Geen .be-domeinnamen voor Telenet-klanten

Telenet-klanten ondervinden ernstige problemen met de registratie en verlenging van .be-domeinnamen. Oorzaak blijkt een ontoereikend pre-pay-saldo te zijn van Telenet bij de Belgische vzw voor de registratie van .be-domeinnamen, DNS.

Internetprovider Telenet is een agent van .be-domeinnamen bij de Belgische “beheerder” van die domeinnamen DNS. Dat wil zeggen dat Telenet die internetsuffixen kan registeren of verlengen, zowel voor particulieren als voor zakelijke klanten, mits een voorafbetaalde som van minimum 2500 euro. Is die “pre-pay”-som overschreden, door onverwacht succes bijvoorbeeld, dan moet de agent een nieuw voorschot betalen, zo staat in het contract. Gebeurt dat niet, dan kan de agent geen gebruikerslicenties of verlengingen meer toekennen.Dat is momenteel het geval bij Telenet, zo blijkt uit klachten die ons ter ore kwamen van klanten. Ook zakelijke klanten ondervinden moeilijkheden. De zinsnede “dispuut tussen Telenet en DNS” was zelfs ergens te horen. Woordvoerster Brigitte Lagrou van Telenet ontkent dat er een dispuut is, maar geeft toe dat er problemen zijn met de voorafbetaling. “We hebben het aantal nieuwe aanvragen duidelijk onderschat. Daarom is ons pre-pay-saldo te vroeg overschreden.” DNS bevestigt het verhaal van Telenet officieus maar weigert – voorlopig – officieel commentaar.Bronnen dicht bij het dossier geven meer details. Zo zou het pre-pay-saldo van Telenet voor .be-domeinnamen heden te dage al meer dan het tienvoudige bedragen van de basissom (dus meer dan 25.000 euro). Overschrijding is mogelijk, maar dan moeten extra facturen betaald worden. Omdat Telenet dat momenteel ook niet doet, zou het bedrijf momenteel geen kredieten meer krijgen van DNS. Maar ook andere grote .be-agenten zouden geregeld kampen met betalingsproblemen. Bottomline: de klant is dupe. “Kies gewoon een andere agent,” is de raad die ons gegeven wordt.

Partner Content