Beheerraad EIT aangesteld

In het Hongaarse Boedapest is de beheerraad van het Europese Instituut voor Innovatie en Technologie (EIT – European Institute of Innovation and Technology) aangesteld. Die telt ook 1 Belg.

In het Hongaarse Boedapest is de beheerraad van het Europese Instituut voor Innovatie en Technologie (EIT – European Institute of Innovation and Technology) aangesteld. Die telt ook 1 Belg.

Het EIT – een beetje naar analogie met het Amerikaanse MIT – is een initiatief dat de Europese inspanningen rond technologie en innovatie moet ondersteunen en coördineren. Het instituut vormt een samenwerkingsverband tussen onderzoeksgroepen, universiteiten en technologiebedrijven en moet de tewerkstelling en de productiviteit van de Europese technologiesector op een hoger niveau helpen brengen. Het startbudget voor de periode 2008-2013 bedraagt 300 miljoen euro. Tegen 2010 zou het EIT echt operationeel moeten zijn.

Bedoeling is dat de beheerraad van het EIT de strategische lijnen en uitdagingen uitstippelt. Prioritaire aandachtspunten zijn klimaatverandering, hernieuwbare energie en ict. In de praktijk zal het EIT werken via zogenaamde Kennis- en Innovatiegemeenschappen (Knowlegde and Innovation Communities, KIC’s), dat zijn publiek-private netwerken tussen universiteiten, onderzoeksinstellingen en bedrijven.

Als zetel voor het EIT werd het Hongaarse Boedapest gekozen. Het is de eerste grote Europese instelling die gehuisvest wordt in Hongarije.

In de beheerraad van het EIT zetelen 18 leden uit 15 landen. Onder hen ook de Belgische Karen Maex, vicerector aan de KU Leuven. Maex is vicerector van de Groep Wetenschap en Technologie van de KU Leuven. Ze is hoogleraar aan het departement Elektrotechniek van de faculteit Ingenieurswetenschappen.

Vlaams minister van Economie, Wetenschap en Innovatie Patricia Ceysens (Open Vld) was ook aanwezig bij de aanstelling van de beheerraad. En dat werkte inspirerend, zo bleek achteraf. Ze heeft plannen voor de oprichting van een Strategische Adviesraad voor Wetenschap en Technologie. Nieuw is dat Ceysens daarbij de betrokkenheid van de industrie wil “verankeren”.

Volgens Ceysens bestaat er in Vlaanderen nog te vaak een ‘kloof’ tussen de academische- en onderzoekswereld enerzijds en de bedrijfs- en industriewereld anderzijds. Zo leeft er in de academische kringen nog te vaak argwaan of koudwatervrees tegenover de commercie en industrie. Omgekeerd is de industrie niet altijd op de hoogte van de initiatieven in de onderzoekswereld en klaagt men dikwijls over gebrek aan middelen.

“Beide kanten zitten met frustraties, maar voor beiden zijn er opportuniteiten bij een samenwerking. We moeten durven samen met de industrie kijken waar de mogelijkheden liggen”, aldus Ceysens. Als het van de liberale politica afhangt, moet Vlaanderen op het vlak van onderzoek en innovatie ook meer evolueren van een aanbodgerichte naar een vraaggerichte aanpak. “Er is een groot aanbod aan onderzoek, maar de laatste stap richting de markt ontbreekt vaak. Een meer vraaggerichte aanpak kan daarbij helpen”, aldus Ceysens.

De Open Vld-politica wil in het najaar met een voorstel voor de oprichting van de adviesraad naar het parlement trekken. De raad zelf, die een opvolger moet worden van de Vlaamse Raad voor Wetenschapsbeleid (VRWB), moet dan in 2009 uit de startblokken schieten.

Bron: Belga

Partner Content