BISC mikt op naleven van e-commerce regels

Guy Kindermans Guy Kindermans is freelance journalist bij Data News.

Het Belgian Internet Service Centre project (binnen de Bijzondere Belastinginspectie) is nu ongeveer een jaar actief en heeft in die tijd niet alleen fraude zoals btw-ontduiking bestreden.

Het Belgian Internet Service Centre project (binnen de Bijzondere Belastinginspectie) is nu ongeveer een jaar actief en heeft in die tijd niet alleen fraude zoals btw-ontduiking bestreden.

“We mikken op ‘compliance’ met de regels, zodat er correcter handel wordt gedreven, en de handelaars die zich aan de regels houden niet worden benadeeld”, zegt Dirk Dierickx, projectleider van BISC. Zo wordt samengewerkt met derden om onder meer malafide ‘.be’-handelssites die in het buitenland gevestigd zijn, te controleren. Daarnaast wordt ook misbruik in het eigen land – zoals ‘onechte’ private handelaars – opgespoord (eventueel in combinatie met het vinden van misbruiken inzake sociale uitkeringen). Daarvoor wordt ook intensief samengewerkt met verkoopsplatformen als eBay, Kapaza en anderen.

Hoewel nog een kleine service – momenteel 15 personen, zij het met nieuwe mensen in de pijplijn – zal ook BISC profiteren van de uitbreiding van de BBI-dienst, onder meer door de oprichting van een ‘cybersquad’ bij de douane. Heel wat oneigenlijke handelaars en misbruiken kunnen immers worden opgespoord door het pakjesverkeer afkomstig van buiten de Europese gemeenschap op te volgen. Dierickx onderstreept wel uitdrukkelijk dat hier geen jacht wordt gemaakt op de occasionele verkopers, maar degenen die de regels aan hun laars lappen. En naarmate het belang van online in de handel stijgt – vandaag al goed voor zowat 5 procent van het totaal in ons land – moeten ook de regels strikter worden opgevolgd om het vertrouwen van de klanten te behouden.

Wat zijn acties opleveren, kan Dierickx niet meteen voorrekenen, want in wezen verzamelt zijn dienst de informatie waarmee de taxateurs vervolgens aan de slag gaan. Zelf rekent hij in zijn dienst op personen met een stevige ict-kennis en een brede creativiteit om met behulp van de beschikbare – soms zelf ontwikkelde – tools de gegevens te analyseren. En voorts is er de samenwerking met diensten als de FCCU, het B-CCentre, Economische Zaken, de ‘hormonencel’, evenals buitenlandse collega’s. Graag ziet Dierickx wel nog de wetgeving terzake beter aansluiten op de ontwikkelingen in de online handel. Het BISC heeft dan ook belangstelling om samen met de Nederlandse collega’s mee te werken aan een Europees project dat een verfijning van de wetgeving beoogt, onder meer met het oog op de opkomst van cloud computing. Ook meent Dierickx dat België best werk maakt van de ratificatie van de ‘convention on cybercrime’ van Budapest uit 2001 als een minimum.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content