Kilometerheffing en wegenvignet wellicht pas in 2016

© Belga Picture

De geplande kilometerheffing voor vrachtwagens en het wegenvignet voor personenwagens zullen wellicht pas in 2016 ingevoerd worden en niet in 2013 of 2014. De gewesten hebben intussen wel verdere praktische afspraken gemaakt rond beide systemen. Begin 2011 bereikten de drie gewesten een akkoord over de invoering van een kilometerheffing voor zware vrachtwagens (boven de 3,5 ton) en een wegenvignet voor personenwagens. Bedoeling was om beide systemen in 2013 in te voeren. Dat die timing niet gehaald zou worden, was intussen al duidelijk. Zo was er eerder al gezegd dat het systeem wellicht niet zou ingevoerd worden voor 2014. Nu is er plots sprake van uitstel tot in 2016, zo wist persagentschap Belga te achterhalen.

De geplande kilometerheffing voor vrachtwagens en het wegenvignet voor personenwagens zullen wellicht pas in 2016 ingevoerd worden en niet in 2013 of 2014. De gewesten hebben intussen wel verdere praktische afspraken gemaakt rond beide systemen.

Begin 2011 bereikten de drie gewesten een akkoord over de invoering van een kilometerheffing voor zware vrachtwagens (boven de 3,5 ton) en een wegenvignet voor personenwagens. Bedoeling was om beide systemen in 2013 in te voeren. Dat die timing niet gehaald zou worden, was intussen al duidelijk. Zo was er eerder al gezegd dat het systeem wellicht niet zou ingevoerd worden voor 2014. Nu is er plots sprake van uitstel tot in 2016, zo wist persagentschap Belga te achterhalen.

Vlaams minister-president Kris Peeters vermeldt in een persbericht geen exacte timing (de invoering in 2013 wordt ook niet herhaald) maar erkent wel dat er nog een heel “juridisch-technisch” traject moet worden afgelegd. Zo moet er bijvoorbeeld nog een hele aanbestedingsprocedure worden georganiseerd en moeten er nog de nodige wetsvoorstellen worden opgemaakt om de invoering mogelijk te maken.

Intussen hebben de gewesten wel verdere afspraken gemaakt. Wat de kilometerheffing betreft, zullen alle vrachtwagens een On-Board Unit (OBU) krijgen, een elektronisch apparaat dat via gps-technologie perfect kan registreren hoeveel kilometers een vrachtwagen aflegt.

Het Belgische systeem zal gelijkaardig zijn aan systemen die al in andere Europese landen (zoals Duitsland) zijn ingevoerd. De tarieven liggen echter nog niet vast. Zodra de kilometerheffing wordt

ingevoerd, moet het Eurovignet niet meer betaald worden. De kilometerheffing zal gelden op alle wegen waar op dit moment een Eurovignet verplicht is voor vrachtwagens. De gewesten kunnen daar zelf wegen aan toevoegen als dat bijvoorbeeld nodig is om sluipverkeer tegen te gaan.

Wat het wegenvignet betreft is er een verschil tussen Belgen en buitenlandse bestuurders. Belgen zullen het wegenvignet jaarlijks samen met hun (hervormde) verkeersbelasting kunnen betalen. Bedoeling is dat Belgen op termijn in hun verkeersbelasting een vast bedrag betalen voor het gebruik van de wegen (via het elektronische vignet) en daarnaast een variabel bedrag op basis van de milieukenmerken van het voertuig.

Buitenlandse bestuurders zullen een (virtueel) vignet moeten kopen, bijvoorbeeld aan servicepunten langs de wegen of via internet. Via een camerasysteem dat automatisch alle nummerplaten controleert, zal men kunnen nagaan wie zijn vignet al dan niet betaald heeft. “Wie niet betaalt, riskeert een boete of kan staande gehouden worden door een controleteam”, luidt het.

Voorts is afgesproken om te onderzoeken of de technologie die men voor vrachtwagens wil gebruiken, ook kan ingezet worden voor personenwagens. Een bijkomende test moet nagaan wat het effect is van een kilometerheffing voor personenwagens op het gedrag van de weggebruikers. “Het Vlaams gewest benadrukt wel dat er nog geen enkele beslissing is genomen over de daadwerkelijke invoering van een kilometerheffing voor personenwagens op het terrein”, aldus Peeters.

Volgens Vlaams minister-president Peeters zullen de gewesten vanaf vandaag verder overleggen over de resterende technische aspecten.

Bron: Belga

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content