ANALYSE: Intel al lang in security

Guy Kindermans Guy Kindermans is freelance journalist bij Data News.

De overname van securityspecialist McAfee door Intel was zeker verrassend, maar security is niet nieuw voor chipproducent Intel.

De overname van securityspecialist McAfee door Intel was zeker verrassend, maar security is niet nieuw voor chipproducent Intel.

In de mededeling rond de overname van McAfee verwijst Intel naar security als de ‘derde pijler’ van het informaticagebeuren, naast stroomzuinig computervermogen en internetconnectiviteit. Met de koop van een securitysoftwarebedrijf is Intel niet aan zijn proefstuk toe inzake software, noch security.

Zo biedt Intel onder meer al een hele poos ‘hardwarehaken’ in processoren voor de bouw van beveiligde computersystemen, conform de ‘Trusted Computing’-specificaties van de Trusted Computing Group. De Intel vPro technologie voor bedrijfssystemen beschikt zo over een implementatie van de ’trusted execution technology’.

Ook inzake software is Intel al heel lang veel meer een softwarebedrijf dan gebruikers wel denken, met onder meer compilers als mooi voorbeeld. Het recente akkoord van Intel met de FTC inzake ongeoorloofde marktpraktijken voorziet dat Intel de ontwikkelaars van software moet duidelijk maken dat Intels compilers de x86-processoren van Intel en die van non-Intel producenten (zoals AMD) op een andere wijze behandelt.

Met McAfee wil Intel duidelijk inpikken op de verwachte groei van security in mobiele en aan het internet gekoppelde systemen, zowel mobiele telefoons als ingebedde systemen. McAfee zelf richtte zich al in toenemende mate op die markten, onder meer sinds de overname van SafeBoot. Hoewel sommige analisten de mobiele markt niet als een groeipool zien omdat deze systemen vandaag nog weinig lijden onder malware en dies meer, is een toename van de problemen evenwel nu al merkbaar. Voorts had McAfee ook al producten producten voor specifieke sectoren als de gezondheidssector, inclusief de bescherming van medische apparatuur.

Ingebedde groeimarkt

Bovendien is duidelijk dat Intel de beveiligingsmarkt voor ingebedde systemen als een bijzonder grote groeiopportuniteit ziet. Zo bestaan zowel consumentenproducten (van televisies tot auto’s en complete domoticasystemen) als industriële systemen in toenemende mate uit netwerken van gekoppelde (computer)systemen. Voor die industriële systemen groeit de nood om het gebruik ervan voor ongeoorloofde productie (zoals het pirateren van ontwerpen) te voorkomen.

Allicht de grootste opportuniteit vormen de ontwikkeling en uitbouw van ‘smart grids’, zeg maar ‘slimme netwerken van meters en sensoren’ zoals het toekomstige elektriciteitsnet. Daar gaat het om uitermate grote aantallen chips, met concrete beveiligingsnoden en de nood om deze van op afstand te beheren of uit te lezen. Dat Intel aan deze weg timmert zie je niet alleen in demonstraties van bijvoorbeeld sensornetwerken op events als Intel Developer Forum. Recente overnames als Texas Instruments’ kabelmodem-chipafdeling en vorig jaar Wind River (producent van software voor ingebedde systemen en uitdrukkelijk vermeld in de McAfee-overnamemededeling) zijn ook wel duidelijke vingerwijzingen in die richting.

Met het behoud van McAfee als een afzonderlijke entiteit zorgt Intel voor een inkomstenstroom die minder lijdt onder de ‘boom and bust’-cyclus van processoren. En hoogstwaarschijnlijk zal de stroom securityexpertise richting Intel-processoren en -software zich letterlijk tot in eenieders toekomstige internetgeconnecteerde koelkast laten voelen.

Partner Content