De ict-wereld van vandaag is niet meer die van pakweg 25 jaar geleden. Wat is er veranderd, en is dat goed of slecht? Data News vroeg het aan vier ‘oude knarren’ uit de sector: Jean-Pierre Cardinael, Jan De Schepper, Tony Mary en Alexander Van de Rostyne. Conclusie: het is anders, maar wie zegt dat vroeger alles beter was, lijdt aan Alzheimer.

“Ict is de laatste decennia nog belangrijker geworden voor de business”, zegt Jan De Schepper (53), de voormalige topman van Telindus die vandaag bestuurder is in bedrijven als SAIT-Zenitel, Inventive Designers, Nascom en ADM. “De aversie van de businessmensen is verdwenen en heeft plaatsgemaakt voor meer respect. Ict-mensen zijn belangrijkere functies gaan innemen in de bedrijven. Ook wordt it minder en minder gezien als louter een middel om de operationele efficiëntie te verhogen, met andere woorden als een kostencentrum. Het wordt vandaag vooral gezien als een winstgenerator.”

Tony Mary (61), de voormalige topman van IBM Belgium en de VRT, stelt vast dat it vandaag een commodity is geworden en overal aanwezig is. “Iedereen is zich ervan bewust dat technologie in het algemeen en ict in het bijzonder, een strategische component is geworden. Dit kan alleen maar toegejuicht worden.” Ook Jean-Pierre Cardinael (68) ziet ict als een commodity. Cardinael was tot 2005 bij Fortis Bank verantwoordelijk voor de informatica en is vandaag voorzitter van de it-dienstenleverancier Contraste Group. “Dankzij internet en technologieën als 3G en wifi heeft vandaag zo goed als iedereen toegang tot een enorme hoeveelheid informatie. De uitdaging bestaat er nu echter in om ervoor te zorgen dat bepaalde informatie beveiligd is zodat ze enkel toegankelijk is voor wie ze bestemd is.”

Alexander Van de Rostyne (53) zag de sector de afgelopen decennia positief evolueren. Vooral dan wat betreft de manier waarop omgegaan wordt met nieuwe associaties en concepten. “Vroeger zat informatietechnologie vaak in een planeconomisch model”, zegt Van de Rostyne, die na te hebben gewerkt voor onder meer Motorola, Apple en Digital de Belgische vestiging van Planet Internet leidde en vandaag innovatiebedrijven adviseert inzake hr-kwesties. “Alles moest op voorhand geanalyseerd worden, in processen gegoten, in code vertaald. Vandaag zitten we in een veel organischer model van technologische vooruitgang, met anarchistische neigingen, waar internet en allerhande services en devices de mens een pak vooruithelpen.”

“De manier van werken is vandaag totaal verschillend dan in de jaren zeventig”, aldus Cardinael. “Toen stond een programmeur in rechtstreeks contact met de centrale computer en dat betekent dat er meer in structuren werd gewerkt. Men stond toen weinig of niet stil bij de impact die een fout kon hebben op het systeem.”

Generation Y

Zijn de jonge ict’ers van vandaag anders dan die van weleer? En zo ja, waarin verschillen ze? “Ik maak mij een beetje zorgen over de groeiende eisen die de jongeren stellen op het vlak van remuneratie”, zegt Jan De Schepper. “De crisis zorgde voor een zekere ontspanning op dat vlak. Maar de jongste maanden wordt het tekort aan talent op de markt terug gevoeld. De spanning stijgt terug, het langetermijndenken is niet meer aan de orde.”

“De nieuwe generatie is veel bezig met de balans tussen werk en privé”, vindt Alexander Van de Rostyne. ” Dat is normaal omdat de maatschappij in die zin sterk is geëvolueerd en er meer mogelijkheden zijn. Maar ik denk dat de jongeren zichzelf én de maatschappij geen betere dienst kunnen bewijzen dan door in hun werk zeer ambitieus te zijn en zich voluit te geven.” Maar Van de Rostyne weigert naar eigen zeggen een ‘grumpy old man’ te worden. “Wie beweert dat vroeger alles beter was, zit fout en lijdt waarschijnlijk aan Alzheimer”, lacht hij. “De it-generatie van 1980 zou nooit een revolutie in Egypte hebben kunnen realiseren. Het enige waar ik me aan erger, is aan de neiging om iedereen die zich gedreven met computers bezighoudt al vlug een nerd te noemen. In elk ander domein wordt dat talent genoemd: voetbal, muziek, sport, enz.” “Ik werk graag met jonge mensen als ze maar bereid zijn iets te leren”, aldus Jan De Schepper. “De generation Y, die een fantastische opleiding heeft genoten en meestal een zorgeloze jeugd heeft gekend, is een boeiende generatie. In tegenstelling tot wat velen denken, is deze generatie combattief, zet ze zich duidelijke doelstellingen en is ze zeker niet minder gemotiveerd. Alleen zal deze generatie tot het besef komen dat, wat ze ook doet, het resultaat centraal staat.”

Regelnichterij

Welk advies geeft De Schepper de jongeren mee? “Ik geef hen de raad hard te werken en zelfsturend te zijn, maar vooral ook om resultaten te boeken. Ze moeten niet alleen wakker liggen van hun successen maar ook van wat ze beter kunnen doen. Voorts denk ik dat de omstandigheden voor jongeren beter zijn dan pakweg tien jaar geleden, zelfs na een crisis. Na elke crisis wordt er grote vooruitgang geboekt.” “De jongeren moeten bereid zijn iets te leren van mensen die al iets hebben meegemaakt en succesvol zijn”, gaat De Schepper verder. “Sommige jongeren zeggen mij dat ze geen coach hoeven. Wel, zeg ik, waarom hebben toppers met zoveel ervaring dan wel een coach nodig, zelfs de toppers van FC Barcelona of Kim Clijsters?”

Volgens Tony Mary is het vandaag moeilijker geworden zelf iets op te starten. “Het is moeilijker om kapitaal te vinden, er is te veel regelnichterij en alles moet snel gaan. Daar staat tegenover dat de nieuwe technologieën het makkelijk maken om internationaal aanwezig te zijn zonder dat daarvoor onmiddellijk de grote middelen moeten ingezet worden.” “Opstarten is vandaag niet moeilijker maar ook niet makkelijker dan tien haar geleden”, klinkt het dan weer bij De Schepper. “Ik geloof dat professionalisme van alle tijden is. Het is niet voldoende een creatief idee te hebben of een uitvinding te doen, men moet het ook nog commercialiseren. De markt moet het willen kopen. Als men succes wil hebben met een start-up, moeten er vijf ingrediënten zijn: talent, passie, de wil om te groeien, te verbeteren en te veranderen. Vol leiderschap heet dat. Heb je dit niet, dan lukt het niet: gisteren niet, vandaag niet en morgen niet!”

Een belangrijke uitdaging voor de huidige en toekomstige generatie ict’ers is uiteraard de onstuitbare opmars van India en China. Maar volgens Van de Rostyne mag men zich niet in een slachtoffermodel laten wringen. “Er is behoefte aan een grote vlucht voorwaarts. Wie dat niet gelooft, mag rekenen op de nodige problemen.”

Cloud computing

Waar iedereen het over eens is, is dat cloud computing meer dan een hype is en nog aan belang zal toenemen. “Cloud computing gaat een sterke evolutie teweegbrengen” maakt De Schepper zich sterk. Tony Mary treedt hem daarin bij, maar merkt terecht op dat cloud computing eigenlijk niks nieuw is. “Het concept bestaat al langer, maar heette toen nog niet cloud computing. ” De Schepper is er ook rotsvast van overtuigd dat video definitief gaat doorbreken. “80 procent van alle communicatie verloopt via de visuele zintuigen. Niet alleen de kwaliteit van het beeld maar ook die van het geluid is primordiaal. Men heeft het belang van de kwaliteit van het geluid steeds sterk onderschat. Indien men het 3D-beeld succesvol wil maken, zal het 3D-geluid moeten volgen. Immers, er komen distorties voor in de hersenen wanneer geluid en beeld niet optimaal op elkaar afgestemd zijn.” “Maar uiteindelijk draait het niet om de technologie, maar om wat we ermee gaan doen”, besluit Tony Mary. “Ik heb in mijn lange carrière gemerkt dat de markt uiteindelijk beslist welke technologie superieur is en welke niet. De grote uitdaging is echter de manier waarop we de technologie omvormen tot succesvolle applicaties.”

Luc Van Aelst

TONY MARY – ” Uiteindelijk draait het niet om de technologie, maar om wat we ermee gaan doen.”

JEAN-PIERRE CARDINAEL – ” Dankzij het internet en technologieën als 3G en wifi heeft vandaag zo goed als iedereen toegang tot een enorme hoeveelheid informatie.”

JAN DE SCHEPPER – ” De jongeren moeten bereid zijn iets te leren van mensen die al iets hebben meegemaakt en succesvol zijn.”

ALEXANDER VAN DE ROSTYNE – ” Ik denk dat de jongeren zichzelf én de maatschappij geen betere dienst kunnen bewijzen dan door in hun werk zeer ambitieus te zijn en zich voluit te geven.”

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content