Minder maar duurdere securitylekken in VK

Guy Kindermans Guy Kindermans is freelance journalist bij Data News.

De gemiddelde kost van een securitylek verdubbelt, aldus de Britse ‘Information Security Breach Survey’ op Infosecurity Europe.

De gemiddelde kost van een securitylek verdubbelt, aldus de Britse ‘Information Security Breach Survey’ op Infosecurity Europe.

Bracht Infosecurity Belgium dit jaar voor het eerst informatie over securitylekken in bedrijven in ons land, dan heeft Groot Brittannië op dit gebied al een lange traditie met de ‘Information Security Breaches Survey’ in opdracht van het Britse Departement for Business Innovation & Skills, uitgevoerd door PWC.

Op het securityevent Infosecurity Europe in Londen, wees de studie op een daling van het aantal securitylekken, maar de gemiddelde kostprijs verdubbelde wel. In het ergste geval keken grote bedrijven tegen een kostenplaatje van 600.000 tot 1,15 miljoen Pond aan (450-850.000 Pond een jaar geleden), terwijl voor kleinere bedrijven het om 65 tot 115.000 Pond ging (35 tot 65.000 Pond een jaar geleden). Het aantal aanvallen van buitenaf lag wat lager (maar zowel grote als kleine bedrijven werden nog aangevallen), terwijl het percentage bedrijven met een virusbesmetting steeg.

SecuritybesefDe studie wees tevens op het belang van securitybesef bij zowel de er-drijfsleiding als het personeel. Zo speelde een gebrek aan securityinzicht bij de bedrijfstop een rol in een aantal van de ergste securitylekken. Daarnaast hadden 70 procent van de bedrijven met een zwakke kennis van de security-policy bij het personeel een securityprobleem, tegen slechts 41 procent bedrijven met een probleem als het personeel wel een goede kennis van de security policy had. In Groot Brittannië wordt hiervoor al door 26 procent van de bedrijven gebruik gemaakt van de ‘The Ten Steps’ adviezen van de overheid (vergelijkbaar met het Belgische initiatief van de ‘Belgian Cyber Security Guide’).

Overigens is het duidelijk dat de cijfers over securityproblemen bij bedrijven slechts de top van de ijsberg vormen, want volgens de studie zouden 70 procent van de organisaties de ergste voorvallen stil houden.

Partner Content