Azië is voor Europese ICT-sector ongrijpbare markt

De Europese ict-sector slaat onvoldoende munt uit de forse groei die de markt in Azië doormaakt. Hoewel de uitgaven aan hard- en software en in Azië zullen groeien van zo&aposn 650 miljard dollar nu tot 800 miljard dollar in 2007, zullen Europese ondernemingen hiervan nauwelijks een graantje meepikken.

Dit komt vooral omdat de bedrijven er niet in slagen de licenties en royalty’s van hun producten in Azië goed te regelen, zodat hun producten in het grijze circuit terecht komen.Vooral bedrijven in Azië zelf profiteren hierdoor van de groei. Als gevolg hiervan kunnen zij hun relatief goedkope producten aan de man brengen als hoogwaardige merken. Dit blijkt uit onderzoek van Kpmg naar de vraag hoe Europese ondernemingen in Azië omgaan met hun intellectuele eigendommen.”Vooral China vormt voor de meeste bedrijven in Europa een groot probleem”, constateert Bob Crouwel, partner bij Kpmg Intellectual Property Services. “Veel internationaal opererende ondernemingen proberen zich via een joint venture toegang tot de Chinese markt te verschaffen, maar deze constructie blijkt ontoereikend om de intellectuele eigendommen afdoende te beschermen. Het is nagenoeg onmogelijk om daarover goede afspraken te maken met de Chinese handelspartners. Naast namaak verdwijnen veel van de producten dan ook tegen veel lagere prijzen in het grijze circuit. Veel bedrijven zien een lokale partner dan ook niet langer als noodzaak om zaken te kunnen doen. Hoewel de bedrijven veel geld hebben geïnvesteerd in campagnes om dit soort piraterij tegen te gaan, deinzen zij terug om de handelspartner in China met het oneerlijke gedrag te confronteren. Veel bedrijven durven ook niet te toe te geven dat zij een probleem hebben om hun licenties goed te regelen.”Uit het onderzoek van KPMG blijkt voorts dat de bedrijven die zaken doen in China contractbreuk juridisch weliswaar zouden willen aanpakken, maar bang zijn voor de reactie van zowel handelpartners, consumenten als de overheid. “Afgezien van het feit dat met de licentienemers nauwelijks harde afspraken te maken zijn, hebben de bedrijven bij misbruik juridisch nauwelijks een been om op te staan. Hoewel de wetgeving ten aanzien van het gebruik van intellectuele eigendommen op gang komt, duurt het door de omvang en complexiteit nog jaren eer deze daadwerkelijk uitvoerbaar is.”Volgens Crouwel ligt de oplossing van het probleem op dit moment vooral in het distributiekanaal, dat garant moet staan voor levering van de producten via de legale verkoopkanalen en voorkomt dat producten in het grijze circuit verdwijnen. “Het volgen van een strikte juridische benadering is in China duidelijk geen optie. De oplossing ligt veel meer in het in eigen hand nemen van de afzetkanalen en het opbouwen een gedegen netwerk van handelspartners, die zich bewust zijn van de schade die dit soort piraterij teweegbrengt en die bereid zijn consumenten voor te lichten over de nadelen van grijze markt-producten, zoals het ontbreken van garantie en after-sales service.”

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content