Akkoord over 4G-netwerk in Brussel

© Thinkstock

De Brusselse regering heeft een akkoord bereikt over aanpassingen aan de stralingsnormen in het Brussels gewest, waardoor de uitrol van mobiel internet via 4G mogelijk zou worden.

Binnen de Brusselse meerderheid is een akkoord gevonden over nieuwe regels voor de stralingsnorm, waardoor mobiel internet via 4G in principe mogelijk zou worden. Het akkoord werd voorgesteld door Brussels minister-president Rudy Vervoort (PS) en minister van Leefmilieu Evelyne Huytebroeck (Ecolo).

Het akkoord omvat verschillende luiken: de wijziging van de bestaande ordonnantie, het aanstellen van een onafhankelijk college van experts en het samenstellen van een kadaster van openbare gebouwen waar de telecomoperatoren antennes zullen kunnen plaatsen. De nieuwe regels zouden tegen het einde van het jaar moeten goedgekeurd zijn in het parlement.

De stralingsnorm van 3 volt per meter blijft behouden in het Brussels gewest, maar zal in de toekomst gelden per pakket technologie (2G, 3G, 4G) in plaats van voor alle technologieën samen. Voor het respecteren van de norm zal men de straling van de antennes van de verschillende operatoren bij elkaar optellen. De telecomoperatoren zullen dus moeten samenwerken, net zoals vandaag al het geval is in het gewest.

Minister Huytebroeck beklemtoonde dat 3 volt per meter per technologie het plafond blijft. In Vlaanderen geldt ook die norm maar daar telt men de antennes van de verschillende operatoren niet bij elkaar op. Het plafond ligt er volgens de Brusselse minister van Leefmilieu op 21,5 volt per meter. In het Waals gewest is er zelfs geen plafond ingesteld. “Maar we mogen toch niet vergeten dat we over een dichtbevolkt gebied spreken”, aldus de Brusselse minister-president.

“We zijn erin geslaagd om een evenwicht te vinden tussen technologische ontwikkelingen en de bescherming van de gezondheid”, verklaarde de minister van Leefmilieu.

College van experts

Daarnaast wil Brussel ook een onafhankelijk college van experts (met onder meer artsen, wetenschappers en technici) aanstellen, die elk jaar een rapport moet maken over de technologische en gezondheidsaspecten van mobiel internet.

“We hebben immers te maken met een evoluerende technologie”, zegt Huytebroeck. “In 2007 (toen de huidige ordonnantie met de stralingsnorm werd vastgelegd) was er
van 4G nog geen sprake.”

Tot slot werkt de Brusselse regering aan een kadaster van openbare gebouwen die in aanmerking komen om antennes te plaatsen. Huytebroeck beklemtoonde dat crèches, scholen of ziekenhuizen uitgesloten worden. Volgens haar was er bij de telecomoperatoren “een dwingende vraag” om extra antennes te mogen plaatsen. In totaal zoekt men nog een 200-tal plaatsen, op een totaal van 350 antennes voor het Brussels gewest.

‘Snel antennes plaatsen’

Huytebroeck gaf toe dat het akkoord niet door iedereen op gejuich onthaald zal worden. “Er blijft een juridisch kader met dwingende normen, maar dit zal het toch mogelijk maken om snel antennes te plaatsen”, klonk het.

Vervoort gaf toe dat er bij de voorbereiding contacten zijn geweest met de telecomoperatoren. “Maar het is geen akkoord met de operatoren, het is een akkoord binnen de Brusselse meerderheid”.

De nieuwe regeling, door het wijzigen van de bestaande ordonnantie, zal in het najaar worden behandeld in het Brussels parlement. Huytebroeck verwacht dat tegen het einde van het jaar het ministerieel besluit klaar zal zijn.

CD&V en Open VLD tevreden

De Brusselse meerderheidspartijen CD&V en Open VLD zijn tevreden met het akkoord. De liberale Els Ampe hoopt op termijn wel nog verder te gaan, om ook toekomstige technologieën mogelijk te maken. “Een aanzienlijke verbetering ten opzichte van de huidige onwerkbare en veel te strenge norm”, reageert Ampe.

Ook CD&V-collega Brigitte De Pauw is verheugd. Volgens haar dreigde het imago van Brussel zwaar beschadigd te worden door het aanslepende stralingsdebat. Bovendien zal de aanpassing voor economische ontwikkeling en jobcreatie zorgen, verwacht ze. En het zal “de dekkingsgraad in Brussel kunnen garanderen, wat het einde betekent van die vervelende onbereikbare netwerken, dataverstoringen en missing links”, zegt ze. (Belga/AVE)

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content