KPN: ‘Geen enkele indicatie dat er klanten zijn afgeluisterd’

KPN zegt geen indicatie te hebben dat klanten in het verleden zijn afgeluisterd of dat het Chinese technologiebedrijf Huawei klantgegevens heeft ontvreemd. Volgens het Nederlandse telecombedrijf heeft geen enkele leverancier ‘ongeautoriseerde, ongecontroleerde en ongelimiteerde’ toegang tot de netwerken en systemen.

KPN reageert hiermee op een artikel in de Volkskrant. Het dagblad zou een geheim intern rapport uit 2010 in handen hebben gekregen waaruit zou blijken dat Huawei vrije toegang had tot het mobiele netwerk van KPN. Huawei ontkent de aantijgingen met klem.

Volgens KPN is er nooit geconstateerd dat er door Huawei klantgegevens zijn ontvreemd of dat er is afgeluisterd. ‘Als dat wel zo was geweest, hadden we de bevoegde autoriteiten en onze klanten hierover zeker geïnformeerd en maatregelen genomen richting de leverancier’, klinkt het in een reactie.

De risicoanalyse van Capgemini heeft er destijds wel toe geleid dat KPN een voorgenomen uitbesteding van het volledige onderhoud van zijn mobiele kernnetwerk niet heeft doorgezet. ‘Ten aanzien van de geconstateerde risico’s uit de analyse in de desbetreffende systemen en processen is in 2010 een verbeterplan opgesteld en direct uitgevoerd.’

KPN doet tot op de dag van vandaag dit onderhoud zelf, met ondersteuning van deskundigen van meerdere partijen. Volgens de telecomaanbieder geldt voor alle leveranciers, waaronder naast Huawei ook Ericsson en Nokia, dat zij moeten voldoen aan strikte veiligheidsrichtlijnen.

Tijdelijk in dienst van KPN

De Volkskrant schreef afgelopen weekend dat Huawei onbeperkt telefoongesprekken kon meeluisteren, waaronder die van ministers, de toenmalig minister-president Jan Peter Balkenende en Chinese dissidenten.

Huawei neemt in een reactie afstand van de in het artikel geschetste situatie. ‘Onze medewerkers hebben geen ongeautoriseerde toegang gehad tot het netwerk en de data van KPN, noch gegevens onttrokken aan dat netwerk’, klinkt het. Huawei werkte onder de ‘expliciete autorisatie’ van KPN. Daarbij waren de Huawei-medewerkers tijdelijk in dienst van het Nederlandse telecombedrijf. ‘De personen waarnaar het Volkskrant-artikel verwijst, vielen naar ons inzicht in deze laatste categorie’, aldus de onderneming. ‘De facto werkten deze mensen dus voor KPN, wat de constateringen vanuit het rapport in een ander daglicht plaatst.’

Verder wijst Huawei erop dat in de vijftien jaar dat het bedrijf in Nederland actief is, het nog nooit door overheidsinstanties is aangesproken op ongeautoriseerd handelen. ‘Dit terwijl het rapport kennelijk al meer dan tien jaar in het bezit is van de inlichtingendiensten’, aldus Huawei.

Partner Content