China en India grootste dataproducenten tegen 2020

Guy Kindermans Guy Kindermans is freelance journalist bij Data News.

De aangroei van data in het Verre Oosten overstijgt deze in het Westen tegen 2020, zo blijkt uit een studie van EMC. Big Data wordt vandaag nog steeds onderbenut.

De aangroei van data in het Verre Oosten overstijgt deze in het Westen tegen 2020, zo blijkt uit een studie van EMC. Big Data wordt vandaag nog steeds onderbenut.

Dataopslagexpert EMC heeft de zesde editie van zijn ‘Digital Universe’ studie uitgebracht, met aandacht voor de sterke groei van data in het Verre Oosten. Voor het eerst heeft de studie – uitgevoerd door IDC – immers ook de locatie waar data wordt gegenereerd bestudeerd. Vandaag primeert het Westen nog, met de VS goed voor 32% van de dataproductie, naast Europa met 19% – samen meer dan de helft van de wereldwijde productie van dat. China scoorde in het voorbije jaar 13% en India slechts 4%, met de rest van de wereld samen goed voor 32%.

Tegen 2020 verwacht de studie dat het ‘digitaal universum’ ongeveer 40 zettabyte aan data zal bevatten (of 40 miljard terabyte), wat een vervijftienvoudiging is ten opzichte van vandaag. Naar schatting zou dan voor elke man, vrouw en kind 5,2 GB aan data bestaan. Rond 2016 zal de dataproductie in de opkomende landen deze in het Westen overstijgen, tegen 2020 goed voor 62% van de dataproductie. China zal dan de kroon spannen, met op zijn eentje al goed voor 22% van de wereldwijde dataproductie.

Hoewel de totale investering in dataopslag nog zal stijgen, zal de kostprijs per GB tegen 2020 zakken tot 0,20 dollar (tegen ca. 2 dollar nu). Vaak zal het dan geïntegreerde opslag- en verwerkingssystemen betreffen. Opmerkelijk genoeg stelt de studie dat in 2020 nog 63% van deze data niet in een cloud zal opslagen zijn, en 24% slechts zijdelings met de cloud zal te maken hebben. De meeste data in de cloud zal betrekking hebben op ‘entertainment’, gevolgd door 35% data gegenereerd door surveillance.

Onderbenut, onderbeveiligd Overigens wordt vandaag het grootste deel van de beschikbare data nog onderbenut. Volgens de studie zou in 2012 ca. 23% van het digitale universum (of ca. 643 Exabyte) bruikbaar zijn voor ‘big data’ toepassingen, mits goed geanalyseerd, maar in werkelijkheid zou minder dan 3% geanalyseerd zijn. In 2020 zou 33% van de data (meer dan 13.000 Exabyte) bruikbaar zijn voor big data toepassingen, mits geanalyseerd. Tegen 2020 zal vooral surveillance en medische data potentieel bieden voor big data analysetoepassingen.

Meet verontrustend is dat de studie stelt dat minder dan 20% van het digitale universum effectief wordt beveiligd, terwijl 35% de(r)gelijke bescherming nodig had. Tegen 2020 zal meer dan 40% van de data bescherming behoeven. Een bijkomend probleem is dat de bescherming vandaag het laagst is in de opkomende markten. Gelukkig groeit in de securitywereld – zowel bij de leveranciers als de gebruikers – het besef dat een gerichte en getrapte aanpak zich opdringt, met meer aandacht voor de bedrijfselementen die echt meer securityaandacht vergen. Daarbij wordt bepaald welke data echt van belang zijn (en hoelang), en worden de inspanningen daar op toegespitst.

Partner Content