Guy Kindermans Guy Kindermans is freelance journalist bij Data News.

. ..maar alles te beschermen. Vandaag kan je haast niet meer over security horen spreken, zonder dat meteen ook privacy ter sprake komt.

Dat hoeft niet te verbazen, want ict-security is nu eenmaal sterk gericht op het beschermen van data en informatie – zowel bij de overheid, in bedrijven als bij individuen. Het recht op bescherming tegen verlies of diefstal van informatie, respectievelijk het misbruik ervan, ligt vervat in zowel Europese als nationale wetgevingen. En die Europese wetgeving gaat nog verstrengen, zo blijkt uit het recent voorstel tot verordening. Naast een recht op vergetelheid (je kan eisen dat informatie wordt verwijderd) zal ook een strikte meldingsplicht bij inbreuken worden opgelegd.

Vreemd is dan ook dat consumenten, maar ook bedrijven nogal nonchalant informatie over zichzelf (blijven) vrijgeven, zonder mogelijk misbruik te overwegen. ‘Ik heb niets te verbergen’ hoor je dan vaak, en dat klopt allicht. Maar besef wel, ‘je hebt alles te beschermen!’ Voor bedrijven betekent dit het voorkomen van datalekken, ook in het kader van de normale werking (met gebruik van samenwerkingssoftware als MS Sharepoint). In het algemeen moeten zowel consumenten als bedrijven beseffen dat al heel wat tools bestaan om de berg van ‘big data’ te ontginnen! Trouwens, het bezwaar van de Europese privacywaakhonden tegen de nieuwe privacyregels van Google betrof precies dat Google zelf al teveel samenvoegt en niet duidelijk stelt wat het daarmee aanvangt.

Ook bedrijven kunnen allicht zelf te ver gaan in hun inspanningen om informatie te vergaren. De Belgische Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer stelde vorig jaar in een rapport dat cybersurveillance op de werkplek zich aan afspraken moet houden, en dat de betrokken wetgeving in ons land grote lacunes vertoont.

Nog een bedreiging voor de privacy vormt mogelijkerwijze de opkomst van het ‘internet der dingen’, in het bijzonder netwerken van intelligente meters en sensoren van allerlei aard. En reken daarbij ook informatie (zoals locatie etc.) die door mobiele telefoons wordt doorgegeven, evenals data over het gebruik van tools zoals zoekmachines. Al die informatie kan worden bestudeerd tot die bedrijven meer weten over jezelf dan je zelf nog weet…. Het is niet zonder reden dat de Liga voor Mensenrechten zijn Big Brother Award 2012 toekende aan smart meters, zeker als zou blijken dat gezinnen de vergaarde informatie over hun eigen verbruik pas na betaling voor eigen gebruik ter beschikking zouden krijgen.

Kortom, er is nog heel wat werk aan de privacywinkel.

Guy Kindermans

Partner Content