NAS voor één harde schijf

In de nieuwe Sy­no­lo­gy Disk­Sta­ti­on DS112+ Network Attached Storage-oplossing past een 3,5-inch harde schijf van maxi­maal 4 TB, maar met een op­ti­o­ne­le schijf­hou­der kan je de NAS ook ge­brui­ken met een 2,5-inch harde schijf.

In de nieuwe Sy­no­lo­gy Disk­Sta­ti­on DS112+ Network Attached Storage-oplossing past een 3,5-inch harde schijf van maxi­maal 4 TB, maar met een op­ti­o­ne­le schijf­hou­der kan je de NAS ook ge­brui­ken met een 2,5-inch harde schijf.


De DiskStation DS112+ is uit­ge­rust met twee usb 3.0-aan­slui­tin­gen, een eS­A­TA-poort en Gi­ga­bit LAN-aan­slui­ting. De NAS maakt ge­bruik van een 2 GHz pro­ces­sor en is uit­ge­rust met 512 MB ge­heu­gen. Vol­gens Sy­no­lo­gy biedt de Disk­Sta­ti­on DS112+ een lees­snel­heid tot 107 MBps en een schrijf­snel­heid tot 76 MBps in een Win­dows-om­ge­ving.


De Disk­Sta­ti­on DS112+ is ont­wor­pen voor een op­ti­ma­le lucht­stroom met twee ven­ti­la­tie-ope­nin­gen aan de zij­kan­ten en een lang­zaam draai­en­de 60 mm ven­ti­la­tor. Het ge­luids­ni­veau zou vol­gens Sy­no­lo­gy slechts 18,4 db(A) be­dra­gen, ter­wijl de NAS een stroom­ver­bruik heeft van 14,6 watt in be­drijf en 6,34 watt wan­neer de harde schijf over­scha­kelt naar de slaap­stand.


De Sy­no­lo­gy DS112+ maakt ge­bruik van Disk­Sta­ti­on Ma­na­ger 4.0 (DSM 4.0). Het be­stu­rings­sys­teem biedt een intuïtieve ge­brui­kers­in­ter­fa­ce die is ge­op­ti­ma­li­seerd voor mul­ti­tas­king. De DS112+ meet 166 x 71 x 224 mm en weeg 0,72 kg. De Sy­no­lo­gy Disk­Sta­ti­on DS112+ heeft een ad­vies­prijs van 180 euro ex­clu­sief BTW.


Bron: www.diskidee.be

Partner Content