Eosol uit Schoten is in ons land een van de eerste bedrijven die Google Glass met succes inzet voor een industriële toepassing. Het leverde het bedrijf een nominatie op bij de Industrie Awards.

Eosol is een kmo gespecialiseerd in de productie van vliegenramen en -deuren. Het bedrijf werd in 1998 opgericht als eenmanszaak en evolueerde geleidelijk aan tot een industriële producent die onder eigen merknaam op de markt actief is en ook eigen producten ontwikkelt zoals oprolbare vliegendeuren. Het grootste deel van de productie is puur maatwerk. Met een foutenmarge van vijftien procent vond het bedrijf dat er ingegrepen moest worden.

DUIDELIJKE EN STAPSGEWIJZE INSTRUCTIES

Eind 2012 deed Eosol een grondige analyse. Daaruit bleek dat het vaak fout ging omdat bestelbonnen manueel ingegeven werden in een crm waarna de gegevens nog eens manueel overgezet moesten worden in het productiesysteem. Van daaruit werden de productiebonnen en montage-instructies op papier gezet voor de operatoren. Ook in de productie zelf bleek het risico op fouten groot. Eosol wilde niet investeren in dure machines, maar wel in begeleidende software als productie-wizard. Een uitdaging waarin Google Glass (en een mobiele app) een belangrijke rol zou gaan spelen.

Eosol klopte eind 2012 aan bij het Gentse softwarebedrijf Endare om een oplossing uit te werken voor het probleem van de hoge foutenmarge. Uit de analyse was snel duidelijk geworden dat het beheren en doorgeven van data de kritische elementen waren. Er werd gekozen voor een nieuwe crm-software en er werd beslist om voor de productie een planningssoftware aan te kopen. Daarmee zou het ook mogelijk worden om de productie en levertijden beter te beheren. Endare schreef voor de integratie een mobiele, crossplatform applicatie.

TABLETS IN VERKOOP EN PRODUCTIE

Crossplatform betekent in deze toepassing dat verkopers in de toekomst een Android-tablet zullen meenemen wanneer ze bij de klanten een bestelling gaan noteren. De administratie kan de bestellingen verder verwerken in het crm en de productieplanning. De meest opvallende wijziging is er nu al gekomen in de productie, want daar is men overgestapt op tablets zodat de operatoren vanuit de productieplanning telkens de juiste gegevens krijgen.

In november 2013 zag men de opportuniteit om met Google Glass nog een stapje verder te gaan. De geschreven applicatie maakte het immers relatief eenvoudig om de informatie voor de productie in real-time op de bril te tonen. Zowel bij het zagen, het boren als bij de montage kunnen de operatoren een interactieve bril krijgen, wat als voordeel heeft dat ze de data continu voor zich hebben terwijl ze de handen vrij hebben om de gewenste handeling uit te voeren. De interface is zo gebouwd dat de instructies stap per stap getoond worden, wat de kans op fouten aanzienlijk vermindert. Het bedrijf heeft intussen een eerste prototype van de Google Glass kunnen bemachtigen en werkt er al mee aan de zaagmachines.

Merkwaardig aan dit project is dat er niet gekozen werd voor de typische software (erp e.d.) die in productieomgevingen gebruikt wordt. Het gaat om standaard hardware en een databanktoepassing die specifiek voor dit bedrijf ontwikkeld werd op basis van universele technologie als html5 en Javascript. Hoewel het gebruik van Google Glass het meest in het oog springt als innovatie, is het toch vooral het gebruik van die mobiele it-technologie, die het meest bepalend is voor dit project. Dat deze aanpak met mobiele apps financieel loont, bewijst het feit dat dit ingrijpende automatiseringsproject een terugverdientijd heeft van niet meer dan negen maanden. De globale foutenmarge werd teruggebracht naar vijf procent, de administratie blijkt maar liefst 53,8 procent efficiënter te werken en de levertermijnen konden met gemiddeld twee dagen ingekort worden. Eosol wil in de toekomst ook de logistiek en de installateurs met tablets uitrusten zodat ook zij geïntegreerd kunnen worden in een efficiënte, door moderne it aangestuurde workflow.

Erwin Vanvuchelen

Partner Content