België in gebreke gesteld door Europese Commissie

Frederik Tibau expert Digital Innovation & Growth bij Agoria

De Europese Commissie dagvaardt ons land omdat de manier waarop de Belgische ministerraad besluiten genomen door de telecomwaakhond BIPT naast zich neer kan leggen, in strijd is met de Europese wetgeving.

De Europese Commissie dagvaardt ons land omdat de manier waarop de Belgische ministerraad besluiten genomen door de telecomwaakhond BIPT naast zich neer kan leggen, in strijd is met de Europese wetgeving. Het huidige statuut van onze telecomwaakhond BIPT voorziet er in dat de Belgische ministerraad de bevoegdheid heeft om de uitvoering van beslissingen van het BIPT te schorsen (uitgezonderd dan de besluiten rond geschillen tussen operatoren en de besluiten aangaande ex ante marktregulering).

De Europese Commissie oppert dat België hiermee in strijd is met de Europese regelgeving, en dat de Europese telecomregels op een verkeerde manier zijn omgezet in nationale wetgeving. De EU eist immers dat een regulator zoals het BIPT te allen tijde autonoom moet kunnen werken, en beslissingen moet kunnen nemen die niet kunnen worden geschorst door deze of gene ministerraad.

Tijdens de Commissie voor Infrastructuur, Verkeer en Overheidsbedrijven dinsdag gaf Minister van Economie, Consumenten en Noordzee Johan Vande Lanotte (SP.A) alvast toe dat Europa vraagtekens plaatst bij de schorsingsbevoegdheid van de Belgische ministerraad, en dat ons land voor dit punt in gebreke gesteld werd.

Vande Lanotte verdedigde zich wel door te stellen dat een regulator zoals het BIPT ook opdrachten krijgt die niet door Europese regels gevat zijn, en als je ook dan stelt dat er niemand tussenbeide mag komen, dat je dan een autonoom orgaan krijgt dat door niemand meer gecontroleerd kan worden.

Macht“Je krijgt dan een orgaan dat buiten het democratisch controleveld ligt, en dat wil ik niet”, aldus Vande Lanotte. “De besluiten over marktregulering en geschillen tussen operatoren zijn inderdaad Europeesrechtelijk gereglementeerd, en daar blijven we af, sowieso. Dat is anders wanneer het gaat over besluiten die níet onder de Europese regels vallen. Ik ben niet van plan om mijn macht op dat vlak in te perken.” Vande Lanotte beseft dat Europa hier niet mee akkoord gaat. “We zullen over dit dossier een discussie op Europees niveau moeten hebben, that’s for sure. De Europese Commissie deelt onze mening zeker niet.”

“We moeten deze zaak op een volwassen manier voor het Europees Hof brengen, want het is tijd dat die instantie een uitspraak doet over dit punt. Ik maak er geen staatszaak van, maar het is belangrijk dat het Hof van Justitie duidelijk vastlegt waar het principe van een Europese regelgeving die bepaalt dat een regulator autonoom is begint – naar mijn oordeel wanneer hij door de Europese reglementering is gecoverd – en waar dat principe eindigt.”

Nieuw kader Volksvertegenwoordiger Peter Dedecker (N-VA) stelt voor dat er voor de zaken die buiten het Europese kader vallen, een nieuw kader wordt opgesteld waarbinnen het BIPT kan opereren, en waarbinnen het zijn autonomie kan en mag gebruiken.

“Het gaat om een kader dat we op een democratische manier moeten kunnen vastleggen”, zegt Dedecker. “Binnen dat kader zou het BIPT vervolgens in alle autonomie moeten kunnen werken.”

“Brede mogelijkheden geven aan de regulator en daarna vastleggen dat de ministerraad naar goeddunken en volgens samenstelling besluiten kan schorsen, lijkt me geen al te gezonde manier van werken.”


.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content