Eerste testen e-voorschrift komen er aan (update)

Het testen door enkele apotkers en artsen van versie 0.0 van de it-infrastructuur moet binnenkort beginnen.

Begin februari 2010 schreven we dat de beroepsorganisaties van zorgverstrekkers de vzw Recipe-e op poten gezet hadden, met de bedoeling om een systeem voor elektronische voorschriften in de ziekenzorg uit te werken. Het testen door enkele apotkers en artsen van versie 0.0 van de it-infrastructuur moet binnenkort beginnen.

Dat zegt dokter Philippe Jongen, die de algemene artsen vertegenwoordigt in het Recip-e project: “De eerste briefings zijn al achter de rug, zelfs terwijl we nog geen toegang hebben tot het computerprogramma via onze pc. Dat zou toch zeer snel het geval moeten zijn.”

De eerste pogingen om voorschriften te verzenden en ontvangen, met “patiënten-tests”, zouden begin maart moeten starten. “De voorschriften in dit kader zullen niet geldig zijn, net als de RIZIV-codes die gebruikt worden. Het doel is gewoon om het versturen van documenten door de arts te testen, net als de goede ontvangst door de apotheker”, legt Philippe Jongen uit.

Vervolgens moet het systeem getest worden in twee proefgebieden – Dendermonde en Bergen? – tussen maart en september. In eerste instantie gaat het project weliswaar rond huisartsen en apothekers, maar het moge duidelijk zijn dat recip-e later uitgebreid wordt tot andere gezondheidsactoren zoals fysiotherapeuten of verpleegkundigen. De technische component is toegewezen aan het consortium Accenture-Belgacom met wie de vzw vorig jaar een samenwerkingsovereenkomst tekende.

Uiteindelijk moeten e-voorschriften op termijn de voorschriften op papier gaan verdringen rond 2015. Heel specifiek, zal het dan voldoende zijn dat de arts zich identificeert op een centrale server, alvorens hij er een voorschrift invoert. De apotheker kan dan worden benaderd via de eID van de patiënt. De apotheker ziet vervolgens direct welke geneesmiddelen hij geacht wordt te leveren. Voor de apotheker is het voordeel dat hij komaf kan maken met onleesbare voorschriften door een slecht geschrift en dat foutieve doseringen kunnen vermeden worden. Voor de arts zal het vernieuwde systeem ook makkelijker zijn dan de klassieke voorschriften.

Toch zijn er nog enkele redenen tot bezorgdheid. Volgens de huidige stand van zaken, kan de arts bijvoorbeeld alleen maar geneesmiddelen voorschrijven en geen andere producten. En dat is een lacune, want sommige voorgeschreven behandelingen combineren geneesmiddelen met aanvullende voedingssupplementen…

Update

Marc Nyssen, projectleider van Recip-e, wenst volgende opmerkingen te maken bij dit artikel:

1) de Recip-e infrastructuur werd in de periode september 2010-januari 2011 reeds uitgetest door de projectleden zelf.
Dit omvat het uittesten van:
– de ontwikkelingen door Accenture-Belgacom (het Recip-e systeem van tijdelijke opslag van ge-encrypteerde voorschriften)
– de ontwikkelingen door het eHealth-platform die zorgen voor een beveiligd communicatiekanaal en een aantal onmisbare basisdiensten
– de integratiemodules voor integratie in een aantal pakketten voor artsen en apothekers;

2) in de periode februari 2011 – juni 2011 gaat Recip-e over tot een testfaze, ditmaal door een aantal vrijwillige artsen en apothekers die op zuiver imaginaire data werken, wel via effectieve pakketten voor artsen en apothekers, doel: grondige technische en functionele tests;

3) de proefregio’s voor de daaropvolgende periode, normaliter beginnend in september 2011 zijn nog niet vastgelegd, in die periode zal wel met echte praktijkgegevens gewerkt worden maar zonder storing van de papieren voorschriften.

4) Naast Accenture dat instaat voor de technische realisatie en Belgacom, dat de (piloot)productie-omgeving zal hosten, steunt het project volledig op de basisdiensten van het eHealth-platform, die een beveiligde communicatie verzorgen, timestamping realiseren, user en access management bewerkstelligen en ervoor zorgen dat een naadloze koppeling met MyCarenet mogelijk wordt.

5) Artsen en apothekers zullen hun werksessie opstarten via hun e-ID, maar de apotheker wordt helemaal niet benaderd via de e-ID van de patient, zoals gesteld in het artikel. De patienten begeven zich met hun (papieren) voorschrift, voorzien van een bijkomende unieke bar-code naar de apotheek van hun keuze.

De apotheker leest de bar-code in die bovenaan op het voorschrift staat, hij ontvangt (na automatische ontcijfering) de inhoud van het voorschrift onmiddellijk op ondubbelzinnige wijze in zijn pakket.

6) Correct: er wordt gestart met artsen en apothekers, maar Recip-e is een “generisch” systeem, het zal dan ook ingeschakeld worden voor kine-voorschriften en alle andere zorgvoorschriften, trouwens, kinesisten en verpleegkundigen maken deel uit van de VZW Recip-e en werken actief mee aan de ontwikkelingen, tevens in het perspectief van hun eigen praktijk.

7) De studie over de “nationale outroll” moet aangeven hoe snel Recip-e kan ingevoerd worden we actueel hebben dan ook nog geen idee van het jaar waarin dit zal eindigen: het jaar 2015 is actueel volledig uit de lucht gegrepen!

8) De arts kan voorschrijven wat hij wil: de voorschrijfpakketten dienen steeds “vrije tekst” toe te laten voor voorschrift-items, Recip-e legt daarbij geen enkele limiet op. Deze “lacune” bestaat dus gewoonweg niet! Verbanden, vitamines, noem maar op … kunnen wel degelijk op een elektronisch voorschrift geplaatst worden.

Tenslotte dient vermeld dat het project is tot stand kunnen komen dankzij de inbreng en steun van het Verzekeringscomite van het RIZIV.

Partner Content