‘i22n’ voor beter ict-onderwijs

Guy Kindermans Guy Kindermans is freelance journalist bij Data News.

Het forul ‘i22n’ wil het onderwijs van ict op school nieuw leven inblazen en zoekt hiervoor medestanders.

Hoewel iedereen op het belang van ict wijst, is en blijft het onderwijs over ict vaak bijzonder ondermaats (ondanks de inzet van soms bijzonder enthousiaste leerkarachten). Zowel inhoud als middelen blijken vaak hallucinant naast de kwestie te zijn, van wat een goed inzicht in de werking en mogelijkheden van ict behoort te zijn.

Om hierin verbetering te brengen stelt het nieuwe forum ‘i22n’ in zijn missie dat “het Forum voor Informaticawetenschappen, i22n, informatica als wetenschappelijke discipline [wil] promoten in onze samenleving en in het bijzonder in ons onderwijs. In het onderwijs kunnen en moeten informaticawetenschappen een cruciale bijdrage leveren om onze jongeren informatica beter te doen begrijpen en beheersen.” I22n wil informaticawetenschappen op alle niveaus van het onderwijs een plaats onder de andere wetenschappen geven, en zoekt hiervoor medestanders onder leerkrachten, ict-coordinatoren, academici, hobbyisten en ict-professionals uit het bedrijfsleven om hieraan mee te werken. Het initiatief zelf gaat uit van personen in de informatica-opleidingen en informatica-lerarenopleidingen aan de universiteiten van Gent, Leuven, Antwerpen, Hasselt en Brussel. Eind oktober zal een kick-off vergadering worden georganiseerd.

Het initiatief kreeg ondertussen al de steun van Martine Tempels, hoofd van Telenet for Business en Data News Ict Woman of the Year 2012.

Zoals in het buitenland

I22n staat met dit initiatief niet alleen, want ook in de omringende landen wordt gediscussieerd over en gewerkt aan een verbeterring van het ict-onderwijs op de scholen. Op de site van i22n bevinden zich links naar rapporten over en organisaties inzake dit onderwerp in onder meer Groot Brittannië, Frankrijk en Nederland.

Mooie voorbeelden op het gebied van ict-onderwijsvernieuwingen in het buitenland zijn het gebruik van Minecraft en Greenfoot in het kader van software-gericht onderwijs, en de Raspberry Pi voor hardware en systemen.

Voor de belangstellenden: ‘i22n’ staat voor ‘informaticawetenschappen’, in casu de eerste ‘i’, de laatste ‘n’ en de ’22 letters ertussen’.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content