Luc Blyaert was hoofdredacteur bij Data News

De it-gemeenschap kiest voor N-VA aan Vlaamse kant en MR aan Franstalige kant. En de overheid moet prioritair werk maken van it bij justitie en binnen de administratie. De meningen over één ict-minister zijn verdeeld, maar één cio verantwoordelijk voor alle federale overheidsdiensten is wel aan te raden. Dat blijkt uit de grote Data News verkiezingsenquête.

It’ers hebben interesse voor politiek. Zo blijkt uit deze opiniepeiling dat 85 % van de respondenten wel degelijk belangstelling heeft voor wat er zich in het politiek halfrond afspeelt. Omgekeerd vindt negen op de tien it’ers dat politici te weinig aandacht besteden aan innovatie en ict. Het mag mogelijk niet verbazen dat de overgrote meerderheid overtuigd is dat ict niet alleen voor besparingen, maar ook voor een efficiëntere overheid kan zorgen.

OVERHEID KAN BEST OUTSOURCEN

De Vlaamse overheid heeft al langer zijn infrastructuur en diensten geoutsourcet en recent opnieuw toegewezen aan HP en Belgacom. Opvallend is dat drie op de vier Nederlandstalige respondenten outsourcing wel een goede zaak vindt (62 % vindt wel dat best niet alles geoutsourcet kan worden). Bij Franstaligen is die voorkeur iets minder uitgesproken, maar is er alsnog een meerderheid voorstander van outsourcing. U zal wellicht niet de wenkbrauwen fronsen als de tegenstanders zich vooral in het kamp bevinden van de it-analisten, programmeurs en ontwikkelaars.

Slechts een nipte meerderheid vindt dat de overheid moet kiezen voor cloud-oplossingen. Ook hier zijn Vlamingen (55 %) positiever dan Franstaligen (40 %). Als het dan toch gebeurt, dan stelt 61 % van de ondervraagden dat het datacenter zich in België moet bevinden. Voor een kwart van de respondenten moet het zeker in Europa geherbergd zijn. Overigens stelt 70 % dat de overheid te weinig personeel en middelen uittrekt voor de bestrijding van cybercrime. De recente inbraken bij Buitenlandse Zaken en de FOD Economie tonen dat ook duidelijk aan.

EEN CIO VOOR OVERHEID

Eén cio voor alle federale overheidsdiensten? 61 % vindt dit de beste keuze. En opvallend is dat bij de cio’s en it-managers de grote voorstanders te vinden zijn. Drie op de vier is gewonnen voor deze aanpak. Franstaligen (40 %) zien liever een gedecentraliseerde aanpak. Nederlandstaligen (64 %) kiezen voor de idee van één cio. Een minderheid (45 %) vindt dat de volgende regering een echte ict-minister moet aanstellen.

Werkgelegenheid (53 %) en de aanpak van de economische crisis (40 %) zijn volgens onze enquête dé prioriteiten van de volgende regering. Lastenverlaging ligt gevoeliger bij Vlamingen (35 %) dan bij Franstaligen (28 %). Opvallend is wel dat het onderwijs dan weer zeer veel aandacht krijgt in Wallonië waar 36 % het als een prioriteit aanduidt voor de overheid. In Vlaanderen is dat slechts 23 %. Er moet dringend ook werk gemaakt worden van it bij justitie, vindt één op de drie respondenten. 28 % wil dat it binnen de administratie aangepakt moet worden. eHealth blijkt slechts voor 8 % een prioriteit. Aandacht voor it in het onderwijs scoort ook hier meer bij Franstaligen (15 %) dan bij Nederlandstaligen (9 %).

FRANSTALIGEN VOOR MEER PROTECTIONISME

De waardering voor het werk van de regering Di Rupo, de Vlaamse regering Peeters, minister Johan Vande Lanotte, Staatssecretaris Hendrik Bogaert en het Belgisch Instituut voor Post en Telecommunicatie (BIPT) is helemaal niet groot. Allen zijn ze net niet gebuisd. EU-commissaris Neelie Kroes krijgt met 6 op een schaal van 10 de beste score. Hoewel drie op de vier respondenten vindt dat Europa meer moet investeren in de Europese ict-industrie. Een meerderheid van Franstaligen (58 %) is voorstander van een protectionistische aanpak tegen Amerikaanse en Aziatische it-leveranciers. Bij Nederlandstaligen is slechts 40 % daarvoor gewonnen.

PS GROTE VERLIEZER

En dan is er uiteraard de vraag wie met de meeste stemmen gaat lopen bij de komende verkiezingen. Ook hier bevestigt onze enquête dat N-VA de voorkeur krijgt bij de Vlamingen. 37 % tot 38 % van de it’ers kiest voor deze rechts-nationalistische partij bij de federale en de Vlaamse verkiezingen. Voor Europa is dat nog één op de vier. Open Vld is de tweede grootste favoriet met 19 % in Europa en respectievelijk 11 tot 13 % in Vlaanderen en Federaal. De Christen-Democraten CD&V volgen als 3de, met een lichte voorsprong op de socialistische sp.a.

Bij de Franstaligen is het opvallend dat de socialistische PS alvast in onze enquête onder de 10 % duikt zowel federaal als gewestelijk. De grote winnaar is de liberale MR dat bijna 30 % van de stemmen krijgt van de respondenten (27 % federaal en 24 % in Europa). De Christen-Democraten cdH moeten het stellen met 6 tot 10 procent. Ecolo haalt dan weer in Europa één op de acht stemmen binnen. Eén kanttekening toch bij deze uitslagen. De Data News lezers zijn grotendeels hoogopgeleide werknemers. Deze cijfers zijn dan ook slechts indicatief, maar geven toch een richting aan van wat er leeft binnen de Belgische it-gemeenschap.

Luc Blyaert

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content