je sterke punten optimaal in de strijd te gooien, niet door alleen je zwaktes te herstellen. Verder merken we dat bedrijven zichzelf niet langer als Europees of Amerikaans omschrijven. We leven in een tijdperk van global sourcing, een wereld waar de supply chains van bedrijven letterlijk vertakt zijn over de hele wereld. De problemen met de aswolk uit IJsland heeft in dat verband duidelijk aangetoond hoe die supply chains werken.”

Heeft u een idee hoe Europa het gebrek aan it’ers en ingenieurs kan wegwerken?

Jo Deblaere: “Daar bestaat geen eenduidige, magische oplossing voor. In de EU is er een tekort aan 300.000 ingenieurs. Dat is een gigantisch probleem, waar niemand een pasklaar antwoord voor heeft. Het is wel dringend tijd dat overheden, scholen en bedrijven zich over dat probleem buigen.”

U bent gehuwd en heeft drie kinderen. Hoe bewaart u het evenwicht tussen carrière en gezinsleven?

Jo Deblaere: “Het komt er op aan duidelijke afspraken te maken. Voor de coo van een bedrijf als Accenture ligt er altijd meer dan genoeg werk op de plank. Je moet daarom zelf je grenzen stellen. Doe je dat niet, dan blijf je altijd aan het werk. Gemiddeld ben ik twee weken per maand ver van huis – meestal de Verenigde Staten of Azië. Een paar dagen per maand werk ik in Europa. Doorgaans ben ik een week per maand op kantoor in Brussel, of werk ik thuis. Het is vooral een kwestie van geven en nemen. In het weekend wil ik thuis zijn bij mijn gezin. Ik maak daar echt een punt van, ook als het soms niet zo praktisch uitkomt. Het is al gebeurd dat ik op vrijdag nog in Boston was, het weekend thuis met het gezin doorbracht, om daarna weer door te reizen naar pakweg ergens in Zuid-Amerika. Dan moet dat maar. Dat is de lijn die ik trek, anders stopt het werk nooit.”

Dries Van Damme

“Ik weet nog goed dat er in de jaren negentig heel wat mensen van overtuigd waren dat het internet maar een klein fenomeen zou blijven.”

“De Europese cio’s moeten oog hebben voor twee zaken: innovatie en talent. Het zijn twee thema’s die nauw met elkaar verbonden zijn.”

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content