Gebrek aan visie doet ict’er afhaken

De vraag is groter dan het aanbod. Dat zorgt ervoor dat ict’ers zich net iets kritischer kunnen opstellen tegenover een jobvoorstel. De uitdaging voor de bedrijven is duidelijk: ict en hr beter op elkaar afstemmen. Zo blijven de ict-medewerkers langer aan boord en kan de onderneming meer inzetten op interne groei. Het salaris bepaalt het geluk van de ict’er gedeeltelijk maar het kan wel een goede reden zijn om het bedrijf te verlaten.

Groot nieuws is het niet: bedrijven hebben het niet makkelijk om hun ict-vacatures ingevuld te krijgen. En dat is wel degelijk een probleem. Bedrijven weten dat ze met ict het verschil maken. Zonder ict geen innovatie, geen succesvolle projecten, geen concurrentieel voordeel. De grootste uitdaging van een onderneming bestaat erin het ict-team klaar te maken voor de toekomst. Daarvoor moet ze de juiste medewerkers aantrekken – en aan boord houden.

“Dat vraagt veel energie”, zegt Chris-tophe VanDriessche, managing director bij Amon, gespecialiseerd in executive search voor ict-profielen. “Bovendien leiden de inspanningen niet altijd tot resultaat.” Medewerkers treden niet bepaald voor eeuwig in dienst. Vaak komt het niet eens tot een aanwerving. Amon stelde vast dat kandidaten regelmatig een aanbod weigeren. Dat is uiteraard teleurstellend, omdat de onderneming op dat moment doorgaans al heel wat tijd in de selectie van de potentiële nieuwe medewerker heeft geïnvesteerd.

Ict’er wil boeiende job

Het vormde voor Amon de aanleiding voor een onderzoek naar de drijfveren en motivatie van de Belgische ict’ers. Wat prikkelt hen om van job te veranderen? Waarom blijven ze op post? Waarom slaan ze een aanbod af? Amon verzamelde input bij 1.742 Belgische ict’ers: zowel starters als ervaren profielen, mannen als vrouwen, verspreid over diverse rollen en functies, bij bedrijven van allerlei omvang en uit alle sectoren.

“Er zijn twee essentiële elementen die een ict’er gelukkig maken in zijn job”, zegt Christophe VanDriessche. “De inhoud van de job en de flexibiliteit van de arbeidsvoorwaarden.” Dat tweede element heeft alles te maken met de balans tussen werk en vrije tijd. “De locatie waar het werk gebeurt is niet meer zo heel belangrijk. Flexibele werktijden en thuiswerk zorgen daar voor een oplossing.” De factor die de ict’er gelukkig maakt, is de ruimte voor nieuwe uitdagingen. “De Belgische ict’er wil graag veel rotatie.” Salaris komt op de vierde plaats en blijft daarmee een belangrijk element dat het professionele geluk van de ict’er mee bepaalt.

Verticale promotie

Amon vroeg ook naar de redenen waarom ict’ers hun job opgeven. Hier staat routine – niet onverwacht – bovenaan de lijst. Christophe VanDriessche: “Het tweede topantwoord verbaasde ons enigszins. Alle theorieën over vlakke structuren ten spijt willen ict’ers nog altijd graag verticaal carrière maken. Een gebrek aan perspectief op dat vlak doet ict’ers blijkbaar van job veranderen. Het plaatst de cio voor een belangrijke uitdaging. Hij wil immers vlak en lean werken met zijn team, maar moet de medewerkers tegelijk ook een bepaalde waardering kunnen geven via verticale promotie.”

Ook hier duikt het salaris op. “Het salaris is een iets minder belangrijke voorwaarde voor geluk in de job, maar het is wel degelijk een goede reden om van job te veranderen.” Amon toetste de bevindingen af aan de kenmerken van de respondenten. Het salaris bleek vooral een belangrijke motivatie bij de jongste groep medewerkers (20 tot 27 jaar). Bij ict’ers met ruime ervaring (40 tot 51 jaar) geeft een gebrek aan carrièremogelijkheden de doorslag om te vertrekken. “Met dat inzicht kan een bedrijf concreet aan de slag”, zegt Christophe VanDriessche. “Het komt er dan immers op aan de elementen die de mensen gelukkig maken af te stemmen op de visie en missie van de organisatie. Zo blijven de medewerkers aan boord.” En hoe langer ze blijven, hoe kleiner de kans dat ze het bedrijf verlaten.

Hr levert prima werk

De rol van externe rekruteerders blijft belangrijk. Ruim één op vier (26%) van de ict’ers komt via die weg aan boord van een bedrijf. Dat bewijst eens te meer hoe moeilijk het is om ict’ers te vinden. Minstens even opvallend: de medewerkers brengen zelf goede kandidaten aan (13%) en het bedrijf rekruteert ook zelf (17%). Christophe VanDriessche: “Het toont aan dat de hr-afdelingen prima werk leveren.” Maar alles kan beter. Liefst 13 % van de aanwervingen is het gevolg van spontane sollicitaties. “Een betere opvolging van die spontane sollicitanten zou op middellange en lange termijn tot meer succes leiden.”

Bij een sollicitatie verwacht de ict’er bovendien dat er bij het bedrijf voldoende is afgestemd tussen ict en hr. “De rekruteerder moet heel goed op de hoogte zijn van de concrete profielen, zowel van de sollicitant als van de job. De sollicitant wil daar doorgaans ook veel en gedetailleerde informatie over. Meer nog, de feedback die de sollicitant tijdens het selectieproces krijgt, kan bepalend zijn voor de beslissing de job al dan niet aan te nemen.”

Kort op de bal

In een markt waar de vraag naar goede kandidaten groter is dan het aanbod, gebeurt het regelmatig dat een ict’er een concreet aanbod alsnog weigert. Christophe VanDriessche: “Dat is vooral het geval wanneer de kandidaat het gevoel heeft dat het bedrijf niet echt een duidelijke visie heeft of zich niet professioneel opstelt. Ook wanneer het selectieproces te traag verloopt – en feedback te lang uitblijft – haakt de kandidaat af.”

Niet onverwacht duikt in dit lijstje opnieuw het salaris op. Eén op drie ict’ers geeft aan dat een te laag salaris een reden kan zijn om niet op een jobvoorstel in te gaan. Bij architecten en beveiligingsspecialisten is een te laag salaris in vier op tien gevallen zelfs de belangrijkste reden om een aanbod af te slaan. Zij zijn zich – blijkbaar meer dan andere ict’ers – bijzonder bewust van hun marktwaarde. “Bij de factoren die een kandidaat doen afhaken speelt ook leeftijd een rol”, zegt Christophe VanDriessche. “Jongere kandidaten haken sneller af. Anders gezegd: met jonge ict’ers moet je altijd heel kort op de bal spelen.”

Dries Van Damme

“Er zijn twee essentiële elementen die een ict’er gelukkig maken in zijn job: de inhoud van de job en de flexibiliteit van de arbeidsvoorwaarden”

“Met jonge ict’ers moet je altijd heel kort op de bal spelen”

Partner Content