Enkele maanden geleden zag een eerste lokale universitaire afdeling van het ACM het levenslicht aan de UCL. Doelstelling: it promoten bij een breed publiek.

“ACM [Association for Computing Machinery, een vrij ouderwetse benaming, nvdr] telt heel wat lokale afdelingen in de USA, maar in Europa zijn die nog eerder schaars. Enkel in het Verenigd Koninkrijk, Spanje en Duitsland zijn er enkele terug te vinden”, zegt Sébastien Combéfis, voorzitter van het ACM Student Chapter van de UCL (Louvain-la-Neuve). “In België is het in elk geval een primeur.” Of beter: een oude antenne die nieuw leven wordt ingeblazen, destijds opgericht door een onderzoeker van de UCL maar in de loop der jaren leeggebloed.

De ACM-afdeling van de UCL telt vandaag 20 leden (het minimum dat wordt vereist door ACM om een ‘chapter’ te kunnen oprichten’), waarvan ongeveer twee derde studenten en een derde onderzoekers. Onder het peterschap van Olivier Bonaventure, hoogleraar die Netwerken en Internet doceert.

IT promoten

Terwijl de eerste afdeling die de UCL heeft gekend, een zuiver autarkische doelstelling had (namelijk een it-omgeving ter beschikking stellen om websites te maken), is het eerste doel van het nieuwe Student Chapter duidelijk om it te promoten bij de jeugd en het grote publiek. “Het leek ons nodig om te laten weten wat it echt is, dat wil zeggen een volwaardige wetenschap. It is dermate intuïtief geworden dat de mensen de indruk hebben dat alles vanzelf gaat, dat alle problemen opgelost zijn terwijl er nog altijd nood is aan bijzonder veel informatici, toepassingen die al die websites laten draaien…”, benadrukt Sébastien Combéfis. “Het komt erop aan om vooropgezette stellingen, verkeerde percepties te bestrijden. Zoals die van de puistige informaticus achter zijn scherm, een fataal imago met name om meisjes warm te maken voor deze studies”, voegt professor Bonaventure eraan toe. “Maar het komt er ook op aan om te doen inzien dat een minimumbasis vereist is om informaticastudies aan te vatten. Wiskunde is niet absoluut noodzakelijk, maar kan een hulp zijn. Iemand die geen wiskundige geest heeft, niet in staat is tot abstracte logica, moeilijkheden ondervindt bij het oplossen van een wiskundig probleem, zal altijd dezelfde moeilijkheden hebben om een informaticaprobleem op te lossen.”

Breed publiek en ervaren publiek

De eerste doelgroep bij wie it gepromoot moet worden, is het grote publiek en de leerlingen – vanaf de lagere school. Het weekend ‘Science infuse’ in het kader van de Lente van de wetenschappen is bijvoorbeeld aan hen gewijd. Op het programma: ludieke wetenschappelijke activiteiten, kleine cursussen om kennis te maken met verschillende informaticadomeinen (cryptografie, weergave van beelden, binaire nummering, sorteeralgoritmes…) en workshops (programmeerbare Lego-robotten, demontage van pc’s, programmering in Scratch…).

De afdeling ACM organiseert ook thematische conferenties voor professionals, ouders en leerlingen van alle onderwijsniveaus. De eerste conferentie bijvoorbeeld had als thema “privéleven en veiligheid”. Gastsprekers: professor Gildas Avoine van de UCL, die de werking en het nut van rfid-chips kwam uitleggen, en commissaris Laurent Bounameau van de FCCU (Federale Computer Crime Unit) die het had over de verschillende vormen van cybercriminaliteit. De volgende conferentie zou over vrijheid op het internet gaan. Nog een andere conferentie over de it-toepassingen in de medische sector.

Het ACM Student Chapter organiseert tevens de lokale test van de Informatica Olympiades, waar de laureaten worden geselecteerd voor deelname aan de wereldwijde finale (in augustus in Canada). Voor een meer ervaren publiek biedt de afdeling geavanceerde tutorials aan, bestemd voor de ingezetenen van de campus, in de vorm van conferenties en workshops over programmeertalen, it-technieken, … Deze tutorials worden zowel door studenten als door onderzoekers van de UCL gegeven.

ACM Europa

De ACM Europe Council heeft zich tot taak gesteld om het niveau van de activiteiten van ACM aan deze kant van de Atlantische Oceaan te verbeteren en de zichtbaarheid ervan te vergroten. Dit herstructurerings- en renovatieproces, dat twee jaar geleden werd aangevat, is nog niet afgerond. Zo werd nog niet afgebakend op welke manier ACM de lokale afdelingen beter zou kunnen ondersteunen.

Het ACM Student Chapter van de UCL hoopt in elk geval dat ACM Europe op termijn enige ondersteuning zal kunnen bieden, hetzij financieel (als aanvulling op de lokale sponsoring waarmee de verschillende activiteiten nu gefinancierd worden), hetzij in de vorm van uitwisselingen tussen afdelingen of deelname van een internationale spreker aan een of andere tutorial of conferentie.

Brigitte Doucet

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content