De Lijn gaat 3D-camera’s en wifitechnologie testen om reizigers accurater te tellen

De Lijn © Belga Image

Vervoersorganisatie De Lijn gaat het gebruik van 3D-camera’s en wifidetectie testen om haar reizigers zo nauwkeurig mogelijk te tellen. Met de technologie zullen de gegevens uit de registratie van MOBIB-kaarten gekalibreerd worden. Dat is nodig, want niet elke reiziger scant zijn kaart bij opstap.

Bedoeling is om begin 2018 te testen op 15 voertuigen. Nadien volgt een mogelijke uitbreiding naar 150 voertuigen. Dat heeft Belga vernomen bij De Lijn.

Discussies over het aantal reizigers bij De Lijn en de manier waarop die reizigers geteld worden zijn mogelijk zo oud als De Lijn zelf. Jarenlang werd de komst van de elektronische chipkaart, de MOBIB-kaart, gezien als een manier om die discussie definitief te beslechten. Maar ook de MOBIB-kaart vormt geen waterdicht telsysteem. Zo zijn er altijd reizigers die bij het opstappen hun kaart vergeten te ‘scannen’ of reizigers die kiezen voor sms-ticket of digitaal m-ticket.

Om toch te komen tot zo betrouwbaar mogelijke reizigersgegevens, wil De Lijn enkele nieuwe technologieën testen. Zo is de vervoersmaatschappij van plan om testen te doen met 3D-camera’s in combinatie met wifidetectie en de registratie van de vervoersbewijzen.

Per deur komt er een 3D-camera, dus twee tot drie camera’s per voertuig. Verder komen er op de voertuigen sensoren die wifisignalen capteren. Die signalen komen van de smartphones van de instappende reizigers. Bedoeling is om de gegevens van de gescande MOBIB-kaarten te koppelen aan de gecapteerde wifisignalen en de informatie van de 3D-camera’s. Door deze gegevens te vergelijken en te kalibreren, wil De Lijn komen tot een nauwkeurige telling van het aantal reizigers op het voertuig. Op basis van die gegevens kan De Lijn haar aanbod precies afstemmen op de vraag.

De 3D-camera’s zijn in staat het aantal instappende reizigers nauwkeurig te tellen. Deze gegevens worden vergeleken met de gecapteerde wifisignalen en MOBIB-registraties, waarop vervolgens een algoritme wordt toegepast om tot de juiste reizigerscijfers te komen. Dit algoritme houdt rekening met het wifiprofiel van de reizigers, het tijdstip en de plaats van het voertuig.

De raad van bestuur van De Lijn heeft alvast het licht op groen gezet voor een marktbevraging voor de aankoop en de installatie van 3D-camera’s en probes (voor de versterking van wifisignalen).

De gunning is voorzien in het najaar van 2017 en de opstart van de eerste fase in het voorjaar van 2018. De proef start met 15 voertuigen. Daarna volgt een mogelijke uitbreiding naar 150 voertuigen. Eenmaal het algoritme na de testfase op punt staat, stelt de installatie van 3D-camera’s in 150 voertuigen De Lijn in staat om reizigersaantallen op het volledige net in kaart te brengen. Het is niet de bedoeling om de hele vloot uit te rusten met camera’s voor tellingen. De precieze locaties voor de tests liggen nog niet vast.

Partner Content