In de erp-markt zal de reële impact van de economische crisis wellicht sneller dan verwacht aan de oppervlakte komen. Wat zal er gebeuren wanneer de markt straks weer aantrekt? Is het back to business-as-usual? Of geeft de crisis alsnog aanleiding tot een grondige kentering?

In onze erp-special van vorig jaar keken de voorzitters van de belangrijkste erp-gebruikersverenigingen terug op een moeilijk jaar. De crisis had een aantal projecten vertraagd, zoveel was duidelijk. Tegelijk klonk de wens om toch vooral te blijven investeren in erp, om later – wanneer de economie weer aantrekt – meteen klaar te zijn voor het grote werk. Een jaar na die analyse is de toon van de erp-gebruikers niet echt grondig gewijzigd. Hoewel: we horen toch vaker dat de crisis vooral voor een opportuniteit blijft zorgen. Een crisis vraagt immers om duidelijke, doortastende maatregelen. Minder voorraad en onnodige uitgaven, in combinatie met de optimale benutting van de beschikbare productiecapaciteit: het zijn allemaal maatregelen die in de richting van erp wijzen.

De vraag is echter of de toekomst van erp zich wel in het klassieke softwaremodel bevindt. Bedrijven zoeken in tijden van crisis meer dan ooit naar een flexibele oplossing, één die ze makkelijk kunnen aanpassen aan de evolutie van hun behoeften – ook na de crisis. Erp in de cloud, via saas of on-demand zijn dan de termen die de kop opsteken. Een bedrijf als Cordys – een recent initiatief van Jan Baan, ooit de man achter het gelijknamige erp-pakket – speelt resoluut op dat idee in. Volgens Baan plukken klanten de benodigde functionaliteit voor erp binnenkort gewoon uit de cloud. Het contrast met traditionele erp – denk aan lange en dure implementatietrajecten voor een vaak weinig flexibel resultaat – kon niet groter zijn. Uiteraard blijft het de vraag of de schijnbaar onveranderlijke erp-sector zich snel aan die veranderende houding kan aanpassen.

Stand van zaken

Hoe economie en erp-markt verder evolueren is iets wat Computer Profile nauwlettend in de gaten houdt. Het Nederlandse onderzoeksbureau volgt de Belgische erp-markt sinds 2006. Voor zijn meest recente studie bevroeg het 3.690 Belgische bedrijfsvestigingen met meer dan vijftig medewerkers. Daarvan bleek 62 procent (2.283 vestigingen) een erp-oplossing in huis te hebben. Concrete cijfers over het aantal erp-licenties binnen die vestigingen kreeg Computer Profile niet los. De cijfers over de verdeling van de markt zijn gebaseerd op het aantal vestigingen. Uit die telling blijkt dat SAP in ruim 27 procent van de bedrijfsvestigingen aanwezig is (zie figuur). Maatwerk staat op de tweede plaats, maar kent een dalende lijn: van 25 procent in 2006 naar 22 procent in 2010. Microsoft Dynamics vervolledigt de top drie, met een marktaandeel van bijna 15 procent.

Opvallend is het kleine aandeel van Oracle (inclusief JD Edwards en PeopleSoft), met nog geen 5 procent, op de voet gevolgd door Infor (inclusief Baan en SSA). Daar speelt wellicht het effect van de meting op basis van het aantal bedrijfsvestigingen. “Bij 126 sites hebben we Oracle aangetroffen”, zegt Erik van Gurp, businessanalist bij Computer Profile. “Ter vergelijking: voor Microsoft Dynamics – NAV of AX – telden we 389 sites.” De vraag is wat we uit dat cijfer leren. Wat is dan het echte gewicht van die leveranciers in de markt? Is er een groot aantal kmo’s dat met Dynamics werkt, en zijn de bedrijven die Oracle gebruiken weliswaar kleiner in aantal, maar hebben ze misschien meer users? Wellicht zou een telling op basis van het aantal licenties toch een iets ander beeld opleveren.

Versnipperd

Uit het onderzoek blijkt verder vooral dat de erp-markt in België – ondanks de fusies en acquisities van een tijdje geleden – een vrij versnipperd geheel blijft, dat met name niet tegen het overgewicht van SAP, maatwerk en Microsoft weet op te tornen. In ieder geval blijft erp een gevestigde waarde in de Belgische bedrijfswereld. Zoals gezegd beschikt 62 procent van de bevraagde vestigingen over een erp-oplossing. Van grote groei is in 2010 echter niet veel te merken. De stijgende lijn van de voorbije vier jaar is door de economische crisis duidelijk afgezwakt. Alleen in Vlaanderen blijft de penetratie van erp toenemen, tot 68 procent van de bedrijven met meer dan vijftig medewerkers in 2010.

Het gebruik van erp scoort vooral goed in de sectoren waar productie en logistiek een belangrijke rol spelen. In de industrie en bij de nutsbedrijven gaat het om een adoptiegraad van bijna 90 procent. Opvallende achterblijver is de publieke sector. Minder dan 20 procent van de Belgische overheidsinstanties maakt gebruik van erp. Ook de bouw en de transportsector hebben een achterstand, en bieden de erp-leveranciers dus groeikansen. De voorbije vier jaar groeide de erp-markt trouwens het sterkst in het kmo-segment. Bij bedrijven met minder dan honderd medewerkers noteerde Computer Profile over de periode 2006-2010 een groei met 14 procent.

Dries Van Damme

Volgens Baan plukken klanten de benodigde functionaliteit voor erp binnenkort gewoon uit de cloud.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content