Beltug legt knelpunten telecombeleid voor aan regering

Kristof Van der Stadt
Kristof Van der Stadt Hoofdredacteur bij Data News

Beltug vraagt aan de overheid om een stimulerende rol te spelen in ict. De gebruikersvereniging verwijst daarbij naar een recente studie van McKinsey die becijferde dat alle internetactiviteiten van bedrijven in ontwikkelde landen instaan voor 21% van de groei van het BBP. Vanuit de dagelijkse praktijk van honderden bedrijven, groepeerde Beltug de belangrijkste knelpunten. Die werden neergepend in een memorandum en voorgelegd aan de nieuwe regering.

In een memorandum voor de nieuwe regering somt gebruikersvereniging Beltug acht knelpunten rond het telecombeleid op.

Beltug vraagt aan de overheid om een stimulerende rol te spelen in ict. De gebruikersvereniging verwijst daarbij naar een recente studie van McKinsey die becijferde dat alle internetactiviteiten van bedrijven in ontwikkelde landen instaan voor 21% van de groei van het BBP. Vanuit de dagelijkse praktijk van honderden bedrijven, groepeerde Beltug de belangrijkste knelpunten. Die werden neergepend in een memorandum en voorgelegd aan de nieuwe regering.

Het heet geen verrassing dat bovenaan de lijst het gebrek aan concurrentie in de zakelijke telecommarkt prijkt. Vooral bedrijven met verschillende locaties, ervaren te weinig concurrentie. En voor bedrijven zijn er – bijna 15 jaar na de liberalisering – nog steeds maar 2 mobiele aanbieders, omdat Base nauwelijks meespeelt in die zakelijke markt. Beltug meent dat de regering best haar meerderheidsaandeel in Belgacom van de hand doet om belangenconflicten te vermijden.

Vrees voor inperking BIPT

Beltug vreest ook dat de lang nagestreefde onafhankelijkheid van telecomregulator BIPT opnieuw ingeperkt zal worden. Een aantal bepalingen in het wetsontwerp laten teveel ruimte voor interpretatie en onzekerheid. Zo wordt bijvoorbeeld de mogelijkheid voorzien voor de Ministerraad om bepaalde beslissingen van het BIPT te schorsen. Beltug meent ook dat het BIPT door een gebrek aan hoog gekwalificeerde mensen niet uitgerust is om alle uitdagingen op te vangen.

Facturatie privé versus professioneel

Waar het voor telefonie nog mogelijk was om privé en werk van elkaar te scheiden, is dat met mobiele data, de veel sneller groeiende uitgavepost, niet mogelijk. De fiscale en RSZ-bepalingen rond het privégebruik van de toestellen van het werk zijn erg complex, en werken remmend. Elk bedrijf en elke overheidsinstelling worstelt hiermee. Beltug pleit daarom voor een eenvoudige, werkbare, transparante en redelijke forfaitaire oplossing, die zowel bedrijven en overheidsinstellingen, als de werknemers ten goede zou komen.

Nood aan coördinatie beveiliging

Beltug toont zich verder ook verontrust door het stijgend aantal beveiligingsincidenten bij de leden, en de onophoudelijke stroom aan nieuwsberichten rond (pogingen tot) hacking van bedrijfswebsites, -netwerken en telefooncentrales en diefstal van bedrijfsgegevens. CERT.be werd opgericht als aanspreekpunt inzake cyberincidenten, maar Beltug vindt het “jammer dat CERT onvoldoende gewapend is om op effectieve wijze de bedrijven en overheidsinstellingen te ondersteunen.” De vereniging vreest zelfs dat de toekomst van het CERT onzeker is. “In vergelijking met de ons omringende landen, ontbreekt het in België aan een duidelijke nationale strategie ter versterking van onze cyberveiligheid. De bevoegdheden over de diverse aspecten van het probleem zijn versnipperd over verschillende overheden”, zegt Beltug-voorzitter Daniëlle Jacobs nog.

Het volledige memorandum kan u op de site van Beltug lezen.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content