Impact creëren

Ik was enkele weken geleden te gast in de Karel de Grote-Hogeschool in Antwerpen waar ik aan de studenten ICT mocht komen vertellen waarom ik mijn sector zo boeiend vind en mijn werk zo interessant.

Ik was enkele weken geleden te gast in de Karel de Grote-Hogeschool in Antwerpen waar ik aan de studenten ICT mocht komen vertellen waarom ik mijn sector zo boeiend vind en mijn werk zo interessant. Een aula vol met jongens. Tweehonderd opgeschoten, stoere kerels, in alle maten en gewichten. Enkelen met nog wat waas voor de ogen van de fuif van de avond voordien. En verstopt tussen al dat stoer geweld, enkele meisjes. Ietwat schuchter, zich wat verstoppend achter de brede rug van de jongens op de rij ervoor. Het was meteen duidelijk dat we nog een hele weg af te leggen hebben.

Ik begon mijn verhaal met de stelling dat ICT lang niet meer alleen om computers draait. De C van Communication in ICT wordt almaar belangrijker en zorgt er voor dat ICT steeds meer impact krijgt op ons dagelijks leven. Er gebeuren pas echt interessante dingen als de wereld van de ICT ook andere werelden gaat beïnvloeden. In de mediasector kan het succes van een Hollywoodfilm voorspeld worden op basis van het aantal vermeldingen, en de toon ervan, op sociale media.

Het is bekend dat diezelfde sociale media ook het beleid en de politiek kunnen beïnvloeden, denk maar aan de gebeurtenissen tijdens de Arabische Lente. En ook in het onderwijs heeft ICT meer en meer impact nu een debat op gang is gebracht voor een grotere digitalisering van de lespakketten. ICT krijgt met andere woorden in de meeste sectoren een steeds belangrijkere en vaak onmisbare rol. Dat wil dus zeggen dat ICT-skills stilaan even belangrijk worden als bijvoorbeeld talenkennis.

Het aantal afgestudeerde ICT’ers volgt voorlopig nog niet het aantal in te vullen jobs in de sector, want er zijn nog steeds zo’n 6.000 openstaande vacatures. Maar er is beterschap op komst. Het ICT-blad Data News vroeg de voorbije weken aan 33 Belgische hogescholen en universiteiten hoeveel studenten zich inschreven in ICT-studierichtingen. Voor het eerst is er weer een stijging van het aantal studenten, met 7 procent, in vergelijking met vorig jaar. Vorig jaar daalde het aantal ICT-studenten nog met 6 procent.

Volgens de opleidingsverantwoordelijken heeft dit onder meer te maken met het feit dat bepaalde ict-opleidingen hun curricula hebben aangepast zodat ze beter aangepast zijn aan de arbeidsmarkt. Mogelijk beginnen ook de vele promotiecampagnes voor technologische en ict-gerelateerde richtingen hun vruchten af te werpen. En daar kan ik alleen maar blij om zijn.

Ondanks de veelzijdigheid aan sectoren en toepassingen waarin ICT een rol kan spelen, blijft de sector nog veeleer een mannenbastion. Ook in de opleidingen zijn meisjes jammer genoeg nog in de minderheid. En dat heeft vooral te maken met de perceptie die nog altijd heerst in de ICT-sector: ICT is iets voor mannen, want het gaat om programmeren in donkere achterkamertjes. Iets voor nerds dus. Niets is minder waar. Door het toenemend aantal toepassingen in de meest uiteenlopende sectoren en door het feit dat ICT een van de motoren van innovatie is, wordt de sector ook erg interessant voor meisjes en vrouwen.

Uit het onderzoek van Data News bleek gelukkig een lichte stijging van het aandeel meisjes, tot 7,5 procent van het aantal startende ICT-studenten. Vorig jaar bedroeg het aandeel meisjes nog 6,3 procent. Ik ben blij met die lichte stijging, al blijft het totale aantal bedroevend laag. Ik ben er zeker van dat vrouwen een belangrijke toegevoegde waarde kunnen betekenen in ICT. Als vrouw heb je het voordeel dat je andere correlaties kan leggen tussen ICT en het dagelijkse leven.

Wie een succesvolle loopbaan wil uitbouwen moet vertrekken vanuit zijn of haar passie, gecombineerd met datgene waarin je goed in bent. Dan pas kan je een job zoeken die daarbij past. Alleen zo creëer je impact. ICT heeft mensen nodig uit verschillende achtergronden die de digitale skills kunnen gebruiken ter verbetering van zijn of haar domein. Inderdaad: alleen zo creëer je impact.

Martine Tempels

Partner Content