Guy Kindermans Guy Kindermans is freelance journalist bij Data News.

Waarom stelt het IBMi-platform – eertijds de S/38 en AS/400 – het nog steeds goed, ongeveer 45 jaar nadat het concept door Dr. Frank Soltis in zijn doctoraatsthesis werd uitgewerkt? De moderniteit van het concept!

Voor het eerst bracht Common – de gebruikersgroep voor AIX, i en Linux op IBM’s Power architectuur – zijn Benelux-leden samen op één event, het recente Benelux Power en iBelieve gebeuren in Eindhoven. In aanwezigheid van Dr. Frank Soltis zelf werd 25 jaar ‘i’ gevierd (met ‘i, built for business’ als tagline’), de tot dusver laatste nieuwe naam voor IBM’s op één na langstlopende platform.

BLIJVEND ACTUEEL

Wel een gestaag aflopend platform, menen velen. Toch niet, countert IBM, dat wijst op de successen van ‘i’ in de nieuwe economieën, met heel wat nieuwe gebruikers en toepassingen. De onmiskenbare stagnatie en terugval in de VS en Europa kan veeleer worden gelinkt aan gebruikers en partners die vaak al te lang in hun aanpak en toepassingen vastgeroest zitten, meent ‘Ranga’ Deshpande (Common Belgium en Europe). De daling in de servermarkt, zoals blijkt uit de cijfers van de marktstudiebureaus, moet veeleer in het segment van de grote Unix-systemen worden gezocht, klinkt het.

Het i-platform zelf blijft immers ook vandaag nog bijzonder relevant, met een objectgerichte omgeving en een nauwe integratie van besturingssoftware, toepassingen en dataopslag, gekoppeld aan een grote bedrijfszekerheid. Voorts vereist het slechts een minimum aan systeembeheer en werd het systeem nooit gehackt of bedreigd door virussen of malware – duidelijke voordelen voor kleinere bedrijven.

Dr. Frank Soltis verbaast zich helemaal niet dat het platform, dat door hem en het team in Rochester (Minn.) werd uitgewerkt, de tand des tijd heeft doorstaan. Zelfs vandaag ligt het nog voor op andere omgevingen, want eigenlijk werd het als een 128-bits software-machine geconcipieerd, met totale onafhankelijkheid van de onderliggende hardware. Daardoor kon de S/38-AS/400-i omgeving makkelijk op nieuwe architecturen worden geïmplementeerd, met behoud van de toepassingen. De i-omgeving vormt een vroeg voorbeeld van sandboxen en server-virtualisatie, met doorgroeimogelijkheden van een klein tower-systeem tot een omgeving die als ‘cloud’-infrastructuur kan fungeren.

De i-architectuur week dermate af van IBM’s mainframe-aanpak, dat dit een uiterst sceptische technologie-audit meebracht, herinnert Soltis zich nog. Zeg maar “een inquisitie” want “ons systeem zou niet werken.” Dat lang aanslepend onbegrip verklaart ook waarom het voor IBM zo moeilijk was om de S/38-AS/400-i te positioneren en te verkopen, meent Soltis. “They sucked at it forever“, hoorden we iemand het nog wat cassanter stellen.

Maar het systeem had en heeft succes, met IBMi goed voor IBM’s grootste klantengroep, met “meer omzet dan alle andere besturingssystemen voor IBM samen,” aldus Soltis. Hij wijst er fijntjes op dat bedrijven als Apple (S/38) en Microsoft (AS/400) nog van zijn omgeving gebruik hebben gemaakt.

TOEPASSINGEN MODERNISEREN

Hoe mooi dat ook klinkt, in België kalft het i-gebruik terdege af. Op het event werd dan ook stevig gediscussieerd over de nood om bestaande toepassingen te moderniseren. “Er moet minder worden geklaagd,” stelt Trevor Perry, van Looksoftware. “Wie i nog voorstelt als een AS/400 zit fout.” De i-omgeving voorziet immers nu ook in ondersteuning voor de talen waarin webtoepassingen worden geschreven, naast grafische gebruikersinterfaces, connectiviteit naar andere omgevingen dankzij Open Access (onder meer naar mobiele systemen) en vernieuwingen als een ‘free format’ RPG (inclusief automatische omzetting van bestaande RPG-code).

Het is en blijft een platform ‘designed for business’, aldus Soltis, en “What can ‘i’ do?” moet de vraag zijn, met een hernieuwde passie voor ‘i’ in de community van partners en gebruikers. En allicht ook bij jongeren, want eens te meer stelt IBM dat het meer inspanningen rond ‘i’ naar onderwijsinstellingen gaat doen.”

Guy Kindermans

Partner Content