Apple werkt aan windenergie

Apple heeft in 2011 een patent aangevraagd voor een unieke windturbine, die energie opslaat als hitte. Zo kan er ook elektriciteit geproduceerd worden als het windstil is.

Apple heeft in 2011 een patent aangevraagd voor een unieke windturbine, die energie opslaat als hitte. Zo kan er ook elektriciteit geproduceerd worden als het windstil is.

De aanvraag bij het Amerikaanse patentbureau, die ontdekt werd door de website AppleInsider, is verrassend omdat Apple zich doorgaans beperkt tot uitvindingen die te maken hebben met computer- en communicatietechnologie.

Ook inhoudelijk is het patent opvallend. Apple stelt een windturbine die een van de grootste obstakels bij de productie van windenergie moet overwinnen: de onvoorspelbaarheid van wind. Er is nog tot nog toe geen technologie die efficiënt het overschot aan energie kan opslaan om het te gebruiken als het windstil is.

Opslag

Traditionele windmolens zetten met hun wieken de kinetische energie van wind om in mechanische energie, die vervolgens een generator aandrijft. Het is een vrij eenvoudige technologie, maar de productie is direct afhankelijk van de hoeveelheid wind. De types werken dus het beste op plaatsen waar een betrouwbare en constante hoeveelheid wind is.

Apple werpt dat ontwerp helemaal om: het patent stelt een systeem voor dat de mechanische energie omzet in hitte, die opgeslagen wordt in een vloeistof. Die hitte kan vervolgens gebruikt worden op een moment naar keuze, als de vraag het grootst is of als er weinig wind is.

Datacentra

Windmolens hebben op het eerste zicht weinig te maken met computertechnologie, maar het energievraagstuk wordt wel steeds belangrijker in de ICT-wereld. Naarmate datacentra steeds meer diensten leveren en steeds grotere hoeveelheden gegevens opslaan, is er een grote vraag naar energie om die duizenden servers te koelen.

Ook andere IT-giganten zoals Google investeren in koeling met bijvoorbeeld zeewater, of gebruiken de warmte van de servers om hele huizenblokken van verwarming te voorzien. (IPS/BO)

Partner Content