Marc Husquinet Marc Husquinet is redacteur van Data News.

Soccha, een sociale onderneming die een goeie 6 maanden geleden werd opgericht, zet zich in voor de pro-fessionele re-integratie van laaggeschoolde werklozen door ze op te leiden inzake moderne it-tools. Met een dubbel kantoor, in Brussel en Madagaskar.

Youri Dauber haalde het idee om het sociale aspect te koppelen aan informatica uit een conferentie die hij 2 jaar geleden volgde op TEDx Brussel, waar het project Samasource werd voorgesteld, een ngo die informatica wil promoten in ontwikkelingslanden door middel van outsourcing: in de praktijk wordt een ontwikkelingsproject verdeeld in ‘microtaken’ die worden uitgevoerd door mensen die kunnen werken in cloud vanuit landen als India, Haïti, Kenia, Pakistan, enz.

Social computing

Samen met enkele partners liet Youri Dauber het idee eerst tot rijping komen (in het begin was hij van plan om een vzw op te richten), maar uiteindelijk koos hij voor een bvba-structuur met (binnenkort) het statuut van sociale onderneming. Eerst analyseerde hij de sociaaleconomische context van het project door een bezoek te brengen aan 3 landen, waaronder Madagaskar, waar hij een “buitengewoon potentieel” aantrof. Zijn idee is om laaggeschoolde jongeren op te leiden op het vlak van moderne it-tools en dan lokale bedrijven te zoeken die ter plaatse bepaalde taken aan hen willen uitbesteden.

In juni 2012 richt hij mee Soccha op en lanceerde hij meteen een opleidingscyclus voor 30 jongeren uit Madagaskar als Microsoft Office Specialist (een opleiding in samenwerking met Bruxelles Formation). Tegelijkertijd doet hij prospectie bij Belgische bedrijven. Hij streeft twee doelen na: enerzijds wil hij instaan voor de opleiding en professionele re-integratie van mensen in precaire situaties, anderzijds wil hij dit mogelijk maken aan voordelige tarieven (tussen 6 en 20 €). “Ik benadruk dat deze mensen door ons worden aangenomen en dat een deel van de inkomsten opnieuw geïnvesteerd wordt in een opleidingsfonds”, aldus Youri Dauber.

Vanaf september 2012 start Soccha met een kantoor in België, waar ook een opleidingcyclus aangeboden wordt voor laaggeschoolde jonge werklozen die een opleiding van een week krijgen voordat ze worden uitgestuurd naar klanten.

Het bedrijf biedt twee soorten diensten aan. Ten eerste administratieve taken zoals klasseren en indexeren, digitaliseren van documenten, opslag en verspreiding van documenten, maar ook allerhande administratieve ondersteuning. Ten tweede is er data management, namelijk de invoer van gegevens (zowel online als offline en op papier of informaticadrager), maar ook gegevensverwerking (reinigen van bestanden, migratie van gegevens, enz.). Soccha legt ook de nadruk op communicatie en projectopvolging (meer bepaald via een blog), en op de vertrouwelijkheid bij de verwerking van de gegevens van zijn klanten.

Onmiddellijk succes

Eind januari had Soccha 2 opleidingscycli in Madagaskar achter de rug, waarbij 75 mensen ter plaatse een opleiding kregen, en werden er 17 jongeren tewerkgesteld in België, waarvan er 12 administratieve taken toegewezen kregen bij klanten. Dit is goed voor een geschatte omzet van 300.000 € tussen juni 2012 en juni 2013 en ongeveer 250 mensen die worden opgeleid en gere-integreerd in het economische circuit.

Enkele klanten die van meet af aan enthousiast waren over het concept, zijn Brussels Airlines (voor taken op het vlak van migratie, structurering en herinvoering van gegevens), Chirec (klassement, reiniging en voorbereiding op digitalisering van 200.000 medische dossiers), maar ook Immoweb en de Facultés Notre-Dame de la Paix van Namen. Klanten voor wie het sociale, financiële en professionele aspect een belangrijke rol speelt.

“De klantonderneming kan zich tegelijk positioneren als een verantwoordelijke onderneming, terwijl ze haar efficiëntie verbetert door haar operationele kosten te verlagen en kansen creëert voor mensen in moeilijke situaties. Bovendien garanderen we een job van hoge kwaliteit”, zei Youri Dauber nog.

Evolutie

Tot nu werkt Soccha met eigen middelen, maar Youri Dauber is van plan om fondsen te werven om meer gespecialiseerde entiteiten op te richten en zijn concept uit te voeren naar andere landen (hij denkt dan vooral aan Canada en Frankrijk), terwijl de opening van een opleidings- en dienstencentrum in India niet uitgesloten wordt. Ook zouden er – meer gespecialiseerde – nieuwe diensten kunnen worden aangeboden, bijvoorbeeld in Dreamweaver, Photoshop en PHP.

“We willen zien of het project duurzaam is voordat we ons verder engageren”, legt de medeoprichter nog uit, die verrast is door het succes ervan. “We dachten niet dat we een kantoor gingen openen in België, maar het succes van het project in Madagaskar heeft de zaken in een stroomversnelling gebracht. Nu willen we ons businessmodel en onze processen gaan verfijnen, gezien de omvang van de onderneming.”

Ook moet de positionering van de onderneming op langere termijn worden uitgestippeld, want “tot nu toe hebben we gesnoeid in de marges om ze te herinvesteren in opleidingen.”

Marc Husquinet

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content