It-outsourcingcontract Vlaamse overheid wellicht uitgebreid

De waarde van het nog toe te wijzen Vlaamse outsourcingcontract zou heel wat hoger kunnen liggen dan de 630 miljoen euro die momenteel voorzien is. Mogenlijk worden ook de it-behoeften van ‘agentschappen’ zoals De Lijn, VDAB en Kind & Gezin erbij betrokken.

De waarde van het nog toe te wijzen Vlaamse outsourcingcontract zou heel wat hoger kunnen liggen dan de 630 miljoen euro die momenteel voorzien is. Mogenlijk worden ook de it-behoeften van ‘agentschappen’ zoals De Lijn, VDAB en Kind & Gezin erbij betrokken.

Nu de dertien Vlaamse departementen omgevormd worden tot dertien ‘beleidsdomeinen’, en het monstercontract ook opengegooid wordt naar de ‘agentschappen’ (sinds 1 juli 2006 verzelfstandigde overheidsdiensten) kan het potentieel aan it-eindgebruikers bij de Vlaamse overheid in feite verdubbelen van 13.000 tot 26.000 mensen. Het huidige uitbestedingscontract, met tachtig interne en 450 externe ict’ers, voldoet dan niet meer. Dat blijkt uit een gesprek met ict-manager Luc Chauvin van de Vlaamse Overheid. Intussen is naast het huidige consortium van EDS en partner Telindus nog een tweede kandidaat in de running als toekomstig ict-leverancier voor Vlaanderen: de combinatie Accenture – Dimension Data.

Het oude contract loopt af in maart. Half oktober moeten beide consortia hun finale offerte indienen. Het nieuwe contract loopt over zeven jaar en niet over vijf zoals het huidige. Het is veruit het grootste uitbestedingscontract in de Belgische ict-sector, en één van de grotere in Europa. De opdracht slaat op het beheer van de servers, de mainframes en de pc’s, het netwerk en de applicaties.

Overigens staat Luc Chauvin sceptisch tegenover het huidige outsourcingmodel. “Om het hoofd te kunnen bieden aan alle architectuuruitdagingen, zou de overheid toch minstens een kritieke massa aan eigen specialisten in huis moeten halen. Daarnaast wordt onze hele supply-side uitbesteed. Om die 450 externe krachten te managen, heb je minstens 40 eigen mensen nodig, wel, die zijn er niet. De situatie is helemaal scheefgetrokken.”

Partner Content