‘ICT-project faalt door te hoge verwachtingen’

Doordat ict-projecten voornamelijk gestuurd worden op tijd en geld, zijn bedrijven vaak ontevreden over het eindresultaat. Dit blijkt uit onderzoek van Blue Bricks in Research onder ruim 900 managers. Het bureau deed onderzoek naar het succes van ict-projecten.

Doordat ict-projecten voornamelijk gestuurd worden op tijd en geld, zijn bedrijven vaak ontevreden over het eindresultaat. Dit blijkt uit onderzoek van Blue Bricks in Research onder ruim 900 managers. Het bureau deed onderzoek naar het succes van ict-projecten.

Ict-projecten worden als succesvol ervaren als aan de doelstellingen en verwachtingen wordt voldaan. Tijd en geld blijken minder belangrijk voor het resultaat van het project. Eerdere onderzoeken van Gartner en Ernst & Young wezen al uit dat meer dan de helft van de ict-projecten niet succesvol is. Blue Bricks in Research onderzocht de achterliggende oorzaken.

Op de vraag waarom een project succesvol is, geeft ruim 70 procent van de deelnemers aan dat het project aan de doelstellingen heeft voldaan. Het is opvallend dat slechts 20 procent van de projecten die als succesvol wordt gezien, binnen budget blijven. Net zo opmerkelijk is dat het overschrijden van een tijdslimiet zelden reden is om een project als minder succesvol te beschouwen. 75 procent van de succesvolle projecten wordt namelijk niet afgerond binnen de gestelde tijd.

Uit het onderzoek blijkt dat geld en tijd als weinig belangrijk worden ervaren. Dit zijn echter wel de belangrijkste stuurmiddelen bij projecten. Naast onderzoek naar stuurmiddelen als tijd en geld, onderzocht Blue Bricks in Research ook de invloed van verschillende managementstijlen op het succes van projecten. Tevens werd gekeken naar de invloed van methoden en technieken op het succes.

Methodiek en managementstijl Op de vraag welke methodieken er worden toegepast bij ict-projecten, noemt ruim 89 procent van de deelnemers project- en programmamanagementmethoden als Prince 2 en MSP. Deze methoden richten zich voornamelijk op de formele kant van projectbesturing. Aanvullende methoden die zich meer richten op de inhoudelijke kant van projectbesturing, en daarmee meer bijdragen aan de realisatie van de project doelstellingen, worden in minder dan de helft van de gevallen toegepast.

Op de vraag welke managementstijl toegepast wordt bij de besturing van het project, geeft 86 procent van de ondervraagden aan primair een managementstijl te hanteren die gericht is op beheersing en controle. De managementstijl die primair gericht is op de inhoud en daarmee meer op realisatie van de doelstellingen, werd in minder dan de helft van de gevallen toegepast. Ook hierin bevestigt het onderzoek het beeld dat de praktijk van projectbesturing sterker gericht is op het behalen van resultaat dan op het behalen van succes.

In samenwerking met Computable

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content