Nieuw WANFIN netwerk verhoogt capaciteit Financiën

Els Bellens
Els Bellens Technologiejournaliste bij Data News

WANFIN, een project om de verschillende gebouwen van FOD Financiën te verbinden met de hoofdzetel in een Wide Area Network, werd deze zomer afgerond door Belnet. Een succes, zo zegt Jan Torreele, algemeen directeur van Belnet. “Nu beschikt FOD Financiën over een nieuw WAN-netwerk dat tien keer sneller is en een stuk goedkoper dan hun vroegere oplossing.”

Het project werd opgestart in de zomer van 2015 na een beslissing van de ministerraad. Bedoeling is om alle regionale afdelingen van FOD Financiën te verbinden met de hoofdzetel in Brussel. “Het gaat over het lokale WAN-netwerk in Brussel, maar ook over lokale filialen, in totaal een tweehonderdtal gebouwen. Denk daarbij aan regionale belastingkantoren, maar ook bijvoorbeeld douanegebouwen. Die moeten met de hoofdzetel verbonden worden, opdat de lokale medewerkers hun toegang hebben naar het internet, maar ook tot de centrale database die Financien beheert.”

Efficiënter en goedkoper

Belnet is het nationale onderzoeksnetwerk dat moet zorgen voor snelle verbindingen tussen de verschillende universiteiten en onderzoekscentra in ons land. Het bestaat al sinds 1993 en het is zo de eerste internetprovider van België. “Wij maken deel uit van de federale overheid, en omdat we een overheidsinstelling zijn, hebben we van bij het prille begin ook internetdiensten aan andere federale overheidsdiensten geleverd. Een van onze grote projecten is bijvoorbeeld het FedMAN (het federale Metropolitan Area Network) dat verschillende overheidsdiensten met elkaar verbindt.”

Het is in die capaciteit dat de vraag kwam om ook voor Financiën een project op te starten. Het netwerk van die FOD werd tot voor enkele jaren uitbesteed aan een private partner (Proximus), maar was aan vernieuwing toe. “De Ministerraad dacht dat wij dat goedkoper, efficiënter en performanter zouden kunnen doen dan hun vorige contractant. We hebben daar een haalbaarheidsstudie van gemaakt, en daaruit bleek dat we die functionaliteit konden aanbieden, met een aanzienlijke besparing op kosten, en een verhoging van de bandbreedte van factor tien.”

Die kostenbesparing, van 15 à 20 procent, bekomt Belnet door gebruik te maken van een hele resem aan opties, afhankelijk van de ligging en de grootte van het lokale gebouw. “Belnet beschikt al over een eigen landelijk netwerk. We hebben een fibernetwerk in eigen beheer van zo’n 2.000 km in lengte. Daardoor moet een lokaal kantoor in pakweg Gent voor zijn WAN-aansluiting naar de hoofdzetel in Brussel geen nieuwe directe lijn leggen. De locatie kan lokaal aansluiten op de Belnet backbone.” Maar Torreele wijst erop dat zijn organisatie ook met private partners en andere operatoren samenwerkt. “Voor elke lijn hebben we de markt geconsulteerd, om voor die locatie de meest gunstige oplossing te kiezen. De oplossing wordt zo aangepast naar geografische locatie en leverancier maar ook qua technologie. Je hebt gebouwen waar duizend ambtenaren werken en die hebben meer bandbreedte nodig dan een lokaal douanekantoor waar misschien 25 mensen werken. We kijken dus ook welke technologie het gunstigst is. Soms zijn dat huurlijnen, al dan niet naar onze backbone, soms is het beter om een rechtstreekse verbinding naar Brussel te leggen.”

Netwerkbeheer

Daarnaast werd het netwerk ook gewoon verbeterd. De capaciteit van WANFIN werd met een factor tien verhoogd en Belnet voorziet als beheerder kwaliteitscontrole en monitoring. Voor bepaalde stromen netwerkverkeer worden ook kwaliteitsgaranties geboden. Dat beheer is nieuw voor Belnet, en heeft onder meer gezorgd voor een aanpassing van de interne processen, bijvoorbeeld rond incident en change management. “Het WAN-project voor Financiën is een primeur voor ons. Het is de eerste keer dat wij dat doen. Tot nog toe hielden we ons bezig met netwerktoegang naar het internet, maar niet met het interne netwerk van onze klanten. Het was geen echte proof of concept, want we waren wel zeker dat we daartoe in staat waren, maar wel een project waar we meteen het potentieel zagen om uit te breiden naar andere diensten en andere klanten.”

Els Bellens

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content