Europa promoot ondernemerschap met nieuw actieplan

Guy Kindermans Guy Kindermans is freelance journalist bij Data News.

Het nieuwe Europese ‘Entrepreneurship Action Plan’ moet een breed draagvlak vormen voor de promotie van ondernemerschap bij jong en oud, met op een aantal punten bijzondere aandacht voor ict-initiatieven.

Het nieuwe Europese ‘Entrepreneurship Action Plan’ moet een breed draagvlak vormen voor de promotie van ondernemerschap bij jong en oud, met op een aantal punten bijzondere aandacht voor ict-initiatieven. Onder de vlag van het ‘Entrepreneurship Action Plan’ verzamelt Europa een aantal bestaande en geplande initiatieven om (in nauwe samenwerking met de lidstaten) obstakels die het oprichten en uitbouwen van start-ups belemmeren, uit de weg te ruimen. Heel wat ‘acties’ klinken evenwel al langere tijd bekend in de oren.

Belangrijk is de nadruk op het aanleren van ondernemerschap. Europa constateert dat -wie op jeugdige leeftijd in een mini-onderneming heeft gewerkt op school- tot vijf keer vaker een onderneming start.

Een kwestie van ‘jong geleerd, oud(er) gedaan’ dus, zo blijkt. De lidstaten wordt gevraagd om de doelstelling ‘ondernemerschap’ in alle schoolcurricula op te nemen tegen eind 2015, en er voor te zorgen dat alle jongeren voor het beëindigen van hun verplichte jaren in het onderwijs de kans krijgen om aan minstens één ‘mini-onderneming’-initiatief deel te nemen.

Vanuit financieel standpunt hoopt Europa onder meer op meer micro-financiering en het bevorderen van beursmarkten voor de handel in aandelen en obligaties van kleine en middelgrote bedrijven. Ook moeten de starters voldoende ademruimte krijgen door aangepaste belasting- en sociale zekerheid stelsels.

Digitaal en Web Naast de aansporing om meer en beter gebruik te maken van ict-technologie (waaronder ‘cloud’) in de werking van het bedrijf, onderstreept Europa het belang van webentrepreneurs. “Zij vormen een specifieke categorie van ondernemers, die nieuwe digitale diensten en producten creëren, met het web als onmisbaar ingrediënt.

Web-starters blijken sneller te groeien, maar ook sneller te falen, dan andere bedrijven, en ontwikkelen zich exponentieel, met navenant grotere baten, maar ook heel wat risico’s. Web start-ups kunnen goedkoop worden opgezet en hebben een lage instapdrempel. Dat maakt hen bijzonder aantrekkelijk bij de aanvang van een carrière als ondernemer”, klinkt het.

Europa zal naar eigen zeggen verschillende projecten voor webentrepreneurs uitwerken, zoals een ‘Start-up Europe Partnership’, een ‘Web Entrepreneurs Leaders Club’ en een Europees netwerk van Web Business Acceleratoren. Er wordt meer risicokapitaal vrijgemaakt, en ‘online open courses’ worden gestimuleerd. De lidstaten kunnen hun webstarters dan weer helpen door onder meer de toegang tot openbare data of beschikbare grote datasets te promoten.

Europa voorziet tevens maatregelen om de overdracht van bedrijven aan opvolgers te vereenvoudigen (en aantrekkelijker te maken), evenals het versoepelen van regels die nieuwe pogingen tot ondernemen bemoeilijken (in casu na niet-frauduleuze faillissementen).

Voorts wil Europa ook meer vrouwen, ouderen, personen van buitenlandse afkomst en werklozen aanzetten tot meer ondernemerschap. Eurocommissaris voor Digitale Agenda Neelie Kroes heeft alvast 100 miljoen euro vrijgemaakt voor het nieuwe actieplan, zo vertelde ze onlangs op LeWeb in Parijs.

Bekend? Maar hoewel het totaalbeeld breed en ambitieus is, klinkt het plan op een aantal punten al erg bekend in de oren, gezien eerdere pogingen of oproepen. Ook valt nog te bezien of het deelnemen aan bedrijfs-spelen op jongere leeftijd inderdaad op grotere schaal tot meer ondernemerschap zal leiden.

Voorts moeten heel wat van de voorstellen veeleer door de lidstaten worden geïmplementeerd en niet zelden gefinancierd (eventueel door verminderde belastinginkomsten voor lief te nemen). In het actieplan worden wel enkele streefdata zoals 2013, 2015 geciteerd, maar dat klinkt vaak vrijblijvend.


Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content