Precies een jaar geleden kopte Data News dat directeur Eddy Muylaert van de dienst Telematica bij de federale politie in opspraak was gekomen in een zaak rond passieve omkoping bij aanbestedingen. Het was de kleine politievakbond Sypol die de kat de bel aanbond na een tip van een klokkenluider. “Gelet op de ondraaglijke traagheid van de minister van Binnenlandse Zaken en zijn onmiddellijke medewerkers voor het luik ‘politie’ zagen we ons verplicht de gerechtelijke overheden op de hoogte te brengen”, klinkt het daar. Muylaert zou, aldus de aantijgingen, voordelen in natura genoten hebben bij aankopen van zijn dienst. De klacht van de vakbond leidde tot een onderzoek, mét huiszoekingen op de dienst Telematica en enkele privé-adressen.

Met de motivatie dat nog steeds het vermoeden van onschuld bestaat, werd Muylaert door de nu overigens zelf in opspraak gekomen commissaris-generaal Fernand Koekelberg niet geschorst. Wel werd Muylaert, in afwachting van de uitkomst van het gerechtelijk onderzoek, op non-actief geplaatst. “De directeur werd niet eens tuchtrechterlijk geschorst door de politie, in tegenstelling tot mindere goden met véél minder op de kerfstok,” mort Eddy Lebon van Sypol. Het onderzoek loopt een jaar later nog steeds bij onderzoeksrechter Anciaux, bevestigen ons de woordvoerders van de federale politie en van het Brusselse parket. Meer details werden niet vrijgegeven.

De bonden zijn – onder voorbehoud van de uitkomst van het onderzoek – niet te spreken over de mogelijke fraude. “Deze walgelijke praktijken benadelen de politieambtenaren”, schreef Lebon enkele maanden geleden in een Sypol-publicatie. “Bepaalde leidinggevenden van de federale politie zijn overduidelijk loyaler tegenover privé-bedrijven waarvan ze de belangen verdedigen dan tegenover de politie en hun collega’s. We gaan ervan uit dat enorme bedragen door onbekwaamheid en/of oneerlijkheid werden verkwist, waardoor wij van manschappen, werkingmiddelen of van vergoedingen zoals de premie ‘Copernicus’ die ons door onze voogdijministers werd geweigerd, werden beroofd. Het ergste is nog dat, omwille van bepaalde gecorrumpeerden binnen onze eigen diensten, budgetten die aan de veiligheid van politieambtenaren konden worden besteed, verspild werden. We zullen dan ook nagaan of we ons burgerlijke partij kunnen stellen tegen hen die werden omgekocht, gecorrumpeerd zijn of verwijtbare vriendendiensten bewijzen.”

[STG]

Partner Content