eID bedreigd door auteursrechtenzaak

Woensdag liet een particulier bij de FOD Binnenlandse Zaken, bij Zetes en bij CSC beslag leggen op stukken die te maken hebben met de ontwikkeling van de elektronische identiteitskaart (eID). Hij zegt daarmee te willen bewijzen dat hij het auteursrecht bezit op software voor de eID.

Woensdag liet een particulier bij de FOD Binnenlandse Zaken, bij Zetes en bij CSC beslag leggen op stukken die te maken hebben met de ontwikkeling van de elektronische identiteitskaart (eID). Hij zegt daarmee te willen bewijzen dat hij het auteursrecht bezit op software voor de eID.

De ingenieur George Chiche beweert dat hij eind 2000 een softwareprogramma heeft ontwikkeld dat het mogelijk maakt de individuele gegevens van burgers te bewaren en te beheren. Volgens hem wordt de software nu ten onrechte gebruikt door de FOD Binnenlandse Zaken, Zetes en CSC voor de eID.

Chiche kon het octrooi op de uitvinding echter niet blijven betalen, waardoor dat niet behouden bleef. Maar hij beroept zich in de zaak op het auteursrecht.

“De expert zal moeten vergelijken wat geproduceerd is door Chiche enerzijds en door CSC/ZETES voor rekening van de FOD Binnenlandse Zaken anderzijds,” legt meester Paul Van den Bulck, de advocaat van de ingenieur, uit aan het persagentschap Belga. “Daarna zal de expert een verslag opmaken waarin hij moet aangeven of er overeenkomstigheden bestaan tussen de documenten van de verschillende partijen. Dat verslag wordt neergelegd op de rechtbank en zal als basis dienen tijdens de pleidooien.” Zetes zegt alvast gerust te zijn in de zaak. “Zetes is actief in een sector die gericht is op intellectuele eigendom. We hebben niet de gewoonte die van iemand anders te zoeken,” stelt topman Alain Wirtz. Hij wijst er ook op dat de elektronische identiteitskaart overeenstemt met een model dat de Europese Commissie heeft uitgevaardigd via richtlijnen, met name over de elektronische handtekening. “De Belgische staat heeft die richtlijnen opgevolgd alvorens het patent werd neergelegd. De eerste elektronische identiteitskaart dateert van 1998 met een pilootproject in Finland, terwijl de sociale elektronische identiteitskaart (SIS) van 1997 dateert. De voorafgaandelijkheid zal dus zeer eenvoudig aan te tonen zijn,” aldus nog Wirtz.

Mocht Chiche de rechtszaak toch winnen, dan zit de federale overheid met een stevig probleem. Het gebruik van de eID komt dan natuurlijk in het gedrang en juristen noemen de kans op grote schadevergoedingen of zelfs dwangsommen voor de overheid in dat geval reëel.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content