I-City lid van Europees netwerk van ‘levende labs’

Het initiatief i-City wordt onderdeel van een nieuw Europees netwerk van ‘levende labs’. Dat netwerk stimuleert de ontwikkeling van innovatieve diensten en producten in een realistische testomgeving, zoals i-City doet met mobiele technologie in Hasselt en Leuven.

In Finland is het [‘European Network of Living Labs’] gelanceerd. Dat wordt een Europees netwerk van proeftuinen voor innovatieve technologie die het dagelijkse leven en de economie vooruit moet helpen. Omdat i-City volledig aan die definitie beantwoordt, mocht het project niet ontbreken.Het netwerk wil in de eerste plaats de praktische toepassing van innovatieve technologie bevorderen. Het Europese perspectief laat toe om de ontwikkelde oplossingen in verschillende culturele omgevingen te testen. Dat zou op termijn Europese innovaties wat meer wereldwijde weerklank moeten geven..20 Living Labs uit 15 landen stelden hun kandidatuur, waaronder naast i-City ook het Brusselse ‘Open Innovation Centre’. I-City is één van de vijf reeds geselecteerde labs die in het netwerk worden opgenomen.

Partner Content