Geens wil in beslag genomen bitcoins verkopen

Koen Geens © Belga

Justitieminister Koen Geens zal laten onderzoeken hoe in beslag genomen bitcoins kunnen verkocht worden. Het gaat om bitcoins die verbeurd verklaard werden na twee drugszaken.

BitCoin is een digitale munt die gebaseerd is op ingewikkelde cryptografische technieken. Ze wordt niet uitgegeven door een overheid en laat gebruikers toe anoniem en rechtstreeks betalingen uit te voeren. Justitieminister Koen Geens (CD&V) zit momenteel samen met specialisten om te onderzoeken hoe in beslag genomen bitcoins kunnen verkocht worden. Dat blijkt uit zijn antwoord op een schriftelijke vraag van Koen Metsu (N-VA).

In ons land zijn er tot nog toe twee rechtszaken geweest waarbij de politie bitcoins in beslag heeft genomen. Een eerste rechtszaak betreft een drugdossier van anderhalf jaar geleden waarbij de rechtbank van Tongeren 104,9 bitcoins als crimineel vermogen verbeurd verklaarde. De waarde van de bitcoin schommelt sterk, maar volgens de huidige wisselkoers komt dit overeen met 117 000 euro. In een tweede zaak verklaarde de rechtbank van Brugge bij een vonnis begin dit jaar 946 bitcoins (ongeveer 1 miljoen euro) verbeurd. Ook deze bitcoins waren verkregen via drugshandel.

“De in beslag genomen bitcoins zijn nog niet te gelde gemaakt. De waarde van deze virtuele valuta fluctueert voortdurend en er zijn hierover momenteel geen gegevens beschikbaar. Er zal binnenkort in samenwerking met gespecialiseerde dienstverleners een methodologie worden ontwikkeld voor de verkoop. Het zal dan mogelijk zijn om de exacte waarde, uitgedrukt in euro, te kunnen bepalen”, aldus Geens.

Het Centraal Orgaan voor de Inbeslagneming en Verbeurdverklaring (COIV) werkt volgens Geens samen met een gespecialiseerde politiedienst (FCCU), het expertisenetwerk cybercrime van het College van procureurs-generaal en de FOD Financiën. Zij moeten de procedure voor de inbeslagname van bitcoins en eventuele andere cryptovaluta op punt stellen.

Partner Content