Marc Husquinet Marc Husquinet is redacteur van Data News.

Met een klein team, maar een snel groeiende business, zorgt Claude Willems voor zeer uiteenlopende en gevarieerde informatica-aspecten bij Westinghouse België/Frankrijk, zowel voor it-beheer als informatica van de gebouwen en engineering.

U ging in november 2009 aan de slag als informaticaverantwoordelijke van Westinghouse België/Frankrijk. Wat waren uw eerste vaststellingen?

CLAUDE WILLEMS: Als licentiaat informatica heb ik eerst gewerkt in de telecomsector bij Belgacom, voordat ik bij NRB een meer transversale functie vervulde, die zowel projectmanagement als infrastructuren in de ruime zin omvatte, eerst voor het datacenter, dan voor gedistribueerde systemen, waaronder servers, met o.a. aspecten als hoge beschikbaarheid, SAP-systemen, opslag, maar ook projectmanagement, ondersteuning, ITIL, enz.

Toen ik bij Westinghouse in dienst trad, stelde ik vast dat er verschillende mogelijkheden waren om de it-activiteiten te consolideren, terwijl er tal van ontwikkelingsmogelijkheden voor de activiteiten voorhanden waren. Zo was het datacenter ontworpen volgens principes die intussen verouderd zijn. Bovendien kreeg ik een zeer ruime verantwoordelijkheid, zowel voor België als voor Frankrijk, met vele kleine structuren, maar ook de industriële leiding en ondersteuning van de teams op het terrein. In feite valt alles wat een wifi-verbinding of een RJ45-connector heeft, onder de verantwoordelijkheid van it.

Wat waren uw eerste besluiten?

CLAUDE WILLEMS: Eerst werd besloten om een coherente end-user laag te ontplooien en bepaalde processen te standaardiseren, zoals de aankoop van it-materiaal. Daarnaast werden er heel wat vervelende handmatige operaties gesystematiseerd en geautomatiseerd, met stroomlijning en optimalisatie van processen, meer bepaald voor de ontplooiing van applicaties en uitrusting. Momenteel beschikken we dus over een volledige inventaris van het park. Zo konden we middelen vrijmaken voor andere prioriteiten, aangezien de teams beperkt zijn.

We deden hetzelfde voor het datacenter en de servers, want de servers werden toegekend per functie, en de opslag was hieraan gekoppeld. In april 2012 werd er een san van bijna 30 TB geïmplementeerd voor de hele infrastructuur en in mei 2012 zal een VMware cluster ervoor zorgen dat de Windows- en Linux-machines geconsolideerd kunnen worden, ook al werd virtualisatie niet toegepast op de engineeringplatformen, waar een brede waaier aan besturingssystemen wordt gebruikt, met soms zeer oude OS die we moeten blijven ondersteunen.

Op het vlak van disaster recovery lanceerden we 2011 een ambitieus project om een brug te slaan tussen de bestaande infrastructuren in Frankrijk en België om een replicatie van de gegevens te waarborgen.

We telden ongeveer twintig Windows-servers, die zullen worden teruggebracht tot tien dankzij virtualisatie, en een vijftigtal Unix-servers.

Gezien uw geografische spreiding zijn netwerken van groot belang. Hoe zit het daarmee?

CLAUDE WILLEMS: We beschikken over een mpls-netwerk, dat onze belangrijkste sites met elkaar verbindt en zorgt voor een verbinding met de Verenigde Staten. Bovendien is het Europese hoofdkantoor van Westinghouse in Nijvel verbonden door lijnen van Belgacom.

Nog op het vlak van netwerken hebben we de compressie van Riverbedlijnen ingevoerd, eerst voor de cross-back-up, en nadien om de capaciteit van onze mpls-lijnen te verhogen. Om de belasting op onze telecomlijnen te doen dalen, maken we gebruik van deduplicatie voor de back-up, voor zowel de klanten als de back-upservers. Zo konden we de groei van de back-upvolumes een halt toeroepen.

Hoe ziet de situatie eruit op het vlak van applicaties?

CLAUDE WILLEMS: Op het vlak van bureautica is de infrastructuur vrij klassiek, met Windows, Adobe, verschillende veiligheidstools, enz. Voor engineering en de tekenbureaus gebruiken we de klassiekers van de markt, zoals AutoCad, Inventor, enz., terwijl er specifieke softwarepakketten werden ingevoerd voor het industriële aspect.

Daarnaast installeerden we een nieuwe rekencluster, gebaseerd op een Linux-infrastructuur, die in België draait en een spiegel is van de cluster die gebruikt wordt in de Verenigde Staten. Omdat Westinghouse is onderworpen aan strenge regels, worden de verschillende configuraties gevalideerd en gecertificeerd, en kunnen ze niet worden gewijzigd.

Zoals u ziet, beheert informatica zeer uiteenlopende werelden, zoals bureautica, engineering en industrie, met telkens zeer verschillende kenmerken en al even gevarieerde tools. Er vinden hier geen ontwikkelingen plaats, behalve voor de website voor het intranet, wat intern wordt gedaan.

Wordt er gedacht aan cloud?

CLAUDE WILLEMS: In feite neigt de huidige infrastructuur naar een private cloud. Maar aangezien de gegevens die wij verwerken bijzonder kritiek zijn, staat publieke cloud momenteel niet op de agenda.

Welke projecten staan er dan wel op stapel?

CLAUDE WILLEMS: Omdat ons boekjaar eind maart ten einde loopt, zijn we voor 2012 van plan om verder te gaan met de virtualisatie van de infrastructuren van onze 2 sites in Frankrijk, en om de opslag te consolideren. We zouden zelfs kunnen overwegen om de site van Nijvel te gebruiken als secundaire fallback.

Er worden ook nieuwe bouwwerken opgetrokken en sommige gebouwen worden uitgebreid om de groei van de business op te vangen en nieuwe taken te kunnen uitvoeren, zoals de opslag van containers. Onze taak zal erin bestaan om er de telefonie en netwerken in onder te brengen, met name wifi. We zullen gebruik maken van energiebeheermechanismen van de virtualisatie om ons elektriciteitsverbruik te optimaliseren. Ook gaan we nieuwe systemen integreren in een netwerk dat gericht is op het beheer van de gebouwen, zoals de controle van de technische installaties (hvac, enz.) of videobewaking. Documentbeheer en het beheer van intellectuele eigendom zijn andere dingen waar we aan werken. Momenteel gebruiken we nog veel microfiches en microfilms. We hebben net een groot project opgestart om deze kritieke gegevens te beschermen. Het doel is om ze de komende 2,5 jaar te scannen, eerst in de vorm van ruwe beelden, en ze dan te gaan indexeren en archiveren. Dit werk werd toevertrouwd aan een externe partner.

Er zijn ook plannen om te migreren van Lotus Notes naar SharePoint. SharePoint wordt in de VS al meer dan 2 jaar ontplooid en onlangs werd er een groot project gestart om alle applicaties en de workflow die werkt onder Lotus Notes te migreren naar SharePoint. We zijn ook van plan om de werkposten te virtualiseren. In de Verenigde Staten worden View 4 en XenDesktop gebruikt. Maar hier testen we momenteel View 5 uit. We willen dit niet alleen toepassen voor de nieuwe machines in zeer specifieke contexten, waar de rekenservers zich op korte afstand moeten bevinden, maar we willen ook oudere werkstations langer bijhouden, of snel leslokalen kunnen inrichten.

Op langere termijn wordt er voor de hele groep gewerkt aan een project om te evolueren naar een verenigde wereldwijde telefonie. De laatste gekochte telefooncentrales zijn immers full ip.

Hoe zijn uw teams samengesteld?

CLAUDE WILLEMS: Ik sta aan het hoofd van een team dat bestaat uit 4 mensen in België en 3 in Frankrijk. Zij zijn erg veelzijdig en beschikken over een zeer brede technische bagage. Omdat ons team beperkt is, kunnen we op elke lokale site rekenen op een verantwoordelijke, die de computertechnologie tot op een bepaald niveau beheerst. We doen niet aan outsourcing, maar we schakelen wel externe partners in, meer bepaald voor de bekabeling of de integratie van de servers. Daarnaast kunnen we indien nodig rekenen op de steun van de teams in de Verenigde Staten, met name voor de applicaties.

Dankzij de virtualisatie zullen we de infrastructuren kunnen stroomlijnen en dus de efficiëntie verbeteren, waardoor er minder tijd moet gaan naar het beheer van de platformen. Daarnaast ontplooien we nieuwe technologieën, waardoor onze technici zich niet moeten verplaatsen naar de sites die geografisch ver uit elkaar liggen. Zo kunnen we van op afstand bepaalde stopcontacten en alle consoles van onze systemen controleren en ons datacenter van op afstand onderhouden.

Gezien onze teams en budgetten ben ik redelijk tevreden over de vooruitgang die we sinds mijn aankomst hebben geboekt.

Hoe ziet u uw rol als cio?

CLAUDE WILLEMS: Ik sta zeer dicht bij de algemene it-directie van de groep. De grote beleggingsdossiers worden toegelicht en gerechtvaardigd op basis van de behoeften van de business en de uitbreiding van de activiteiten. Misschien zien we niet onmiddellijk wat virtualisatie oplevert, maar ze kan worden gerechtvaardigd door een lager verbruik van de servers, een daling van de koelingkosten, een beperking van de onderhoudscontracten voor de machines of een grotere beschikbaarheid en een daling van de interventies van de teams. Zo weten we dat het veel geld kost als een machine 4 uur stilstaat, en kunnen we daar een cijfer op plakken. Daarnaast zal SAN ons in staat stellen om de verzadiging van een aantal servers en de onderbenutting van andere te voorkomen. Wanneer de feiten rationeel worden uitgelegd, is de houding van de algemene directie meteen een stuk positiever.

Marc Husquinet

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content