De behoefte aan ict-opleiding blijft groot. Blended learning is in trek, maar vereist meer flexibiliteit van de opleiders. Dat zijn de conclusies van een onderzoek van opleidingsbedrijf Global Knowledge in samenwerking met de Lessius Hogeschool.

Het onderzoek liep van november vorig jaar tot maart. De studenten van de Lessius Hogeschool stonden in voor de bevraging van 624 personen, voornamelijk it-managers, engineers en it-consultants bij it-bedrijven, overheidsinstellingen, industriële en financiële organisaties. “Het onderzoek liep op het moment dat de bedrijven de crisis begonnen te voelen”, zegt Peter Verbinnen, marketing manager bij Global Knowledge. “Iedereen vroeg zich af welke budgetten het eerst zouden sneuvelen. Toch stelden heel wat respondenten toen al dat ze niet zouden besparen op opleiding. Meer nog, ruim zeventig procent van de respondenten gaf aan dat er in de toekomst net meer nood zal zijn aan ict-opleiding.”

Die verwachting stemt overeen met de positie van de Belgische ict’er in de internationale markt. Op het vlak van training bevindt ons land zich in de middenmoot, op hetzelfde niveau als Italië en Spanje. Ter vergelijking: in landen als de Verenigde Staten, Zweden en Finland krijgen ict’ers meer mogelijkheden om voortgezette opleiding te volgen. Daar staat tegenover dat het niveau van de afgestudeerde Belgische ict’er een stuk hoger ligt dan dat van zijn Europese collega’s. Op zich een goed uitgangspunt, al blijkt het in de praktijk soms wel een rem te zijn op de investering in bijkomende opleiding. Waarom zou een bedrijf nog investeren in de medewerker, wanneer die uit zichzelf al een hoog opleidingsniveau met zich meebrengt? “We zijn ervan overtuigd dat een onderneming moet blijven investeren in de kwaliteit van haar medewerkers”, stelt Peter Verbinnen. “Alleen zo kunnen we onze positie als ict-land handhaven en verbeteren.”

Meer vraag naar blended learning

In de praktijk is voor heel wat ondernemingen de alignering tussen business en it een grote uitdaging. Dat blijkt ook uit het onderzoek. Opleiding en training spitsen zich vaak toe op projectbeheer, businessanalyse, systeemdesign en vaardigheden voor communicatie en samenwerking. “Al is het stereotiepe beeld van de ict’er op dat laatste vlak de voorbije jaren wel veranderd, er blijft nog ruimte voor verbetering. We merken dat ook in de vraag naar programma’s rond onder meer onderhandelingstechnieken en presentatievaardigheden.” Algemeen is de interesse voor blended learning en e-learning. Global Knowledge noteert ook een stijging in de vraag naar zogenaamde learner driven training. “Blended learning vermindert de kosten voor een onderneming, via een combinatie van traditionele, klassikale training met e-learning, on-the-job training en coaching.”

Project met Axxes

Die vaststelling blijkt ook uit een programma voor blended learning dat Global Knowledge uitwerkte voor het Antwerpse ict-contracting- en consultingbureau Axxes. Het bedrijf ging op zoek naar een manier om zijn medewerkers op een zo efficiënt mogelijke manier klaar te stomen voor Windows Server 2008 en het bijhorende MCITP-certificaat (Microsoft Certified IT Professional). Global Knowledge stelde een traject van tien cursusdagen voor, gespreid over zes maanden. Met die opleiding zouden de deelnemers voldoende voorbereid zijn om te slagen voor de examens rond de verschillende onderdelen van het MCITP-certificaat. Concreet ging Global Knowledge van start met een assessment van de consultants. Dat gaf een inzicht in het persoonlijke expertiseniveau van de deelnemers, waarna het bedrijf een passend programma uitwerkte op basis van blended learning. De kennisdomeinen die de meeste aandacht vragen, behandelde de instructeur van Global Knowledge tijdens de klassikale sessies. Andere onderdelen van de cursus verwerkten de deelnemers via zelfstudie. Na afloop van de tiendaagse opleiding kregen de deelnemers nog een maand lang de mogelijkheid om zich voor te bereiden op de officiële examens. Intussen hebben twee groepen van telkens twaalf Axxes-consultants het opleidingstraject bij Global Knowledge gevolgd.

tekst: Dries Van Damme

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content