Europees Parlement keurt nieuwe Swift-deal goed

© belga

Vijf maanden na de verwerping van een eerste ontwerpakkoord heeft het Europees Parlement in Straatsburg zijn fiat gegeven aan een nieuwe deal met de Verenigde Staten over de overdracht van financiële gegevens in het kader van de strijd tegen terrorisme. Met 484 tegen 102 stemmen schaarde het halfrond zich achter de nieuwe versie van de zogenaamde Swift-overeenkomst. In februari had het Europees Parlement een eerste versie gekelderd omdat gevreesd werd dat de overeenkomst de privacy van Europese burgers zou kunnen schenden. Het noopte de Europese Commissie tot nieuwe onderhandelingen met Washington over enkele bijkomende waarborgen.

Vijf maanden na de verwerping van een eerste ontwerpakkoord heeft het Europees Parlement in Straatsburg zijn fiat gegeven aan een nieuwe deal met de Verenigde Staten over de overdracht van financiële gegevens in het kader van de strijd tegen terrorisme.

Met 484 tegen 102 stemmen schaarde het halfrond zich achter de nieuwe versie van de zogenaamde Swift-overeenkomst. In februari had het Europees Parlement een eerste versie gekelderd omdat gevreesd werd dat de overeenkomst de privacy van Europese burgers zou kunnen schenden. Het noopte de Europese Commissie tot nieuwe onderhandelingen met Washington over enkele bijkomende waarborgen.

Inzage in gegevensbanken

De internationale betaaloperator Swift met zetel in Terhulpen beheert het financiële verkeer van ongeveer 8.000 banken en instellingen. De VS eist, en verkrijgt, al verscheidene jaren inzage in de gegevensbanken van Swift om financiers van terrorisme op te sporen. De verwerping van de eerste deal in februari zorgde dan ook voor groot ongenoegen in Washington, dat sterk had gelobbyd voor het akkoord.

Voor de analyse van de Swift-data is Europa momenteel afhankelijk van de VS, maar het is wel de bedoeling om binnen twaalf maanden de ontwikkeling van een tegenhanger van het “Terrorism Finance Tracking Programme” op te starten. Met een Europees systeem zal de overdracht van gegevens ‘in bulk’ niet meer nodig zijn en zal Europa enkel nog gegevens doorspelen die verband houden met een welbepaald onderzoeksspoor.

Groen en links tegen nieuwe deal

In afwachting blijft het voor de Amerikanen mogelijk om gegevens ‘in bulk’ op te vragen. Om die reden kantten groen en klein links zich tegen de nieuwe deal. “Het is niet wettelijk om bulkgegevens van miljoenen burgers die niet verdacht zijn uit te wisselen, en die gegevens vervolgens vijf tot 90 jaar te bewaren. De grote fracties zijn gezwicht voor de chantage dat de Amerikaanse en Europese veiligheid in gevaar zou komen zonder dit akkoord”, stelt Europarlementslid Bart Staes (Groen!). Bij klein links heeft men het over 90 miljoen stukjes data per maand die naar de VS worden overgeheveld.

Maximaal vijf jaar bewaren

De conservatieven en christendemocraten, socialisten en liberalen stellen dan weer dat bijkomende waarborgen zijn ingebouwd om de overdracht van gegevens zo beperkt en doelgericht mogelijk te houden. Zo zal Europol de Amerikaanse verzoeken om inlichtingen screenen en erover waken dat de omvang van de gevraagde gegevens zo beperkt mogelijk blijft. Daarnaast zal er ook een Europeaan toetreden tot de groep onafhankelijke inspecteurs die in de VS de toepassing van het akkoord zullen controleren. Ook zijn er bepaalde beroepsmogelijkheden voorzien voor Europeanen. Het akkoord stelt dat de VS een recht op verhaal en schadevergoeding moet bieden. Tenslotte is bepaald dat de gegevens enkel bewaard mogen worden voor de duur van de procedures waarvoor ze worden gebruikt. De Amerikanen zullen elk jaar overbodige gegevens wissen en ten laatste na vijf jaar moeten ze worden verwijderd.

Het akkoord zal in augustus van kracht worden voor een duur van vijf jaar. Daarna kan het jaarlijks hernieuw worden. “We hebben een goed akkoord bereikt, met het juiste evenwicht tussen de nood om de burgers te beschermen tegen terrorisme en de nood om de grondrechten te garanderen. Dit akkoord versterkt de trans-Atlantische relatie en is cruciaal in de strijd tegen het terrorisme aan beide kanten van de Atlantische Oceaan”, zo prees Europees Commissievoorzitter José Manuel Barroso het akkoord.

Bron: Belga

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content