Casius iedereen blij in natura

Toon Vanagt, ICT-manager 2002 Small and Medium Businesses

Het verhaal van ICT-manager 2002 Small and Medium Businesses Toon Vanagt klinkt haast als een sprookje. Of hoe een Web-bedrijf Casius NV – ondanks de dotcomcrash een nieuwe draai vindt en zowel eindgebruikers, leveranciers als verzekeringsbedrijven weet gelukkig te maken.Bij de start in 1999 wou Casius NV het huis-portaal bij uitstek zijn, waar iedereen terecht kon voor de aanschaf, financiering, verbouwing, herstelling, verzekering, etc. van de meest dierbare betrachting in Belgi, namelijk het verwerven van de eigen haard. Algauw bleek het moeilijk opboksen tegen de expertise van immo-sites en financile instellingen, zodat een herorintering zich opdrong. Het eigen Casius bestand van vakmensen en aannemersbedrijven rond (ver)bouwen, herstellen, schilderen etc. bleek evenwel een schot in de roos als basis voor de Find a Pro dienstverlening. De eindgebruikers kunnen de Casius sites contacteren, hun wensen beschrijven (welk type werk, wanneer, etc), waarna Casius dit alles voorlegt aan de geregistreerde vaklui. Zij kunnen vervolgens hun offerte bezorgen aan de klant, die rustig in zijn zetel thuis beslist. Mooi meegenomen voor de klant is dat Casius een screening van de leveranciers van de diensten heeft doorgevoerd (inzake financile soliditeit, klanttevredenheid etc.) en zelfs een verzekering heeft die een prompte voltooiing van de werken garandeert.Centraal in dit alles staat naast de Web-site ook de eigen fax-gesteunde aanpak van Casius, die ervoor zorgt dat de aannemers en vaklui ten volle kunnen participeren in deze dienstverlening zonder grote investeringen in ICT-technologie. Faxen kennen ze en begrijpen ze, zodat de instapdrempel bijzonder laag is, beklemtoont Toon Vanagt, CTO bij Casius, het belang van deze succesfactor.De faxservice speelt ook een rol in de Repair in kind-dienstverlening, die voluit gebruik maakt van het gelauwerde project van Casius, te weten een Web based collaborative claim management platform.Win/win/win-situatieConcreet biedt Casius een Web-service waar polishouders een aangifte kunnen doen van schade ten gevolge van brand, wateroverlast etc. Casius bezorgt vervolgens deze info aan het betrokken verzekeringsbedrijf en neemt de volledige afhandeling van de herstelling voor zijn rekening. De klant krijgt daarbij geen geld uitgekeerd, maar het beschadigde wordt hersteld in zijn oorspronkelijke staat (Repair in Kind, een dienstverlening die in de voorbije jaren al opgang maakte in de wereld van autoverzekeringen).Het resulaat klinkt als een win/win/win-situatie voor alle partijen. De klant kan rekenen op een snellere dienstverlening, met garanties inzake de kwaliteit van de geleverde diensten. De aannemers en vaklui zijn gelukkig met een vaste bron van opdrachten, die kunnen zorgen voor een mooi (en gegarandeerd) deel van de omzet. En de verzekeringsmaatschappijen boeken een dubbele besparing door minder kans op fraude, maar ook en in het bijzonder door lagere afhandelingskosten. Vanagt sluit zijn rijtje voordelen af met ook te wijzen op Casius inkomen bij dit alles, in casu een kleine commissie op de omzet van de verrichte werken. Meer nog, door een studie van de offertes verwerft Casius een groeiend inzicht in de factoren die de prijs van een specifieke opdracht bepalen, zodat het bedrijf op termijn ook nog diensten inzake kostencontrole kan bieden.TechnologieTechnologisch steunt Casius uitgebreid op Microsoft-materiaal (IIS, SQLserver 2000, Win2000…), naast de producten van een reeks gespecialiseerde bedrijven. Vanagt had geen zin telkens weer het wiel uit te vinden en waar mogelijk werd gebruik gemaakt van bestaande modules. Zo wordt voor het fax-verkeer gebruik gemaakt van ThruFax, in samenwerking met de fax-verzendingsdiensten van ViaFax (France Telecom). Voorts bouwt Casius ook voort op software van Euricom (Dynashield), bestemd voor de dynamische aanmaak van ASP paginas in de gewenste taal en de vereiste beveiligingsniveaus. Op die wijze kon Casius beduidend aan time to market winnen.Belangrijker was evenwel Casius inzicht hoe van dat alles optimaal in te zetten. Zo verloopt de standaardcommunicatie met de aangesloten bedrijven als gezegd nog steeds via fax omwille van de vertrouwdheid bij de aannemers met deze technologie. Bedrijven met belangstelling voor een opdracht kunnen hun offerte terugfaxen met een door Casius voorzien schutblad waarop een dossier-referentienummer staat gedrukt. De binnenkomende fax en dus ook dat nummer wordt verwerkt door een OCR (optical charater recognition)-systeem, waarna de inhoud meteen in het correcte dossier wordt opgenomen. Tegelijkertijd komt een en ander terecht in een duidelijk vastgelegde workflow (met onder meer een schema van wanneer uiterlijk contact moet worden opgenomen door de verschillende partijen). Dat komt bedrijven als Casius-partner OMOB dat zonder makelaars werkt, ten goede, maar het systeem voorziet ook in mogelijkheden om een makelaar in de communicatieketen op te nemen.Band met aannemersOp termijn beoogt Casius een verdere versterking van de band met de aannemers en vaklui, waarbij wordt verwacht dat (zoals wel vaker) uiteindelijk ca. 80% van de opdrachten door ca. 20% van de geregistreerde bedrijven zal worden uitgevoerd. Met de mogelijkheid dat deze bedrijven stukken kunnen uitbesteden, maar Casius zal scherp toezien op de voorwaaren waaronder dat gebeurt. Dat zullen immers de grotere bedrijven zijn en daar ziet Casius al een tendens in de richting van meer elektronisch boodschappenverkeer. Zo hebben ca. 40% van de bedrijven in de groep van 20% al een vaste of snelle Internetverbinding.Ook ziet Vanagt een groeiend gebruik van digitale cameras, wat in belangrijke mate het proces van schade-vaststelling kan versnellen. In heel wat gevallen kan een expert door een studie van de foto al de oorzaak bepalen en de correcte conclusies trekken inzake het al dan niet gedekt zijn van de schade. Dat biedt een bijkomende kostenbesparing, wat niet onbelangrijk is omdat in de meeste gevallen de schade minder dan 1000 euro bedraagt (een bedrag waarvoor Casius door sommige partners zelfs werd gemachtigd de offerte goed te keuren).GroeiVandaag wint repair in kind gestaag aan gewicht voor Casius, hoewel de huidige capaciteit (tot 900 dossiers per maand) nog lang niet volledig wordt benut. Vanagt schrijft een en ander toe aan de spreekwoordelijke voorzichtigheid van de verzekeringswereld bij nieuwe initiatieven, maar er zijn gesprekken aan de gang met nieuwe kandidaten naast de huidige klanten (o.a. OMOB/SMAB, National Suisse en IPA).Belangrijk voor het succes ziet Vanagt de stap voor stap aanpak van Casius. […] Hadden we van bij de aanvang alles in het systeem willen stoppen, dan waren we nog niet van start gegaan. En had Casius natuurlijk geen ICT manager van het jaar in huis gehad.Aangewende technologieSoftware Windows 2000, IIS, SQL 2000MS Visual InterDev, Visual Basic, Soap ToolkitMercury Interactive Astra QuicktestPDF generator, ThruFx (OCR routing)Structuur 3-tier

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content