Google en Belgische gerecht werken nauwer samen

Guy Kindermans Guy Kindermans is freelance journalist bij Data News.

In tweede helft van 2009 ontving Google 67 aanvragen voor informatie.

Google publiceert nu ook Belgische cijfers van officiële aanvragen om informatie. Daaruit blijkt dat de samenwerking tussen het Belgische gerecht en de internetgigant gestaag groeit.

In de tweede helft van 2009 ontving Google 67 aanvragen voor informatie vanwege het Belgische gerecht, in het kader van misdaaddossiers.

Dat lijkt misschien een laag getal, “maar het zit wel in stijgende lijn”, relativeert Luc Beirens, hoofd van de FCCU. Voor de eerste helft van 2010 ging het al om 110 aanvragen. De Federal Computer Crime Unit (FCCU) fungeert als het centraal doorgeefpunt van verzoeken door magistraten naar Google, maar dat is nog maar sinds begin 2009. De betrokken partijen moeten dus wel nog even de weg leren vinden.

Concreet kan informatie over de identiteit van een gebruiker worden gevraagd, evenals bijvoorbeeld wie wanneer welk bericht plaatste. Dat is het type informatie dat een Amerikaans bedrijf als Google vanuit zijn databases in de USA kan doorgeven aan zijn lokaal filiaal, dat op zijn beurt de informatie aan het Belgische magistraten kan bezorgen.

Een dergelijke procedure verloopt heel wat efficiënter en sneller – dagen in plaats van maanden – dan een internationaal verzoek om rechtshulp, onderstreept Luc Beirens. Dat is belangrijk, want dergelijke informatie is van fundamenteel belang voor het starten van alle verder onderzoek.

Dergelijke procedures werden overigens door België gepionierd, met al in 2000/2001 het creëren van een centraal meldpunt voor contacten met Microsoft (Hotmail etc). Het grootste deel van de internationale verzoeken in het totaal van 1740 verzoeken om informatie in 2009, was dan ook aan Microsoft gericht. Door een vast contactsysteem krijgt het Amerikaans bedrijf ook de zekerheid dat de verzoeken bona fide zijn.

De FCCU kan zo tevens behulpzaam zijn om slachtoffers van eerroof of laster in contact te brengen met die bedrijven voor het verwijderen van de gewraakte informatie uit hun diensten (de ‘0% uitgevoerde verwijderingen’ in de Google cijfers voor België, klopt niet, stelt beirens overigens). De FCCU werkt momenteel ook aan een rol als doorgeefpunt voor Facebook.

Partner Content