Het is knap lastig een duidelijk beeld scheppen van het aantal it’ers dat in het Franstalige landsgedeelte actief is binnen de openbare sector. Het kluwen van overheidsniveaus en privépartners waar in meer of mindere mate mee wordt samengewerkt, is niet bepaald bevorderlijk voor de transparantie.

BRUSSEL

De vzw Gial (Centrum voor Informaticabeheer voor Lokale Besturen) is zich met 80 medewerkers opnieuw beginnen toespitsen op haar kerntaken, namelijk de it-infrastructuur van de stad Brussel en van een aantal instellingen (OCMW, vzw’s en bibliotheken). Gial beheert een budget van ca. 20 miljoen euro.

Daarnaast is er ook nog het CIBG (Centrum voor Informatica voor het Brusselse Gewest) dat, voor rekening van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de implementatie van nieuwe informatietechnologie verzekert binnen de openbare diensten. 20 jaar geleden stond het Brussels Hoofdstedelijk Gewest nog nergens. Intussen zijn de plaatselijke besturen en het ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest volledig geïnformatiseerd, zo benadrukt het CIBG.

Op 31 december 2008 telde het CIBG 198 werknemers, daarvan zijn 50 it-medewerkers gedetacheerd voor externe it-opdrachten bij Brusselse publieke partners van het Centrum.

FRANSTALIGE GEMEENSCHAP

Etnic (Entreprise des Technologies Nouvelles de l’Information en de la Communication) is een overheidsinstelling die in maart 2002 via parlementair decreet werd opgericht door de Franstalige Gemeenschap. Het bestaat uit een honderdtal professionals. De verscheidenheid van de profielen moet het welslagen van de projecten garanderen. Etnic biedt alle overheidsdiensten van de Franstalige Gemeenschap it-, telefonie- en statistische ondersteuning.

WAALS GEWEST

Anderhalf jaar geleden zegde het Waalse Gewest zijn contract met it-partner GIEI op. Het liet weten dat het een deel van het it-beheer en bepaalde taken voor eigen rekening zou uitvoeren (wat en hoe moet nog altijd worden omschreven en uitgewerkt). Dat zou op termijn moeten leiden tot een – onvermijdelijke – versterking van de it-teams. De audit die aan de basis lag van de contractverbreking met GIEI concludeerde immers dat het tekort aan interne middelen bij de administratie tot een gebrekkige formalisering van de it-beheersprocessen leidt en een doortastend it-beheer in de weg staat omdat het “slechts op de kennis en de ervaring van een beperkt aantal mensen berust”.

Na het samengaan van de Waalse ministeries MRW en MET bestaat het it-team van de SPW (Waalse overheidsdienst) uit een kleine vijftig personen van wie er zo’n veertig “een profiel heeft dat aansluit op it-taken”. ‘Te weinig,’ luidde de conclusie vorig jaar al. Er zouden minstens 64 voltijdse equivalenten nodig zijn om het it-departement vorm te geven. Het blijft echter wachten op de ‘post-GIEI’-beslissingen (welke expertises zullen opnieuw intern worden beheerd, welke moeten weer worden opgebouwd, hoe zit het met het gebruik van open source en met de voor de hand liggende ‘synergieën’ met de Franstalige Gemeenschap, …) om de juistheid van dat cijfer te kunnen toetsen.

En dat alles binnen een budget dat steeks krapper komt te zitten en dus minder manoeuvreerruimte biedt. Zo zou EasiWal, het agentschap voor administratieve vereenvoudiging en e-government, zijn team met 6 informatici willen versterken. “We moeten iemand vervangen die recent is vertrokken en we zouden een projectleider willen aanwerven. Dat hoeft niet noodzakelijk een informaticus te zijn, maar wel iemand die meer dan louter de technische aspecten van een project kan beheren”, verduidelijkt adjunct-commissaris Denis Cornet. “We evolueren naar een strengere selectie van projecten zonder evenwel aan het personeelsbestand te raken. Daartegenover staat dat we af en toe een beroep moeten doen op outsourcing […]. Dat is onvermijdelijk geworden bij gebrek aan tijd en specifieke expertise.”

GIEI werd ooit boven de doopvont gehouden door Ethias, Ciger en Capgemini, en verschafte werk aan zo’n 500 informatici (geen enkele insider kan er een precies cijfer op plakken). Nog tal van andere it-bedrijven zijn echter actief in de Waalse openbare sector. De Luikse maatschappijen NRB en NSI bijvoorbeeld zijn bevoorrechte partners. NSI, dat 200 werknemers telt en een omzet van 25 miljoen euro draait, werd deze zomer voor 67% overgenomen door het Limburgse Cegeka (wat vragen kan doen rijzen over het feit dat een Vlaamse onderneming de controle krijgt over een it-bedrijf dat vooral actief is binnen de Waalse openbare sector). NRB (Network Research Belgium) is dan weer actief op het vlak van outsourcing en co-sourcing voor nutsbedrijven (water, gas, elektriciteit, teledistributie), de publieke sector en de financiële wereld. De onderneming realiseerde afgelopen jaar een omzet van 148 miljoen euro en stelt 600 werknemers tewerk. Adehis (resultaat van de fusie in 2008 tussen Ciger en WGH) zorgt voor de begeleiding van administraties (uitwerken van gespecialiseerde software, implementatie van projecten, distributie en installatie van hardware). De onderneming realiseerde een omzet van zo’n 140 miljoen euro en telt 125 medewerkers. Ook Stesud verdient nog een vermelding. Dit bedrijf leverde in Wallonië onder meer de software voor de verkiezingen. Het telt zo’n 35 werknemers.

Marc Husquinet en Brigitte Doucet

De audit die aan de basis lag van de contractverbreking met GIEI concludeerde dat het tekort aan interne middelen bij de administratie tot een gebrekkige formalisering van de it-beheersprocessen leidt.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content