De uitdrukking ‘dit is maar het topje van de ijsberg’ wordt vaak gebruikt met een negatieve connotatie. Het gaat dan om de zichtbaarheid van een klein deeltje van een onaangename zaak. Ik pleit ervoor anders – lees positief – naar die berg en dat topje te kijken. Medewerkers laten vaak maar een gedeelte van zichzelf zien en werkgevers hebben soms alleen maar oog voor het zichtbare stuk. Wie aandacht schenkt aan beide stukken, krijgt een beter zicht op de ander en zichzelf.

Dell gelooft dat technologie het ontwikkelen van het menselijk potentieel kan stimuleren. Dit betekent mensen in staat stellen om te groeien, te bloeien en hun dromen en ambities te volgen. Zichtbare en onzichtbare stukken moeten daarvoor op elkaar aansluiten. In mijn rol als ICT Woman of the Year initieerde ik het SpeedIT-programma. In dat kader heb ik de afgelopen maanden diverse mentoring-sessies georganiseerd en bijgewoond. In mentoring staat, om met de slogan van Dell te spreken, ‘Power to do more’ centraal. Als managing director Dell Belux is mentoring voor mij een vast onderdeel van mijn dagelijkse takenpakket. Medewerkers stimuleren en ondersteunen in hun taak. Luisteren naar hun zorgen, behoeften en wensen en samen streven naar een optimale inzet van hun talenten. Maar er is meer.

WEDERZIJDSE MENTORING

In oktober kwamen verspreid over drie avonden zo’n honderdtwintig vrouwen bij Dell samen. Vrouwen met of een technologische functie, of een functie in de technologische sector. Hardwerkende dames die meestal naast hun professioneel leven ook nog een gezin draaiende houden en hun sociale netwerk niet vergeten. Altijd balancerend tussen alle verplichtingen gaven zij prioriteit aan een mentoringavond.

Op twee avonden was Dell initiator van de Company Evening van Wise (Women in ICT Sharing Experience). Het waren bijzondere avonden waarbij in openheid gesproken kon worden over barrières en succes op de carrièreladder. Over timemanagement, work-life balance, kinderen en salarisonderhandelingen. Over de positieve kanten, maar ook de mindere ervaringen van werken in een mannenwereld. En ja, ook over ongewenste intimiteiten. Hoe daar persoonlijk mee om te gaan, maar ook als leidinggevende. Alle aanwezigen waren mentor en leerling tegelijk. De openheid en het vertrouwen raakten niet alleen mij, maar alle aanwezigen. Iedereen was het erover eens dat het belangrijkste is tijdig je batterijen op te laden en te doen wat bij je past. Door je authenticiteit te bewaren blijven deze sowieso al aardig gevuld. Het ijsbergmodel van McClelland gebruik ik in de mentoringsessies geregeld om authenticiteit in beeld te brengen.

STERKTES ZIEN DOOR IJSBERGMODEL

Zichtbare kennis en vaardigheden met de onder de oppervlakte gelegen normen, waarden en drijfveren worden in dit model verbonden. Tijdens de mentoring ga ik dieper in op de drie delen.

Wat je kunt, weet en doet: vaardigheden, kennis en expertise. Wat heb je nog te leren en hoe ga je dat realiseren? (Top)

Wat je denkt en gelooft: overtuigingen en zelfbeeld. Hoe zie je jezelf en collega’s? Wat verwacht je? (Middenstuk)

Wat je wil en denkt. Welke normen en waarden heb je meegekregen? Waar droom je van? Wat is je passie en je drijfveer? (Fundament)

Het model laat je structureel nadenken over wat je werkelijk wil en hoe je dit kunt bereiken. Door stil te staan bij deze delen en de vragen eerlijk te beantwoorden kom je tot een plan. Inzicht geeft moed om je dromen te laten uitkomen en een volgende stap in je carrière te zetten. En dat is wat gebeurt bij mentoring binnen en buiten Dell. Even stilstaan bij wat je werkelijk wilt en hoe je dat kunt bereiken. Luisteren naar ervaringen van anderen en in dialoog tot nieuwe inzichten komen. Het is voor iedereen, dus ook voor mij, goed om geregeld te herrijken zodat het topje van die ijsberg kan schitteren op basis van een stevig fundament en dat de drie delen een mooi harmonieus geheel vormen.

DATA NEWS

Op de derde bij Dell gefaciliteerde avond hield ik samen met Ingrid Gonnissen (country general manager Xerox Belux) en Danielle Moens (partner & owner Centre for Balanced Leadership) een mentoringsessie voor jonge vrouwen aan het begin van hun carrière. Zelfs uit het buitenland waren vrouwen gekomen naar deze door Data News georganiseerde bijeenkomst. In drie sessies hadden de aanwezigen de gelegenheid om vragen te stellen aan Ingrid, Danielle en mij. Kleine groepjes waardoor er ruimte was voor ieders ervaringen en bedenkingen. Vooral veel vragen over time management passeerden de revue. Concrete tips rond het gebruik van ‘out of office’ werden bijzonder goed gesmaakt. Ook het managen van de verschillende rollen in het leven en waar wanneer tijd voor te maken bezorgen de jonge vrouwen duidelijk hoofdbrekens. Die avond heb ik me eens te meer gerealiseerd dat deze jonge dames vaak geen mentoren hebben.

Hoe komt dat toch? In vooral kleine bedrijven is er vaak geen hr-afdeling. Ook is door te werken in een mannenwereld de dagdagelijkse herkenbaarheid van vrouwen ook zeer beperkt. Waar in een meer uitgebalanceerde genderomgeving tussendoor nog weleens ervaringen gedeeld kunnen worden, is dat in de it minder. Er zijn ook weinig rolmodellen beschikbaar. Ik pleit dan ook voor structurele mentorondersteuning vanuit bedrijven. Binnen het bedrijf zelf georganiseerd of extern ingekocht. Ook werd me die avond weer duidelijk dat vrouwen vaak wel voor het bedrijf netwerken, maar niet voor zichzelf. Hier kan een mentor een positieve invloed hebben door te benadrukken dat de eigen ontwikkeling, aandacht hebben voor alle aspecten van iemands persoon, uiteindelijk ook het bedrijf ten goede komt.

Tot slot nog een opmerking. In de technologie is vandaag connectiviteit een sleutelwoord. Big data, mobiliteit, de cloud,… we hebben 24/24 gegevens van allerlei aard beschikbaar om business naar een hoger niveau te tillen. We werken ontzettend hard om alle delen aan elkaar te koppelen. Waarom zouden we dan geen tijd maken om ervoor te zorgen dat het volledige hr-potentieel van vrouwen benut wordt? Tijd dus voor bedrijven om dat mogelijk te maken. Maar ook tijd voor individuen om ook naar hun stuk ijsberg onder het wateroppervlak te kijken.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content